неделя, 1 февруари 2015 г.

ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД НА ГЪРЦИТЕ - I част


СЕМИТСКИЯТ ПРОИЗХОД НА ГЪРЦИТЕ - І ЧАСТ


Източник: http://balkanec.blog.bg/history/2010/10/05/semitskiiat-proizhod-na-gyrcite.616051

"Страхувам се от данайците, дори когато носят подаръци"
- думи на жреца Лаокоон, когато вижда троянския кон -
Вергилий - "Енеида"


ОТКЪДЕ ИДВАТ ГЪРЦИТЕ И КОИ СА ТЕ?


Изображение на хоплити върху чернофигурна урна (в музея Лувъра в Париж)

Същинските гърци са данайците, които идват от Африка, смесват с местното население на Балканите и асимилират част от предгръцките автохонни племена на Балканите - като ахейци, аргосци, йонийци и др.

Според гръцките легенди, от Египет Данай пристигнал в Пелопонес с голям флот. Той се обявил за владетел и нарекъл народа си данайци.


Страбон, География – кн. 7 – 7, стих 1 - Данай довежда хората си от Египет. - https://antichniavtori.wordpress.com/2008/11/13/sgk7c7/

Според ортодоксалните равинистични възгледи - гърците (данайците) са част от еврейското Даново коляно, прогонени от Египет.

Диодор пише, че Кекропс произхожда от Египет и основава Атина като колония на египетския град Саис и народа сюес.

Според Страбон - В древни времена преди идването на гърците цяла Елада е била поселище на варварите, а цяла Атика някога се е владеела от траките.

Страбон, География – кн. 7 – 7, Седма главаhttps://antichniavtori.wordpress.com/2008/11/13/sgk7c7/

" Хекатей Милетски казва, че Пелопонес презди елините е бил населен от варвари. Но може да се каже, че в древни времена цяла Елада е била поселище на варвари, ако човек разсъди от самите традиции: Пелопс довел хора от Фригия в Пелопонес, който получил името си от него; а Данай от Египет; а дриопите, кауконите, пеласгите, лелегите и други такива народи разделили помежду си частите, които са вътре в провлака – както и външните части, защото Атика някога се е владеела от траките, които дошли с Евмолп, Давлида във Фокида от Терей, Кадмея от финикийците, които дошли с Кадъм, а самата Беотия от еоните, темиките и хиантите. (Според Пиндар, някога беотийско племе се е наричало „сюес”). Варварският произход на някои проличава от имената им – Кекропс, Кодрос, Аикъл, Котос, Дрюмас и Кринакос.

И дори до ден днешен траките, илирите и епиротите живеят по фланговете на елините, въпреки че това преди е било повече в сила, отколкото днес; всъщност повечето от страната, която днес е неоспоримо Елада, се владее от варварите – Македония и някои части от Тесалия от траките..."


С бели полета са маркирани териториите, заети от "елините", включително след миграцията им от Олимп до Пелопонес и "трансформацията" им до дорийци ( Херодот, „История”,„/Х.,1, 65/ - 1)

(През 1981 година излезе една изключително интересна книга "По следите на първите гърци" - “Auf der Spur der ersten Griechen-Woher kamen die Mykener? Neue archäologische Erkenntnisse über die Herkunft der Griechen”. Авторите - проф. Ян Бест и Сибила фон Реден представиха нови карти, някои от които доста необичайни и разтърсващи стереотипите. На една от тях (горе) се вижда, че през второто хилядолетие преди Христа Епир, Македония, Тесалия, Евбея, Етолия, Аргос, а също големи части от Ахея и Аркадия са принадлежали на траките .

Това означава, че по време на пристигането на първите гърци с флота на Данай в Пелопонес, над 80% -90% от територията на Гърция е била населена с хора, наричани в Античността траки. )

По начало гърците са отделен народ със собствени характеристики.

Примери за това са:

- Яркото деление на "елини" и "варвари" - то не е типично за местните предгръцки народности, а при гърците е отличителен белег.

- Политиката на насилствена асимилация на местните автохонни народи и безогледното присвояване на културното наследство на други народи.

Свидетелства на самите древногръцки автори за това са - например:

Херодот - І-58: Гръцкото племе отначало е едно и винаги е говорело един и същ език. Гърците се превръщат от незначително племе във влиятелен народ, защото са асимилирали много други хора. Преди гърците да се обединят с пеласгите, пеласгите са варвари. - http://homoviator-bg.net/?p=844

Херодот: "Има и някои гърци, които си послужиха с това учение (египетското) – едни в по-ранни времена, други по-късно – и го представиха за свое. Знам техните имена, но няма да ги напиша."

Ранните гърци

Първите сведения са от Омир. Той не нарича гърците "елини" - нарича ги данайци. Когато описва лагера на нападателите срещу Троя той говори за ахейци, данайци и аргосци.Смъртта на троянския жрец Лаокоон е увековечена в монументалната статуя "Удушаването на Лаокоон и синовете му", изработена от най-великите скулптори на Родос — Агесандър, Полидор и Атенодор. Тя е направена от един единствен камък от мрамор около 175-150 г. пр.н.е. Описана е от Плиний Стари в „Естествена история“. Намирала се е в двореца на император Тит. Сега се намира в Музея "Пио Клементино" във Ватикана, Рим.


СКИТАЩИТЕ ДАНАЙЦИ


ГЪРЦИТЕ И ЕТИОПИЯ


На морския бряг край палестинския град Яфа се намират "Скалите на Андромеда". Тя била прикована там, за да бъде изядена от морско чудовище, но Персей я освободил.

Израелския археолог Игаел Ядин счита, че локацията на този мит край град Яфа е едно от доказателствата, че [b]Дановото коляно, което получило Яфа в наследство, е морския народ на данайците, които били съюзници на израелтяните[/b] . В гръцки източници се казва, че данайците идват в Гърция от изток, баща им бил Ваал, ханаански бог, а негов брат - Египет (Египт).Персей и Андромеда - Museo_Nazionale_Napoli

Андромеда в древногръцката митология е дъщеря на царя и царицата на Етиопия - Цефей и Касиопея. Интересното е, че когато е открадната по заповед на Посейдон, това се случва в Аргос и в това време родителите й царуват в Аргос - градът в който първо се заселват данайците, след акостирането им на Балканите.


ЕТИОПСКИТЕ ЦИГАНИ

Това е прозвището на гърците сред нашия народ, разпространено и до днес. По същия начин наричат гърците и в Р Македония: "етиопски цигани".

Че гърците (макар и смесени с балканско население) не са от бялата раса е очевидно и днес. Съременните генетични изследвания на различни учени доказаха, че гърците са родствени с африканците -  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260506 . Самото заглавие на научната статия е достатъчно красноречиво - "HLA genes in Macedonians and the sub-Saharan origin of the Greeks".
Но защо прозвището им е "етиопски" и защо генетичните изследвания ги сродяват с етиопците? Населението в Етиопия не е негърско.


Етиопия

Етиопия води началото си от царство Аксум, което се създава под влиянието на Египет и царство Шеба в днешен Йемен. Семитски племена се преселват през 6-5 век пр.н.е. в северната част на Етиопия. Там те се смесват с кушитските племена, намиращи се под влиянието на Египет.

- I в. от н.е. Образуване на царство Аксум, начело със Соломоновата династия.
- VIII-IX в. Изоставяне на Аксум под натиска на мюсюлманите. Преместване на етиопската държава на юг.
- XIII в. Възвръщане на властта на Соломонската династия при цар Иекуно Амляк.

Бета израелhttps://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BB
наричани още фалаша или фалаш мура, са етническа група, произлизаща от Етиопия и изповядваща юдаизъм.

Есхил още описва гърците като тъмнокожи и идвайки от Африка предавайки думите на пеласгийския цар към данаидите

- "Вие не приличате на хората от нашата земя, а по-скоро сте като либийките, или даже като хората живеещи край река Нил."


Фалашки израелски войник в Наблус през 2006 г.

Самите бета израел вярват, че племето на Дан, опитвайки се да избегне гражданска война в Израел, се заселило в Египет. Оттам то се придвижило на юг по течението на Нил до Етиопия и етиопските евреи са негови потомци. - 

Равинистични възгледи:

Според тях - гърците (данайците) са част от еврейското Даново коляно, прогонени от Египет.
http://www.keithhunt.com/Arch4.html


Според хипотезата на израелския археолог Игаел Ядин името на данайците се съпоставя именно с названието на еврейското племе на Дан. - Вейнберг Й. Введение в Танах. Пророки. М.-Иерусалим, 2003. С.36

Според ортодоксалните равинистични възгледи, бета израел също са част от потомци на племето на Дан, едно от Десетте изгубени племена.

"Десетте изгубени колена" са онези от дванайсетте, които се отделят от култа в Соломоновия храм след разделянето на Соломоновото царство на две - чрез отделянето от него на северното Израилско царство при управлението на Ровоам. А също и отведените в плен от асирийците.

Формалистите ги търсят и до днес, а онези които предпочитат алегоричното тълкувание на Стария завет съзират в понятието всички онези колена, без юдовото и част от вениаминовото, които останали верни на централизирания култ и на свещения текст на скрижалите.


    Фалаши - етиопски евреи


ПРИЛИКИТЕ МЕЖДУ ГЪРЦИ И ЕВРЕИ

Юдейско-гръцката Школа в Александрия, развила алегорическият метод за тълкуване на Библията е известна само с двама от ръководителите си - Аристобул и Филон (2 в. пр. Хр.) и двамата евреи от Александрия в Египет. Принадлежащи към Азия по произход, към Египет по местожителство и обучение, а към Гърция по език, те се стремели да докажат, че всички истини, вградени във философиите на други страни са били присадени в тях от Палестина

Аристобул заявява, че всички факти и детайли от Еврейските Свещени Писания били изпълнени с толкова много алегории, прикриващи най-дълбоките значения и че Платон, който живял един век преди него, следвайки същата теория, се опитал да покаже, че еврейските писания, с тяхната система от алегории, са били истинският източник на всички гръцки религиозни и философски доктрини.

Ярко свидетелство за произхода им е и приликата в характера и поведението на гърци и евреи. Тя е очевидна за всички. Както и дълбоката им и безпричинна враждебност към останалите народи и убеждението, че "избраните" трябва да властват над плебеите/ скотовете. Толкова общо в характера, както между евреи и гърци, едва ли може да бъде случайно. То може да идва само от общ произход.

КОИ НЕ СА ГЪРЦИ ?

І. Ахейците не са гърци.
Те са предгръцки народ. Ахейците са тези които обсадили Троя начело с Ахил и живеели в областта Аргос . Припомняме следния стих на византийския писател Йоан Малала (491 – 578г.), автор на 18-томната „Всемирна история”:

„Ахил замина заедно с Атридите,
като водел своя собствена войска
от три хиляди души, наричани тогава
мирмидонци, а сега българи.


Тези сведения са много оспорвани, но са исторически факт. Това сведение е отразено и старобългарския превод на "Илиадата" направен по времето на цар Симеон Велики в Преславската книжовна школа.

И още стихове – на Йоан Цецас, ХІ век:

…с тях бе Ахил,многославният син на Пелей и Тетида,
чийто известен родител беше Хирон философа.
Бе предводител на хуните, българите-мирмидонци.

Те бяха две по хиляда, а също така и петстотин.
…Евфрем, синът на Тризен, марокейците водеше смело.
А Пирехмис беше вожд на пеонци, на българи сиреч,
той бе поел от към Аксиос, сиреч известната Вардар.


Хромий и Еном стояха начело на всичките мизи…”

(Йоан Цецас. Откъси.В:ГИБИ т.Х,Изд-во на БАН,София,
1980,с. 105.)

В античността мирмидони (мизи), пеласги (аргосци) и илири (пеонци) са били считани за три клона на една и съща общност. И така, според старогръцките автори, ахейците са пеласги по произход.

"Прочие, ахейците били фтиоти по род, но живеели в Лакедемон; а когато Хераклидите се наложили, ахейците били спечелени от Тисамен, сина на Орест, както казах преди, нападнали йонийците и след като се оказали по-силни от тях, прогонили ги и завладели земята; и запазили разделението на страната същото, каквото го заварили. И били толкова могъщи, че макар Хераклидите, от които се отделили, да държали останалата част от Пелопонес, удържали срещу всички и нарекли земята си Ахея.” (Страбон, „География”, Книга VІІІ, Глава 07.01).

Херодот също твърди, че ахейците не са гърци и, че ахейците са местно население, а дорийците-данайци са нашественици...( История, VIII-73 ).

Ако сме реалисти микенската цивилизация също се развива ІІ хилядолетие преди Христа, като възхода й е от края на ХV до края на ХІІІ век пр. Хр. , а за първи път с екзонима елини е споменато едно малко племе от Омир, което обитава южната част на Тесалия едва 8 в.пр. Хр. Защо съвременните „историци” разтягат локума на едно мнимо преселение назад във времето с пет, дори с цели седем века? Защо и Критската цивилизация, възникнала много векове преди това изфабрикувано в канцелариите „древногръцко” недоносче, е най-нагло и без никакво основание наричана „древногръцка”? Какви гърци са тогава ахейците и то първи? Не бива да спомагаме за разпространението на огромна лъжа, на тази грандиозна измама, откъсваща един народ от корените му и представяща го за нещо абсолютно несъществуващо – „древните гърци”.

А за пеласгите едва ли има нужда да се дават примери, че не са гърци, но все пак:
ІІ. Пеласгите не са гърци.

В гръцките легенди историята на племената и народите се предава с олицетворение в легендарни герои със символични племенни имена:

Ахей и Пеласг са братя - Хеланик. 

Дионисий Халикарнаски: Пеласгите разделили Тесалия на три части по имената на своите вождове - Фтия на Фтий, Ахая на Ахей, Пеласгиотида на Пеласг... 

Героят (героите) с име Пеласг:

Хезиод - Пеласг е "автохтон", роден в Аркадия. Според преданията на аркадийците той е "първия човек, който живеел по тези земи, станал цар, измислил хитона" и т.н...


Херодот - VIII-44 - По-рано пеласгите владеят това, което по-късно се нарича Елада.

Страбон, География – кн. 7 – 7 глава: "А пеласги са се наричали най-ранният от всички народи, които са владеели Елада. И поетът се изразява така:

„Зевсе додонски, царю пеласгийски…”

И Хезиод: "Дойде той в Додона и при дъба, седалище на пеласгите."

Херодот добавя, също, че пеласгите можели да добиват реколта от преди безплодни земи, което предизвиквало завистта на гърците, а също и че атинският акропол е бил построен от пеласгийски архитекти.

 Пеласгите се споменават за първи път в „Илиада“, където са представени като съюзници на Троя, изброени между тракийски племена, т.е. считани са за близки с траките. Херодот и Тукидид разказват, че през 5 век пр.н.е. все още има пеласгийско говорещи анклави сред елинското население. Херодот споделя мнението си, че елините са заели от пеласгите повечето от боговете си, и дава пример за почитането на итифалическия Хермес  в култа на Самотракийските Кабири.

Външният вид на пеласгите

Виждаме го по керамични съдове с картини - с типични елементи, характерни за по-новото време. Било тракийски войн, пастир или друг някакъв персонаж – всичките те изглеждат като днешните. Същият ямурлук (зейра), който до преди 50-тина години е носил българския селянин. Същите навуща, носени доскоро от българите. Сходните накити, високият калпак и т.н.
Тракийски воин, облечен със зейра и с щит тип пелта, червено-фигурна керамика

Зейра е връхна дреха (наметало), част от облеклото на древните траки и на тракийските пеласги. Носи се върху раменете над хитона и се спуска до стъпалата. Прилича твърде много на днешния ямурлук (кабаница, кебѐ), носен от селяните и особено от овчарите по българските земи.

От запазени изображения върху античната вазопис в Южна Италия от края на VI в.пр.н.е., при изобразяване на Орфей, свирещ на арфа сред тракийски войни личи, че още по негово време, т.е. преди Троянската война траките са били облечени със зейри.

Зейрата се споменава и от Ксенофонт и Херодот в разказите им за облеклото на траките, като Херодот изрично говори за „шарени“ зейри, а по-късният лексикограф Хезихий посочва, че траките имат „шарени, пъстри дрехи“, т. е. бродирани или тъкани в различни цветове.

Тракийското божество Телесфор е изобразявано обикновено като юноша с плащ (зейра) с качулка

И пак цитат от Херодот от неговата „История”.

„/Х.,1, 65/ - 1

Тези две нации, Ионийската и Дорийската в действителност са били най-известните преди, едната бидейки пеласгийска, другата елинска. Първата никога не е напуснала и излязла от своята територия, а втората сменила често местоположението си. Елините в действителност са живяли първо във Фтиотида ( при царуването на Девкалион, а при това на Дорис, син на Елен, в подножието на върховете Оса и Олимп. Изгонени от там от Кадмейците-траки, те се установяват в подножието на Пинд. От там преминават в Дриопида, после в Пелопонес, където са наречени Дорийци.” 

  Херодот обяснява още, че благородническата прослойка на дорийците е от египетски произход: “ the rulers of the Dorians will prove to be Egyptians by direct descent.” (Her.VI.53)


Да видим сега къде е била тази Фтиотида - тя граничи с Беотия на юг, Евритания на запад и Лариса на север. Обаче, според Павзаний, Описание на Елада – кн. 9 "Беотия граничи с атиняните на няколко места в Атика, едно от които е там, където Платея се допира до Елевтери. Градовете се наричат понякога на имена на мъже, но в повечето случаи на жени. По мое мнение платейците първоначално били автохтонни; името им идва от Платея,която смятат, че била дъщеря на реката Асопос."Автохонни, тоест местни племена, което се потвърждава от факт, че най-стария познат митологичен цар на Атика, живял около 1796 година преди новата ера бил Огигий или Огиг, който по произход бил беотиец, а беотийците го наричали още цар […]

Видно е от казаното дотук, че пеласги и йонийци, не са от една етническа група с елините, които първоначално са се наричали данайци, а после асимилирайки част от аргоските и беотийските племена се заселили във областта Фтиотида. После същите тези елини, според Херодот, при Дорис, син на Елен, преименувани на дорийци се заселили в областта Дорида, Средна Гърция, или страната наречена Хистиотида, в подножието на върховете Оса и Олимп, откъдето били изгонени от траките-кадмейци, както пише Херодот, и са съвсем различна нация, според същия този Херодот, от йонийците и пеласгите....

Това се потвърждава и от един от най-изтъкнатите писатели и историци на древността – Павзаний. Живял е през ІІ век сл. Хр. в Лидия, област в Анатолия. Автор е на десеттомният труд „Описание на Елада”. Какво пише Павзаний за синовете на Хелен: „...след смъртта на Хелен другите му синове прогонват Ксут от Тесалия, обвинявайки го, че е заграбил за себе си бащиното им наследство. Той избягал в Атина и бил удостоен да се ожени за дъщерята на Ерехтей, която му родила синовете Ахей и Йон.” (Книга VІІ. Глава 01.02).И още: „След като синовете на Ахей придобили мощ в Аргос и Лакедемон, се наложило местните хора да се наричат ахейци. Това било тяхното общо име, докато аргосците отделно се наричали данайци...” (Книга VІІ, Глава 01. 07).
Карта на елинските градове от Пелпонеския съюз към 431–404 г. пр.н.е.


НЕЩАТА В БЕОТИЯ

1. Беотия граничи с атиняните на няколко места в Атика, едно от които е там, където Платея се допира до Елевтери....... 4. Защото във войната между пелопонесците и Атина, лакедемоните превзели Платея с обсада, но тя била вьзстатновена по време на мира, сключен от спартанеца Анталкид между персите и елините, и платейците се завърнали от Атина."

Така, че потомците на древните данайци и аргосци, преминавайки през Беотия, която по това време е била център на минойската култура на континента, се заселват във Фтиотида, откъдето при Дорис вече стигат до района на Олимп. Според Херодот, както вече посочих по-горе : "Изгонени от там от Кадмейците-траки, те се установяват в подножието на Пинд. От там преминават в Дриопида, после ОТНОВО в Пелопонес, където са наречени Дорийци.” Това е станало в IX век преди Христа - ок. 900г. пр.н.е.. Данайците пристигат в Арголида около 1700 г.пр. Хр. През VIII-VII в. пр. н. е. пак именно Аргос е бил най-силният дорийски военен съюз и през първата половина на VII в. пр. н. е. се превърнал в държава.Не е било трудно - вместо данайци - дорийци. От този цитат на Херодот следва, че и

ІІІ. Йонийците не са гърци.

Херодот I-56 - Йонийците са пеласги по произход.http://homoviator-bg.net/?p=844

И пеласгите са носили прически тип "чумбас" - както "траките" и българите.Фреска на борци от о-в Тера с чумбаси и перчеми.

Тази прическа е една отличителна черта на негръцкото (предгръцкото) население на Балканите. Ние сме носели перчеми (чумбас) до преди 100 години по селата.

С племенното име Пеласг е наречен и героят, който посреща данайците в Аргос:

" Пеласг посреща на морския бряг на Аргос Данай и Данаидите, които бягат от Египет и им дава убежище." -https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B8
Гърците се отличават от пред-гръцките народности на Балканите по произход и език:

Херодот - I-57 - Пеласгийският език не е в никакъв случай гръцки. Той е "варварски".

Страбон дава пример и че гърците (данайците) асимилират предгръцко население:

Данай... според Еврипид „над Елада наложил закон всички наричани дотук пеласги да се наричат данайци” - Страбон, География – кн. 8 – 6, стих 9 - http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1260080000#6-9

"Казват, че акрополът на аргосци е бил основан от Данай, за когото се твърди, че дотолкова надминал царувалите в този район преди него, че според Еврипид „над Елада наложил закон всички наричани дотук пеласги да се зоват данайци”. Страбон, География – кн. 8 – 6, стих 9.


ІV. Минойците също не са гърци.
Минойска фреска, изобразяваща участница в Тавромахия - смъртоносен танц на свещенни танцьорки със гигантски бикове, отглеждани в Крит, а днес изчезнали.

Минойската цивилизация или още и Критско-минойската цивилизация е древна цивилизация на могъщ морски народ, зародила се на остров Крит около 3000 г. пр.н.е. преди преселението на данайците от Африка в 1511 г. пр.н.е .

Какво четем в „Одисея, ХІХ, 172, думи на Одисей към Пенелопа” според глава 53 на „Христоматия по история на стария свят” ДИ „ Наука и изкуство, София, 1976г., Хр.Данов ?

„ Крит е земя разположена......Там живеят безброй много хора, а градовете йм са деветдесет на брой.Там цари смесица от езиците на различни племена. На о-в Крит живеят ахейци, кидонци и същински критяни, а също тъй и карийци...Има и благородни пелазги...”

По долу даваме обясненията от Христо Данов:

„ (3) – Същинските критяни не са били нищо друго освен предгръцкото население.

(5) – „Пеласгите” и сродните на тях „кари” (карийци) били предгръцките племена, които населявали голяма част от Елада и нейните острови. Според Херодот, ІІ, 156, по-раншното име на Елада било Пелазгия.”Минойска фреска от около 1650 г. пр.н.е., изобразяваща три жени, вероятно със знатен произход.

Кария (на старогръцки: Καρία) е регион в Анатолия, разположен на юг от Йония и на запад от Фригия и Ликия.

Жителите дали името си на областта са познати като карийци и се заселват в Кария преди гърците. Считани са за тракийски преселници от племето на Карите, сродни с пеласгите, приобщили сродното им най-старо население, което според Херодот има минойски произход.

Името Кария се появява в редица ранни езици: хетски Karkija (част от държавната лига Асуа, ок. 1250 пр.н.е.), вавилонски Karsa, еламски и староперсийски Kurka. Според някои източници, областта е наричана първоначално "Финикия", защото е била финикийска колония в по-стари времена. Впоследствие се смята, че е възприето наименованието Кария от Кар, легендарен цар на карийците.

В Халикарнас, столицата на Кария, е бил издигнат прочутият Мавзолей на Мавзол, посветен на Мавзол, сатрап на Кария между 377 и 353 пр.н.е. от неговата жена Артемизия. Монументът е едно от Седемте чудеса на древния свят и по-късно става причина римляните да наричат мавзолей всяка по-голяма гробница. В Халикарнас през 5 век пр.н.е. е роден и известният старогръцки историк Херодот, наричан "бащата на историята".Местоположение на Кария

Същите тези карийци са упоменати и в „Илиада”, като Омир споменава карийския град Милет като съюзник на троянците:

Илиада ІІ, 851 сл.: „...Наст предвождаше карийците, говорещи варварски ( т.е. не гръцки език – б. Хр.Д.) език. Те бяха дошли от Милет и от многолистата планина Фтира. Това бяха бойци от бреговете на р. Меандър и от високия нос Микале. Вождове йм бяха Амфимах и Наст. Наст и Амфимах, славните синове на Номий...”.

В този аспект карите, които били сродни на пеласгите, са древното население, което е заварено от гърците в Пелопонес, защото след горното определение на Омир в „Одисея, ХІХ, 172, ни става ясно, че те са били всъщност вездесъщите крито-микенци. В този ред на мисли, "кар", като име на предците на гърците и микенците е преминало и в римляните и гърците. Сред римските имена са Кратон, Кратил, Икар и т.н., които означават пелазгиец.

Едва ли е случаен факта, че кар, т.е. пелазгиец, се проявява като словообразователна частица при обозначаване на древни професии в българският език – пекар, лодкар, билкар, и т.н.
Статуетка от остров Крит, изобразяваща минойска танцьорка,  ок. 1650пр.Хр. (29,5 см).

Линеар А

Така е наречен от археолозите писменият език на минойците. Той все още не е разчетен и е една от най-големите мистерии сред археологическите открития. С появата на все повече предмети, изписани със загадъчните символи, лингвистите се надяват скоро да успеят да дешифрират кода. От особен интерес е един такъв предмет, датиран от второто хилядолетие пр.Хр. – дискът от Фаистос. Той е изписан с 45 уникални символа, приличащи на сечива, растения и животни. До ден-днешен никой не е успял да разбере значението му.
Дискът от Фаистос

До скоро се смяташе, че Линеар А няма общо с Линеар Б, но лингвистите откриват сходство между Линеар А и санскрит, древния език в Индия, както и връзки към хетския и арменския език. Това го прави част от индоевропейската езикова група, също като Линеар Б.
 

КАКВО ПИШАТ ЗА ПРОИЗХОДА НА ГЪРЦИТЕ ДРЕВНИТЕ АВТОРИ?

ДАНАЙЦИТЕ (ГЪРЦИТЕ) ИДВАТ ОТ АФРИКА - ЕГИПЕТ

Страбон, География – кн. 7 – 7, стих 1 - Данай довежда хората си от Египет.https://antichniavtori.wordpress.com/2008/11/13/sgk7c7/

Според цялата гръцка митология Данай идва от Африка. След пристигането си Данай се заселил първоначално на Родос. Издигнал там статуя на Атина Лидийска. Оттам управлявал Аргос и царуващия там по това време Геланор му предал царската власт. Тогава се преместили в Пелопонес, където героят Пеласг посреща на морския бряг на Аргос Данай и Данаидите, които бягат от Египт и им дава убежище. Данай нарекъл жителите на страната данайци.

И митологичното родословие на Данай е свързано с Африка.

- Майка му Анхиноя е наричана "дъщеря на Нил" - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8F
- Брат му носи името Египт
- Баща им Бел заселил Данай в Либия, а Египт - в Арабия.- https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
- Бащата на Данай - Бел е митически цар на Египет (бележка 60). - http://promacedonia.com/zv/zv6_4.html#60

- Бащата на Бел - Епаф също е митичен цар на Египет, а на майка му Мемфида легендата кръщава египетския град Мемфис.За разлика от древните египетски йероглифи, които са разчетени с помощта на розетския камък, Линеар Б е един от малкото древни текстове, дешифрирани чрез подробен анализ.


Египетски източник потвърждава идването на данайците от Египет:

Сведения дава египетския историк Манетон от 3-4 в. пр. Хр. Сред чуждоплеменните египетски управници - в периода, когато Египет е управляван от чужденци - той поставя и Данай - същият Данай, който по-късно с хората си акостира в Пелопонес и това е началото на гърците на Балканите.

Манетон - История на Египет - фрагментиhttp://www.wikiwand.com/bg/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD

Манетон, цитиран от еврейския историк Йосиф Флавий в трактата "Срещу Апион":
Фр. 50. Йосиф, Срещу Апион, І, 15, 16, 93 – 105
"...Сетос се наричал Египт, а брат му Хармаис – Данай.”

Манетон, цитиран от Евсевий:
Фр. 53 (а). Синцел, стр. 116, 129, 133, 135. Според Евсевий.
12. "Армаис, наричан също Данай, 5 години, след като напуснал Египет и бягайки от брат си Египт пристига в Елада, завладява Аргос и властва над аргосците.
"

Фр. 54. Йосиф, Срещу Апион, І, 26 – 31, § 227 – 287
"... Сетос се прекръстил на Египт, а Хермей – на Данай..."

Други антични автори също разказват за преселението на данайците от Африка на Балканите, начело с водач с племенното име Данай.Йосиф Флавий - еврейски историк


ПИСМАТА МЕЖДУ СПАРТАНЦИТЕ И ЮДЕИТЕ

Връзката е известна още в древността.

В първи век еврейският историк Йосиф Флавий предава съдържанието на писмо, изпратено на евреите от Светите земи няколко века по-рано от царя на лакедемонците (спартанците):

"От Арей, цар на лакедемонците,
До Ониас (еврейския първосвещеник)

Поздрави,
открихме, че някои исторически писания доказват че лакедемонците и еврейте произлизаме от едно и също племе и сме потомци на Авраам. Следователно, тъй като сте наши братя, бихме желали да ни съобщите, ако имате някакви затруднения. И ние ще направим така, тъй като вашите проблеми са и наши и нашите са и ваши. Демотел, който ви връчва това писмо ще ни донесе отговора ви. Писмото е заверено с печат: орел държащ дракон (змия) в ноктите си." (Book 12, chap. 4, sec. 10)

Това е символът на племето Дан ("Flag," The Jewish Encyclopedia, p. 405) и произлиза от пророчеството на Яков: "Дан ще бъде змия по път" (Изход 49:17). Орелът също символизира Дановото коляно (Числа 2).

По-късно друг еврейски жрец, Йонатан, праща отговор на спартанците: "за общото между нас, ние нямаме нужда от доказателства, тъй като сме добре осведомени за него от нашите свещенни писания... измина доста време откакто нашите взаимоотношения са били подновявани и ние, през свещени и празнични дни, ще правим жертвоприношения и ще се молим на Бог да ви пази и да ви носи победа." (Book 13, chap. 5, sec. 1)

По времето на еврейския съдия Deborah (1200 г. преди Христа), племето Дан вече е било морски народ (Съдии 5:17). Евреите от Дановото коляно били главните мореплаватели на цар Соломон и плавали с финикийците. Също така Езекиел споменава: "Дан и Яван ("яван" е името, с което са наричани гърците в Стария завет) отплавали и се връщали от земите завладяни в твое име". Това показва, че е имало тясна връзка между гърците и Дановото племе още по онова време.

И двете писма посочват кръвно родство и общ произход.Мраморна статуя на спартански хоплит от 5 век пр.н.е.

Писмото на спартанците:

Йосиф Флавий - "Юдейски древности" - книга 12, глава 4, стих 10 https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9

Текст на руски: http://www.vehi.net/istoriya/israil/flavii/drevnosti/index.html
Текст на английски: Josephus: Jewish Antiquities, Book 12, Sections 225-228 - http://www.attalus.org/old/aj_12b.html

"Царят на лакедемонците Арей приветства Ониас. Ние намерихме указания в някои книги за това, че юдеите и лакедемонците са от един произход и водят своя род в еднаква степен от Авраам. Затова, понеже вие сте наши братя, е справедливо да се обръщате към нас, ако имате някаква нужда. Така ще постъпваме и ние и ще гледаме на вашите нужди като на наши и ще ви представяме нашите нужди. Това писмо ви връчва Димотел, който обикновено съставя нашите послания и той ще ни върне вашия отговор. Писмото е ... с печат, представляващ орел, държащ змия."

Отговорът на евреите:

Той е преразказан накратко и в Стария завет: Макавеи - първа книга, глава 12, 5-23http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/1mak.htm

Пълния текст на еврейския отговор е у Йосиф Флавий:
"Юдейски древности", книга 13, глава 5, абзац 8


Текст на руски - http://www.vehi.net/istoriya/israil/flavii/dre...
Текст на английски: Josephus: Jewish Antiquities, Book 13, Sections 163-170 -
http://www.attalus.org/old/aj_13b.html#163

"Първосвещеника на юдейския народ Йонатан, съвета на старейшините и юдейския народ изпращат поздрави на лакедемонските ефори, старейшини и братското племе. Желаем ви здраве и успехи на всички ваши обществени и лични дела. Самите ние сме здрави. Преди време нашия първосвещеник Хония получи от вашия цар Арей чрез посредничеството на Димотел послание за нашия общ произход с вас. Прилагаме копие от това писмо. Ние го приехме охотно и с обич към Димотел и към Арей, още повече, че ние нямаме нужда от доказателства за нашето родство, понеже в това ни убеждават и данните от нашите Свещени писания.Червенофигурна фреска на рибар от Акротини с прическа от плитки тип "чумбас", характерна за траките.


И ако ние самите не сме направили първата крачка за признание на указаното родство между нас, това е само защото не искахме да избързаме и да вземем честта, която сега се пада на вас.

Независимо, че от времето на установяване на нашите приятелски отношения вече са минали много години, ние на всички празници, когато принасяме жертви пред Бога, се молим за вашето здраве и благополучие. Въпреки че заради дързостта и арогантността на наши съседи, трябваше да водим много войни, ние не се решихме да въвлечем и вас или други наши приятели. Сега, когато приключихме войните с неприятелите си, по този случай изпратихме почтените членове на съвета Нумений, син на Антиох и Антипатър, син на Ясон до римляните, и също така им дадохме и това послание до вас, за да възобновим нашия приятелски съюз. Затова, ще направите добре, ако и вие ни пишете, в случай че се нуждаете за нещо от нас. Ние винаги сме готови, според силите си, да ви окажем поддръжка за каквото поискате."

И най-накарая, но не на последно място - Апостол Павел - който е може би един от най-образованите хора на времето си, въпреки, че по всякакъв начин избягва да парадира с това - пише на коринтските гърци - християни, че предците им са сред евреите при изхода от Египет:

Първо писмо до Коринтяни, 10-1

"Сега братя, не искам да бъдете невежи и да не знаете, че бащите ни всички са били под облака, и всички са минали през морето..."

В по-новите преводи на Библията и смисълът на този текст не е съвсем ясен. Но в Цариградския превод е достатъчно ясен: https://biblia.bg/index.php?k=53&g=10&tr1=1

Автор: zelas 

Следва продължение: КАКВО ПИШАТ ЗА ПРОИЗХОДА НА ГЪРЦИТЕ СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ? - http://alexandradelova.blogspot.com/2015/02/ii.html  
Историята на създаването на гръцкия език

2000 г.пр.н. е. Древногръцки. Гръцкият спада към семейството на индо-европейските езици. Той е възникнал на Балканския полуостров около 2000 г. пр. н. е. В хода на взаимодействието си с езиците на близки и далечни народи той е претърпял огромни фонетични, морфологични, лексикални и синтактични промени. Смята се, че гръцката азбука произлиза от семитската, по-специално от финикийската.

1100 г.пр.н. е. Архаичният период. Финикийският език, от който произлиза гръцкия, е древен семитски език от ханаанитската подгрупа, говорен във Финикия и по-късно в Картаген.Финикийското писмо, прието в Гърция около 1100 г.пр. н. е., е съдържало 22 символа за съгласните, но не и за гласните звуци. Гърците измислили буквите α, ε, ι, ο, υ. Първоначално се използвала сричкова (силабичвска) писменост.

800-500 г. пр. н. е. Класическият период. Азбуката, която заменила сричковата писменост, претърпяла много промени. Най-важна е посоката на писане - не отдясно на ляво, а отляво надясно. Градовете-държави имали различни наречия, но те се групирали в четири основни диалекта: аркадо-кипърски, дорийски, еолийски и иоанийско-атически.

400 г. пр. н. е. 350-200г.пр.н. е. Елинизмът. Йонийският вариант на азбуката се възприел в повечето градове-държави и така в целия гръцки свят се създала единна писменост. Йонийците, обаче, са пеласги по произход (Херодот I-56). Така, че гърците всъщност възприемат в азбуката си пеласгийските букви. По-късно гръцката азбука служи като модел за създаването на латиницата и след това на кирилицата. Атическият диалект, който бил разновидност на йонийския се наложил през първи век, когато Аристотел, Платон и Сократ правят Атина център на елинската цивилизация.

100 г. пр. н. е. - 337 от н. е. Около 337 г. от н. е. се появява нова форма на атическия диалект с по-прост синтаксис и морфология, със силово ударение и много заемки от латинските и семитските езици. Така се създал койне (общ диалект), наречен още Александров койне. Елинистическият гръцки е известен още като новозаветен гръцки (на него са написани евангелията и други книги от Новият завет).

337-1453 Византийски период. Гръцкият бил официален държавен и религиозен език във Византийската империя. Този вариант все още се използва в православната църква.

1453 до наши дни Новогръцки. В съвременнния гръцки език има много заемки от турски поради продължителното османско владичество в периода 1453 - 1821 г. В Гърция до неотдавна имаше двуезичие. Наравно се използваха димотики (народният език) и катаревуса (литературен и научен език). Последният е съществувал и се е равил паралелно с народния. След освобождението от турците катаревуса остава официален научен и административен език, а димотики се използва широко от населението. Димотики е обявен за официален език през 1977 г., а през 1982 е въведено използването само на едно ударение на мястото на съществуващите дотогава пет варианта. Думи от класическия гръцки все още оказват голямо влияние в научната и техническата терминология, както и в много други европейски езици.

24 коментара:

 1. !!! Браво! Най после някой да се осмели да публикува истинската история!

  ОтговорИзтриване
 2. Поздравления! Много добре поднесена публикация и библиография. Добре е да се знае истинската история на гърците, защото са присвоили почти изцяло тракийската цивилизация. За съжаление и до днес в авторитетни научни публикации в света, тракийската цивилизация се представя за гръцка.

  ОтговорИзтриване
 3. И в Бибилията е написано, че елините са евреи, а не траки!!!
  Деяния на Светите апостоли: Деян. 14:1; В Икония те (Павла и Варнава) влязоха заедно в иудейската синагога и говореха тъй, че голямо множество иудеи и елини повярваха.

  Какво правят елините заедно с евреите в синагогата?Евреите не допускат външни хора и не проповядват учението си навсякъде както хриситияните и мюсюлманите.

  Деян. 14:6; те като узнаха прибягнаха в ликаонските градове Листра и Дервия и в техните околности, Деян. 14:7; и там благовестяха. Деян. 14:11; Деян. 14:12; И наричаха Варнава Зевс, а Павла Ермес (Хермес?), понеже той първенствуваше в говоренето.
  Деяния на Светите апостоли: Деян. 18:4; И всяка събота той говореше в синагогата и убеждаваше иудеи и елини. Деян. 18:4; А когато Сила и Тимотей слязоха от Македония,.....

  ОтговорИзтриване
 4. Браво на г-жа Делова!Др.инж.Георги Метев пише за т.нар. "Гърци" че са измислица в книгата си "За Българите" - 2011г.Раковски нагледно доказва на няколко Гръцки учители в Румъния как от Българската Азбука е сътворена Гръцката!Той е учил в Гръцко училище и е знаел над 5 езика!

  ОтговорИзтриване
 5. What happened in 1832?
  An area around Athens with the help of France and Britain had just gained its independence from the Ottoman Empire. Greece didn't win its independence, rather it was given to her by both France and Britain because they needed strategic access to the Mediterranean.
  As expected when someone else gives you independence they will govern you - which is precisely what happened as the Franco-German axis appointed a German ruler, Prince Otto.
  This marks the birth of the term "Hellenism", in 1836, three long years after Otto took over. The term was invented by non other but our remarkable History Professor turned Politician Johann Gustav.
  Johann showed his cleverness by suggesting to adopt the long lost Koine language. As a comparison, this would be the same as Americans today being told to adopt what is now considered the dying Latin language.
  Prince Otto loved Johann's idea and very soon after set the wheels in motion. Koine was the language introduced to the Greek populace first as the language of intellectuals, then introduced in schools, although the elderly population never really accepted it. Many in Greece even today still don't accept it and speak their mother tongues instead.

  ОтговорИзтриване
 6. Относно българската азбука и произхода й е добре да чуете и видите това:
  https://www.youtube.com/watch?v=cdECGBQaKIM&t=31s

  ОтговорИзтриване
 7. ""Атическият диалект, който бил разновидност на йонийския се наложил през първи век, когато Аристотел, Платон и Сократ правят Атина център на елинската цивилизация."" НЕ Е ВЯРНО Споменатите Аристотел, Платон и Сократ не са били живи през първи век. Александра е пооткраднала от тук от там по нещо .Преписвала е без да внимава .

  ОтговорИзтриване
 8. Благодаря за прекрасната и изчерпателна публикация, уважаема Александра! Доставихте ми огромно удоволствие и радост на духа ми!!! С удоволствие ще следя и други Ваши подобни публикации! Още веднаж Ви благодаря!

  ОтговорИзтриване
 9. Браво, Александра, удоволствие беше за мен публикацията.Истината за древна Елада, обаче никак не се харесва на сегашните гърци. Те с нокти и зъби бранят историята която пропагандират, тя ги прави велики,поне така се усещат. Имам лични наблюдения.

  ОтговорИзтриване
 10. Прочетох цялата публикация с голям интерес.Хиляди благодарности на Александра Делова!

  ОтговорИзтриване
 11. Това е един огромен труд, който трябва да се изучава още от първи клас. Заслужава най-високата награда

  ОтговорИзтриване
 12. НАЙ ПОСЛЕ НЯКОЙ ДА КАЖЕ ИСТИНАТА ЗА ИЗМИСЛЕНАТА ГЪЦКА НАЦИЯ.ВСЪЩНОСТ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ГО ПРОЧЕТОХ В КНИГАТА НА АЛЕКСАНДЪР БОЯДЖИЙСКИ ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ.

  ОтговорИзтриване
 13. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А може би е прочела и затова е написала горното, въпреки че, не всеки харесва истината.

   Изтриване
 14. Много добре! Истината трябва да се знае.

  ОтговорИзтриване
 15. Здравейте, г-жо Делова!
  Интересувам се материалът има ли го на Английски и ако ДА - бихте ли го изпратили, или линк към него на ch.yotkov@gmail.com?
  Предварително Ви благодаря! Също така, въпреки, че това е голям обем работа, кои са Вашите източници, защото при един диспут с Грък, без доказателства, и при положение, че в Световен аспект налаганата истина за гръцкият произход е съвсем различна, бихте "олекнали" доста сериозно!
  Още веднъж, предварително Ви благодаря!
  Поздрави,
  Чавдар Йотков

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако сте прочели внимателно материалът, ще забележите, че за всеки довод в него е посочен съответния исторически източник, а тезите са подкрепени със заключения на различни по националност съвременни учени. Просто ги използвайте при евентуален спор, като лично също можете да проверите верността на посочените източници, така както съм ги цитирала от дадените в текста линкове.

   Изтриване
 16. Здравейте, госпожо Делова. Материалът е много добър и дори си припомних някои забравени неща от историята. Коментарите също са смислени, с изключение на един, в който пише, че повече глупости на едно място не бил чел. Сигурно малко е чел. Ако има някакви глупости тук- те са пренебрежимо малко и е много трудно да се забележат.
  Поздрави!.

  ОтговорИзтриване
 17. Семитският език на гърците се е превърнал в индоевропейски под влияние на тракийския език , както доказва Юрий Откупщиков ( Догреческй субстрат.....,). Според Алкидамант Орфей и брат му Лин са дали азбуката на гърците. Като се води кой е Кадом, роднините и делата му, той също е с тракийски произход. При ханаанците също има тракийско присъствие и влияние. А тракийското влияние върху митологията, боговете, и гръцката култура е огромно(О, Зевсе додонски, царю пеласгийский). Няма запазен оригинал на Илиадата и така се появяват гърците в Троянската война, която се води само между тракийски племена за контрол върху морската търговия. Не много отдавна американски историци доказаха, че фригите са имали писменост преди гърците и те са я взели от фригите
  Хетите и арменците също имат силно тракийско влияние. Линеар Б се разчита най лесно чрез българския
  Минойската материална култура има по-стари аналози в Тракия, в Линеар Б се откриват 40 старобългарски руни. Изумително съвпадение.

  ОтговорИзтриване