петък, 6 февруари 2015 г.

ГОЛЯМАТА КРАЖБА НА ИСТОРИЯ

ФАЛШИФИКАЦИИ И МАНИПУЛАЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ 


Който контролира миналото, контролира бъдещето.
Който контролира настоящето, контролира миналото.”


Джордж Оруел, „1984”...продължение на материала от  http://alexandradelova.blogspot.com/2015/02/blog-post_78.html

Проф. Крум Балтаджиев /откъси/

ФАЛШИФИКАЦИИ И МАНИПУЛАЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

"Отрежете на едно дърво корените и то ще изсъхне."

Обуначването на нацията започва с изопачаването и преиначаването на нейната история. Вземете на една нация историята и тя ще изчезне безследно, Обезличаването на народите чрез фалшифициране на историята беше дело на комунистите- интернационалисти, но то е дело и на глобалистите-космополити - разлика в подходите и методите няма! Риба се лови в мътна вода - колкото по-мьтна, толкова по-добре! Разделяй и владей!....

През всичките векове, българската история е била подлагана на нагли манипулации, безочливи фалшификации, кражби и директно унищожение (горене на книги, рушене на културни паметници и геноцид спрямо живите носители на историческата истина и традиция). В това отношение, най-големите вреди на българската история са нанесени от гърците, турците, евреите, руснаците и сърбите!
Берлин, „Altes Museum”, „Изложба на тракийска култура”, 2008г.,

Експоната, според организаторите е с „прическа на древен „гръцки борец”. Интересното е, че този „гръцки борец” с брада, с гола глава и чембас /чумбас/ на върха на главата си. Знаете, че чембаса е "запазена марка" на старите българи. А също е бил използван и от брахманите - древните ведически жреци. При тях прическата /гола глава и чембас/ се е наричала sikha /сикха/.” Снимка от Интернет на sum.
 

МЕХАНИЗЪМ НА ФАЛШИФИКАЦИИТЕ

Когато се работи със старите автори (т.нар. "извори" ) трябва да се има предвид, че в повечето случаи чуждите хронисти са били враждебно настроени срещу българите и не са били особено обективни при отразяването на събитията. Независимо от това, тези текстове са по-достоверни от по-кьсните интерпретации и преводи, особено тези, писани през последните сто години .

И наистина, още от края на XIX век историческата наука в България започва да бъде използвана като политически инструмент и идеологическо оръжие за прокарване на различни идеи, вредящи на България. В началото това беше панславизма, после еврейския комунизъм и марксизъм, а в наши дни този комунизъм се трансформира в безреден и обезличаващ космополитизъм и глобализъм!... Обективното отразяване на историята е труден процес, защото обикновено официалните историци са зависими от управляващите кръгове.

В по-новата ни история, Паисий е първият историограф, направил тази решителна крачка. След него обаче в нашата историческа наука са намесват външни сили, които и полагат жалоните на най-големите фалшификации и манипулации на българската история.

Берлин, „Altes Museum”, „Изложба на тракийска култура”, 2008г., Снимки от Интернет на sum.

 Експоната, според организаторите е беотийско изкуство и представлява „Конски атрибути”. Това, което ясно е изобразено, е всеизвестната в цял свят мандала „Цветето на Живота”! На втората снимка, вляво от „Цветето на Живота” се вижда лодка с гребла и риби около нея, а вдясно прекрасно се отличава символът за добро и хармония - свастиката. Различното обаче е, че между пречупения кръст има четири кръга с точка.

По изумяваща е следващата снимка, защото ясно си личи, че на гривната също е изрисувана свастиката, но различното при нея е, че между пречупените линии е заложен българският символ КАНАТИЦА! Т.е. за какво „беотийско изкуство” можем да говорим.... 

(Името Гърция идва от названието на едно беотийско гръцко племе от град Граеа, което колонизира южна Италия през 8 век пр.Хр. Европейците използват имена, производни на Graecia, но персийците, турците и арабите използват името Yunans, т.е. йонийци (гръцки "Ίωνας" ).

Кои обаче са били йонийците?!? Ето какво отговаря
на това Херодот I-56 - "Йонийците са пеласги по произход." И още Страбон, География – кн. 7 – 7 глава: "А пеласги са се наричали най-ранният от всички народи, които са владеели Елада."  Пеласгите се споменават за първи път в „Илиада“, където са представени като съюзници на Троя, изброени между тракийски племена, т.е. считани са за близки с траките. Херодот и Тукидид разказват, че през 5 век пр.н.е. все още има пеласгийско говорещи анклави сред елинското население. Херодот споделя мнението си, че елините са заели от пеласгите повечето от боговете си, и дава пример за почитането на итифалическия Хермес  в култа на Самотракийските Кабири.


И така, българската история, както днес е оформена след едно 100-годишно съществуване на нова България, е изградена в едрите си черти според представите и схващанията на чужденците. Най-главните й положения всъщност са предостатъчно явно оформени съобразно със съвременните политически интереси на чуждите народи..." .

Ето какво пише по този въпрос големият наш изследовател-българист д-р Тачо Танев - "...На това отгоре, изграждането на делото на българската история се осъществява първоначално от чужденци, които прокарват в българската история своите небългарски концепции. А сетне мнозина българи заработват за изграждането на нашата история, но заучавайки А-Бе-то на съвременната историческа наука, те остават ученици на чужденците и следователно, техни епигони. Между тях се отделя до известна степен най-големият български историк проф. Васил Златарски..." (който обаче е руски възпитаник и "щемпела" си личи отвсякъде - бел. автора).

За да се ориентира читателят кои точно сили стоят зад фалшификациите на българската история, ще дадем един частен пример.

Когато д-р И. Д. Шишманов "доказва", че сборникът "Веда Словена"на Стефан Веркович е "фалшификат", веднага получава по-висока степен в масонската ложа, където членува.

Сега вече на всички би трябвало да им стане ясно, защо имаме такава осакатена и накъсана история, пълна с бели полета и премълчани истини. 
 


ЗАГАДКАТА "ВЕДА СЛОВЕНА


През 1874г. в Белград и през 1881г. в Санкт Петербург излизат двата тома на "Веда Словена" - "Български народни песни от предисторическата и предхристиянската епоха". Съставена от босненския сърбин Стефан Веркович, "Веда Словена" предизвиква фурор сред научния свят от Русия до Франция и влиза в историята като най-голямата фолклорна загадка, споровете около която продължават и днес.

Сензацията е там, че тези и други публикувани от Веркович песни, "записани" в един забутан край на българска Македония, представят материал, който преобръща наопаки представите за предписмената история на Европа.

Песните от сборника са записани от българина Иван Гологанов от село Търлис, Неврокопско в продължение на 12 години. Изложените в сборника умотворения са с необикновена тематика и съдържание - говорят за езически богове, свръхестествени същества, митологически герои, древни царе и господари, съдържат знания, спомени, формирани далеч преди ислямизацията на помаците, но и преди християнизацията на българския народ.
 Берлин, „Altes Museum”, „Изложба на тракийска култура”, 2008г.,


"Веди"-те, чието "индийско" название също не е случайно, не само съдържат предания за това как са възникнали ралото, сърпът, лодката, житото, виното, писмеността, но създават цяла легендарно-митологична концепция, в която фигурират индийският бог Вишну, тракийският певец Орфей, македонските царе Филип II и Александър Велики, Троянската война и т.н. При това, ако прочутият германски епос "Песен за Нибелунгите" съдържа "едва" 9776 стиха, то само двата тома на "Веда Словена" включват цели 23 809, като самият Веркович твърди, че има на разположение поне още десет пъти по толкова.

В разразилите се спорове в европейската славистика възникват два лагера - "разобличители" и "апологети". "Веда Словена" успява да спечели подкрепата не само на мнозина авторитетни чуждестранни учени, но и на немалко български фолклористи от самата Македония, които познават в тънкости местното народно творчество и диалекти. Френското правителство на два пъти изпраща свои инспектори, които да проверяват достоверността на епоса там, където е "открит": в югозападните Родопи, сред т.нар. помаци - българоезична етнографска група, която изповядва исляма.

Нека видим по какъв начин се фалшифицира историята и видовете фалшификации, които имаме

1. Укриване и унищожаване на факти и документи (изнасяне на ценни ръкописи в чужбина).
2. Манипулации и инсинуации (грешни внушения).
3. Крадене на история.
4. Премълчаване на важни събития и обстоятелства.
5. "Редактиране" на изворов материал.
6. Откровени и нагли фалшификации.
7. Репресии и физическо унищожаване на историци и хора от интелигенцията, отстояващи историческата истина.


Всички тези методи са прилагани и се използват и сега за фалшифициране на българската история под една или друга форма.
Берлин, „Altes Museum”, „Изложба на тракийска култура”, 2008г.

Елементите от двете страни на „гръцкия” саркофаг, които наподобяват въже или две спираловидно усукани линии /напомнят на ДНК/, са абсолютно еднакви с елементите от златната огърлица /нагръдник/ от скитското злато, чиито снимки sum е представил по-горе!!! Елементите са изрязани и увеличени, за да се види още по-ясно, че са еднакви.

Ще изброим и основните пунктове за фалшификация и след това ще дадем примери от съответниге трудове на "историци".


ОСНОВНИ ПУНКТОВЕ ЗА ФАЛШИФИКАЦИЯ

1. Произход и Прародина на българите.
2. Етимологията на името "българин".
3. Понятийния апарат.
4. Езиковия проблем и писмеността.
5. Религия и приемане на християнството.
6. Разцепване на българския суперетнос на десетки изкуствени малки етноси.
7. Създаване на теории за "изчезналите" антични народи на Балканския полуостров и липсата на приемственост между тях и днешните българи.
8. Омаловажаване делото на изтъкнати историци възрожденци и такива в по-ново време.
9. Чрез манипулации и инсинуации създаване на лош имидж на българите и насаждане на чувство на вина и други такива.


С произхода и прародината на българите ("прабългарите" ) е спекулирано безкрайно много. Общо взето до сега беше натрапена теорията, че "прабългарите" са били някакво малко тюркско племе от състава на т.нар. "хунски съюз" (т.е. някакви полудиви "номади монголоиди", които, идвайки на Дунава, се претопили в "славянското море" и станали "бели хора"!?... Прародината беше препратена някъде неопределено в монголските степи, с презумпцията, че щом там сега живеят монголци и тюрки, значи и "прабългарите" са били такива!

Тази теза беше разработена главно от руски учени с намерението да отблъсне дунавските българи от "тюркския" им произход, с оглед традиционната им непоносимост и неприязън към турците (въпреки, че "тюрки" и "турци" са две различни понятия) и те да се "припознаят" като "славяни"!...

Същата схема беше приложена и спрямо волжките българи, на които беше залепен етикета "татари", за да се срамуват те от своите корени (въпреки, че нямат нищо общо с историческите татари) и да им закрепи чувство на вина, комбинирано с комплекс за малоценност!Български обреден хляб - с. Бял кладенец, Сливенско. И днес бабите ни правят празничните погачи със свастика - символ на Слънцето и плодородието. (фото А. Михайлов)Това лято в България археолози откриха парчета от кана украсена с пречупен кръст в село Алтимир, близо до Враца на възраст от V хилядолетие пр. Хр. Това е най-старата рисунка на свастика, открита до момента в Европа.

Този „символ се среща и в културата Мохенджо-Даро, процъфтявала през VIII в. пр.Хр. по бреговете на река Инд. Свастиката е открита и върху глинени съдове, изработени през V в.пр.Хр. на територията на съвременен Ирак.” И досега в Индия се рисува свастика навсякъде: на вратите на храмовете, във всяко жилище, върху тъканите, в които се завиват свещените текстове, върху погребалните покрови.”Два български варианта на свастиката - дялани на камък, конски тамги (жигосван знак за собственост) или върху народни шевици от Родопите

"Руската версия на българската история е изцяло изградена върху следното - От край време съществува една велика славянска общност, от която българите са се отделили още от времената на своята стара история. Тази относително малка група от южните славяни, нарекли се "българи", в новите времена следва да се възвърне и приобщи към великата славянска страна - Русия. Прабългарите били принадлежали към тюркско-алтайската езикова-племенна общност. Тяхната прародина се намирала в Западен Сибир, по долината на реката Иртиш...”

По-нататък същите автори подчертават, че историята на България започва със славяните, които се появили още в ІІІ-то хилядолетие пр.н.е." Империята на българите край Кавказ - Стара Велика България - е представена като "Прабългарски съюз Старата голяма България", а за връзките с хуните и Хунската империя няма нито една дума.

Тези българофоби представят българите като някакви номадски племена, ядящи конско месо и живеещи в палаткови лагери, състоящи се от юрти. За старите български владетели преди кан Кубрат не е казано нищо! Българите са представени като нискокултурни диваци и конекрадци, които с набезите си безпокояли Византийската империя.
Изкуството на „дивите и необразовани ” българи . Съкровището от Перм - Волжка България, уникална колекция от раннобългарско изкуство

/Управителката на Археологическият Музей в Перм, където се съхраняват една нищожна част от находките, Светлана Каменева, признава датировката от 7-9 век, както и безпорната принадлежност на предметите към културата на иранските народи.

Според нея, част от предметите притежавали Зороастрииски и пред-зороастрииски характер разсъждавайки над сцените изобразени върху предметите. Тя сама заключава че няма сведения Ирански народи да са се преселвали във района на Волга и Кама (смехотворно), като това още повече засилвало "учудването й". Явно е че историци и археолози в Русия са просто заставяни да говорят така, а у някой етнически руски учени просто говори естественото им неприсъщо за науката обаче нископатриотично чувство, че може друг народ по земите на днешната Руска Федерация да има по величествена култура./

Истината за българското име е съхранена в старите хроники. В своите пътеписи за посещенията си във Волжка България, арабският пътешественик норм. Абу Хамид ал-Гарнати (1135г.), пише, че в град Болгар (столицата на Волжка България) той прочел книгата "История на България" ("Булгар Тарихи" ), на чиято първа страница се обяснявало значението на името "българин". То е следното - "БЪЛГАРИН" значи "МЪДЪР ЗНАЕЩ ЧОВЕК", "УЧЕН ЧОВЕК" !Берлин, „Altes Museum”, „Изложба на тракийска култура”, 2008г.,

Това е точното значение на думата и всякакви други спекулации се неуместни и вредни. В допълнение на горното, името произхожда от верния корен ПАЛК и БЪЛГ- (от "бАлкари" и "бЪлгари" ), който корен като име на народ, означава "светлите", "силните", "сияйните", "синове на светлината" (т.е. носители на светлината и знанието). Нека не забравяме и факта, че редица български племена кутригури, уногури, утигури и др. носят наставката "гури", а думата "гуро" на санскрит значи "Учител", "Висш духовен наставник"!..

Най-големи спекулации са направени с въвеждането в нашата историография на фалшиви термини като "прабългари", "прото-българи", "хунобългари", "първобългари", "тюркобългари" и други такива, които е уместно да бъдат заменени с "древни българи" - термин възприет от специалистите на "Българска Орда 1938" като най-точен.

В хрониките и изворите българите никога не са наричани "прабългари" или с някои от горните епигони. Освен българи, чуждите хронисти са ни определяли също като "скити", "мизи", "траки", "хуни", "уни", "пелазги", "бурджани", "готи", "булхи" (с вариант "буши" ) и др.Изкуството на „дивите и необразовани ” българи . Съкровището от Перм - Волжка България, уникална колекция от раннобългарско изкуство

Освен това за идентификация на българите са използвани и племенните имена като - "оногури" (уногури), "утигури", "кутригури" ("кутии" или "гутии", "котраги", "уногундури", "купи-булгар", "дучи-булгар", "огхондор-булгар" (българ), "българи-хайландури", "чдар-болкар" (чадър-булгар), "кучи-булгар", "орхон-булгар", "барсили" (варсаци, берчул, берзити), "хазари", "буртаси" и др.

Според авторката Фаина Гримберг, въвеждането на термина "прабългари" и подобните на него, е направено целенасочено, за да се разцепи българския суперетнос на множество други по изкуствен начин. Така Дунавските българи се отделят от Кавказките и Волжките българи.

Тази схема се допълва от създаването на цяла серия изкуствени етноси като - "татари", "македонци", "мизийци", "тракийци", "шопи", "башкири", "помаци", "балкари", "чуваши", "каракачани", "власи", "южни славяни", "казаци", "гагаузи", "мишари", "хайна", "нукратлийци" ("сребърни българи", "покръстени" (в Сибир), "тептяри", "българи-тамтайци", "родопчани", "славяноговорещи елинизирани траки", "астраханци", "осетинци", "чеченци" и др. Всички те са български народностни групи, но внушението е, че са различни етноси!

Акад. Димитър Ангелов, в капиталния си труд "Образуване на българската народност" се опитва да ни внуши, че всъщност дунавските българи са някаква механична смес от над 100 етноса, и че всеки който е минал през Балканския полуостров си е хвърлял семето и за това сме станали "куче-марка" (т.е. нещо като "помияри" )!

На тази провокация и фалшификация на българската история, достойно и аргументирано беше отговорено от покойния Димитър Съсълов , който обори всичките твърдения на академика и го заклейми за вечни времена като фалшификатор на българската история! Към това мога само да добавя, че истинските помияри, които са газили по земята ни българска, най-често са си оставяли костите тука, а не семето и позорно са били ритани в задниците от българския ботуш!...
 Бойни доспехи на волжките българи


/Една любопитна и важна подробност от военните походи на Чингис хан е битката при Самарската Луга, където погинал цветът на монголската мощ. Тамошните, Волжски българи, са първите, които нанасят поражение на Монголската Империя докато е жив Чингис хан.

Тази битка от 1223г. е документирана, като първото и последно поражение на Чингис хан, докато е бил жив! От войската, именно на волжките българи, водени от Кан Абдула Челбир. След грандиозния провал на монголите в тази битка, те не посмели да нападат отново, поне докато Кан Абдула Челбир е бил живГробницата – мавзолей на Кан Абдула Челбир, единственият владетел побеждавал и унизил Чингис хан, се намира в днешния археологически комплекс на град Болгар, по поречието на Волга. Този велик български владетел е останал незаслужено в страни от учебниците и историята, а малко хора знаят, че в ранните си години, той разширява Волжска България до Азовско море и води редица успешни битки./

 

Във връзка с етническите инсинуации е много важна ролята на медицинската антропология. След 1944 г. тази наука беше изцяло подчинена на комунистическата върхушка и всеки, който се опиташе да отстоява истината биваше изпращан или в затвора или му се отнемаше правото да упражнява професията си.

Дори такива корифеи като акад. Методи Попов биваха принуждавани да сътрудничат и да прокарват комунистическите теории в науката. Неотдавна, един такъв "академик- историк" на въпроса ми как навремето (преди 1989г.) се е пишела българската история ми отговори - "Пишехме каквото ни наредят отгоре"!...

Медицинската антропология е точна наука и за това фалшификаторите използваха различни прийоми за да променят данните при изследванията. Измислиха например, че траките и славяните били погребвани предимно чрез трупоизгаряне и затова липсвал костен материал, което не е вярно. Въведоха отречената методика на проф. Герасимов за възстановяване на черепа и главата (чертите на лицето), при която всеки череп може да се превърне в монголоид или в каквото си щете, с малко повече напластяване на пластелин на съответните места.
/ Само в разкопките около град Биляр, втората столица на Волжко-Камска България бяха намерени 623 рунически знака, които по-късно бяха разделени в няколко групи. Много от знаците са върху керамични съдове, което дава предположението за родови тамги на съотвените майсторски родове .

Руните намерени в Волжска България до голяма степен съвпадат с тези от Северен Кавказ, Дунавска България и дори старата родина Балхара. Аз бих казала, че съвпадат също и с древните знаци на Линеар А и Линеар Б от Магурата, Градешница и неолитните гробници край Варна и Дуранкулак!!!

Най-разпространеният знак-тамга в биляр, писмеността на Котраговите Българи, е този разчетен като буква Б, (в кръга горе) и това не е никак чудно. Всъщност в обърнат вид, той се среща дори по монети от ислямският период на страната. Според Волжко-българският историк Халиков, знакът е герб на първите български емири, а в Башкирия бяха открити печати със същият знак. Според руският археолог Белавин, разновидности на същият знак се срещат и на съкровището от Наги-Сент Миклош, а гербът на Аршакидите е абсолютно идентичен(!). /
Чест похват на фалшификаторите е при превод на текстове да се спестяват някои пасажи или да се "редактират" изворите. 

Гърците, например, освен че са унищожавали български книги, са прилагали и друга тактика. Някои ценни български съчинения са били преписвани първо на гръцки език и след това оригиналите са били изгаряни.

През средновековието, особено по време на византийското владичество, много български автори са пишели и творили на гръцки език. След съответната "редакция" гърците са представяли всички тези произведения като гръцки творби.

Тук можем да споменем например хрониста Йоан Цеца и учения енциклопедист Йоан Продромос (Предтеча), които се представят за гърци, а те са по произход - българи.

Българските преводачи от по-ново време (1944- 89г.) също са "редактирали" съответните текстове, в някои случаи драстично променящи смисъла на казаното.

Езиковият проблем и писмеността също са предпочитан обект за фалшификация и спекулативни манипулации.


За да се подправи същността на делото на светите братя Кирил и Методий (обявени от църквата за светци и покровители на Европа) бяха въведени термини като - "черковно-славянски език", "старо-славянски", "славяно-български", "славянски език", "славянска азбука", "книжовно-славянски език", и други такива, които да въвеждат изследователите в заблуждение. В същност във всички тези случаи става въпрос за "старобългарски език" и писменост, което е признато от повечето познавачи на проблема.

Древните българи са разполагали с писменост още пр.Хр. и според някои изследователи, като например Димитър Съсълов и арх.Слави Дончев, те идват на Балканите с богата писмена традиция и няколко азбуки, които по-късно биват трансформирани в "глаголица" и "кирилица".

Руйното писмо обаче също се запазва в рабошите-календари и тамгите чак до XIX век. Кирил и Методий и техните ученици не създават "славянска азбука", а "старобългарска" и като такава тя се налага в редица славянски народи и най-вече в Русия.
Доказан факт е, че до края на XIX век Русия е била двуезична - използвали са се простонародния руски език и книжовния старобългарски. Ето откъде идва влиянието и сходствата между българския и руския език. То е от българския към руския, а не обратното. Същото важи и за останалите страни, които са били под влиянието на старобългарския език.

Дълги години цяла плеяда учени се надпреварват да ни убеждават, че езика на древните българи бил изчезнал, защото "се претопил в славянското море". И къде е това "славянско море" след като установяваме, че антропологически славянски черти притежават едва 5% от съвременните българи .

В допълнение на това имаме сериозни данни, че големи групи българи са населявали Балканския полуостров и Мала Азия още пр. Хр. Векове преди кан Аспарух, Мизия се е наричала България и това е отразено в географската карта на Св. Йероним (331-420г.), който е ползвал още по-стари данни от картите на Евсевий (270-338г.).

"Анонимният Равенски Космограф" (375-376 г.) потвърждава, че на юг от р. Дунав (в Мизия, Тракия и Македония) от векове "само българи живеят" !!!...


СТАРИТЕ КАРТИ

На карта от 4 век от Св. Йероним (331-420), той е написал името на нашите земи в античността - Mesia hec & Vulgaria (Мизия, тук и България).

Картата е "източно ориентирана" - "горе" е изток.

Тя е съставена по още по-стари карти – на владиката Евсевий Цезарийски (270-338), наричан "баща на църковната история". Запазена е в препис от 12 в.

Св.Йероним е живял през IV век, но не бива да се премълчава факта, че познатата карта, с която разполагаме, не е оригинала на Св. Йероним, а е един много по-късен препис от ХII в.


Текстовете в нея са написани на т.нар. „варваризиран латински“ - “Mesia”, вм. “Moesia”; “hec” вм. “haec”; “Bulgaria” вм. “Vulgaria” (в единственото споменаване на българите от IV в. в Анонимния латински хронограф от 354 г. те са наречени “vulgares” а не “bulgares”), който не е характерен за IV в.

Св. Йероним живее ЦЕЛИ 3 века преди Аспарух....

На карта на света от края на 6 век съставена от анонимния Равенски космограф е отбелязано името "bulgare". И следния текст: "В Тракия и Македония и Долна Мизия само българи живеят". ('Inter vero Thraciam vel Macedoniam et Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant'. Ravennati Cosmographus)

Козмографът посочва, че това сведение му е казано от Йордан - готски историк от 6 в. Картата е запазена в късен препис.

Има доказателства също, че кан Аспарух е дошъл отсам Дунава с не по-малко от 800 хиляди души, за да освободи българите от византийско иго! Някои от тези доказателства (каменна плоча с надпис от Плиска) бяха унищожени от руски учени!

Това даде възможност да се говори само за "езикови остатъци и език на първобългарите" и да се твърди, че в съвременния български език били останали едва десетина думи от този на древните българи.

Истина е, че старобългарския език (езика на древните българи) се е променял през вековете, но не и дотолкова, че чак "да изчезне". Достатъчно е да отворим някои енциклопедии и речници от миналия век, етимологичния речник на Кузман Шапкарев, речникът за редки и остарели думи на БАН, да се поразходим из провинцията и в Македония за да разберем, че нищо не е изчезнало. Ако нещо е изчезнало то е съвестта и морала на някои български учени и "историци".
Важен въпрос е ранното покръстване на българите в Христовата вяра, което е умело прикривано и заобикаляно от редица автори, за сметка на натрапеното вторично покръстване при цар Борис I (852-889г.) 

Това събитие съвсем неправилно се счита за „покръстване на българите езичници и варвари през 9 век от гърците“ и упорито се налага до ден днешен, въпреки, че християнизирането на българите започва 8 века по-рано от Христовите апостоли св. Павел Първовърховни (през 52 г. в Македония и Тракия) и св. Андрей Първозвани (в Добруджа, Мизия и Скития), а българската църква е апостолическа.

Този въпрос е детайлно разработен от д-р Тачо Тачев , проф. д-р Ганчо Ценов (25) и д-р Илия Илиев, и може би трябва да бъде разгледан и коментиран отделно в светлината на православния канон.

Унищожаването на старобългарските исторически книги е факт, който под давлението на гърците и папата започва още в IX век. По-късно през турското робство от България са изнесени над 3000 ценни ръкописа, голяма част от които сега се намират в Русия, Украйна, Молдова и Румъния, както и във Ватикана. По времето на гръцките фанариоти започва и едно систематично унищожение на български книги (главно исторически).

Гърците не са единствените, които са действали по този начин. Руските евреи са другата напаст, която осакати историята ни. По заповед на болшевишкото Политбюро, във Волжка България бяха унищожени стотици хиляди български книги писани на арабица (исторически съчинения, трактати, научни книги и всякакви други).
 


Йоан Екзарх и препис на неговия Шестоднев от 15 век, който се съхранява в Рилския манастирПо-късно "другарите" от КДС и МВР по указания от Москва провеждат още няколко кампании по унищожаване и претопяване на стари редки и по-нови "неудобни" български и други книги. Българската история се унищожава не само тук, но и на други места.

В руските и украински музеи правени в тоталитарно време има хиляди старобългарски находки и съкровища, които умишлено не се определят етнически, а носят безличния и обиден етикет - "кочевь/е" (номади, чергари), който въобще не отговаря на историческата истина.”

В Китай, например, по сведения на френски археолог работил там, по заповед на китайските власти са унищожени изключително ценни бронзови съдове с надписи и предмети от династиите Джоу (ХІ в.- 221г. пр.Хр.) и Цин (221-207г. пр.Хр.).

Това е било направено съвсем наскоро, тъй като тези находки са свързани с хуните и "противоречали на официалната китайска история". По същата причина, от години се бави и отварянето на огромната гробница на първия китайски император Цин Ши Хуан Ди, за когото се счита, че е от хунски произход (китайците го считали за "варварин)". По ирония на съдбата, той също е горил книги и философски съчинения, само че китайски.Цинь Ши Хуан, основател на династията Цин и първи император на обединен Китай, който горил книги на китайски.

От Афганистан руските археолози разграбиха съкровищата на Кушанската империя, която беше създадена от българи, със столица Балкх и владетели от древния български род Дуло.

Тези съкровища и до сега стоят в сандъци в подземията на Ермитажа и едва ли скоро ще излязат на бял свят. Пак в Афганистан, американските бомбардировки и "хуманитарни операции" доунищожиха от българското наследство онова, което не успяха руснаците и талибаните!...
Златни апликации и накити от Бактрийското съкровище,Сев.Авганистан І в.пр.Хр.(когато българите са били все още мнозинство в Бактрия.
 

ЗАЩО ТРАКИТЕ "ИЗЧЕЗНАХА" ОТ УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЯ?

Този въпрос е много уместен, като се имат предвид най-новите открития на тракийски гробници, могили, храмове, градове и антични съкровища в това число и тракийска писменост, новите открития за Потопа в Черно море преди 7600 години и т.н.

Преди да изчезнат от учебниците, траките "изчезнаха" от историята.Така се процедираше с неудобните от политическа гледна точка народи и те съгласно ленинско-марксистко-сталин- ските концепции "изчезваха" от историята. Тази руска теория за "изчезналите" народи беше разработена отдавна.

Първо народите изчезваха теоретически (на книга), а след това и физически по сталинския принцип - "Има народ - има проблем, няма народ няма проблем".


При с. Голям дервент, Елховско, бе направено сензационно откритие. Археолозите Деян Дичев и Даниела Агре разкриха уникален долмен - мегалитна гробница, датирана към IХ в. пр.Хр., върху която има фриз от врязани зооморфни и геометрични орнаменти.

Върху входната плоча към гробната камера се откроява дълбоко врязано изображение на богато орнаметиран лабрис - двойна брадва, която в древността е символ на владетелската власт и могъщество, обясни Агре. 
Лабрисът по-късно става емблема на царската династия на одрисите, която създава най-мощното тракийско държавническо обединение през втората половина на I хил. пр.Хр., добави тя. Именно от думата лабрис произлиза в старогръцкия впоследствие и названието „лабиринт". Подобен релеф с царски символи се открива за първи път.

 
Естествено сред "изчезналите" народи на първо място са тези с български произход или генетически свързани с българите скити, буртаси, хазари, половци (кумани), хуни, печенеги (баджанаци), анти и авари.


Траките трябваше да "изчезнат", защото това влизаше в противоречие на изгражданата геополитическа ос - Москва-Белград-Атина. За да се засилят позициите на Атина, трябваше да бъде скрита истината за древната история на България и тракийската култура, която беше на по-високо стъпало от гръцката.

Трябваше също да бъдат заличени и древните връзки между траки и българи, по този начин се отваряше дупка в българската история и даваше основание да се твърди, че днешните българи нямат нищо общо с античното население на Балканския полуостров - една опашата лъжа!
 Розетата от Плиска

Забележителната находка от Плиска е датирана VII-ми- IX-ти век и ако трябва да се вярва на учените твърдящи, че старите българи са просто азиатци по произход, то не би трябвало да има никаква връзка между руните изписани върху розетката и най-старата писменост на Юго-Източна Европа (5000-3500г.пр.Хр.) В действителност обаче всеки знак от старобългарския артефакт има еквивалент сред Линеарен А и Линеарен Б.Тук имаме не едно-две, а четиринадесет съответствия, което показва, че не може да става дума за случайност.

Ето и още една публикация, в подкрепа на изложеното в статията на Проф. Крум Балтаджиев:

България е на Балканите преди Гърция!


В-к Труд , Четвъртък, 13 октомври 2011

Гърция изостана от България с 2000г.


„Две хиляди години преди появата на боговете на Олимп, преди Атина, Спарта и Троя да бъдат построени, преди раждането на Омир, Сократ и Аристотел в земите на днешна България, Румъния и Молдова, около делтата на р. Дунав се е зародила културата на съвременна Европа.

Tова стана ясно миналия месец, когато в сградата на Института за изучаване на историята на древния свят, към Университета на Ню Йорк, бе открита археологическата изложба “Изгубеният свят на стара Европа”.

Той е процъфтявал в Дунавската равнина от 5000 до 3500г. пр. Хр. Освен антични скулптури, тотеми, керамика и предмети от бита, открити в земите около Дунав, изложбата представи част от най-старото златно съкровище в света, намерено във Варненския некропол.


Жената, заела се да докаже на света, че не в земите на антична Гърция е покълнала европейската цивилизация, а на териториите на съвременна България, е Шелби Уайт.

Г-жа Уайт е член на борда на директорите на музей “Метрополитън” и на управителния съвет на фондацията “Леон Леви”.

Г-жа Уайт се занимава и с изследователска работа. Покойният й съпруг Леон Леви беше един от най-успешните инвеститори в историята на Уолстрийт. Сп. “Форбс” го описва като “инвестиционен гений”, който е дарил огромна част от богатството си за археологически разкопки и изследвания на древния свят.

С милиардерката Шелби Уайт разговаря Симеон ГАСПАРОВ - специално за "Труд" от ЧИКАГО:

- Г-жо Уайт, каква е целта на изложбата, посветена на изгубения свят на стара Европа?

- Чрез нея се опитваме да запълним една празнота в изучаването на историята на древния свят, където след древна Месопотамия се преминаваше веднага към изучаването на древна Гърция и се пропускаше да се спомене за цивилизацията на стара Европа. А тя е процъфтявала по земите на река Дунав хилядолетия преди древногръцката цивилизация.
 


Пергамон музей, Орфей свири на лира пред тракийски воини, червенофигурен кратер от 450-440 г. пр. Хр.,

- Досега се смяташе, че в древна Гърция се е зародила европейската цивилизация. С изложбата, която представяте в Ню Йорк, се опитвате да докажете нещо доста интересно - че това се е случило на територията на днешна България и Румъния. Какви очаквате да бъдат реакциите на специалистите?

- Надявам се, че ще успеем да го докажем. Интересното е, че споменавате Гърция, защото след като завърши представянето на изложбата в Ню Йорк, ние ще я покажем отново... в Атина. Там ще питам гърците: “Къде бяхте, та се забавихте толкова дълго време?"

Цикладската цивилизация (на Цикладските о-ви в Егейско море) е завършила първия етап от развитието си ЕДВА преди 3000г. А по това време на север, край Дунав, вече е съществувала тази прекрасна цивилизация!” - процъфтявала от 5000 до 3500г. пр. Хр. в земите на Дунавската равнина, край Черно море, и на полуостровите: Балкански и Малоазийски, в Дакия, Сегашна Румъния и Скития (сегашна Русия, до Киев)...

45 коментара:

 1. + ДЕЛОВА, ПОСТАРАЛА СИ СЕ ДОСТА!!! НО ДЕ ТИ Е БИБЛИОГРАФИЯТА?!?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Поради значителни обем библиографията ще бъде приложена към една бъдеща научна публикация.

   Изтриване
 2. Разбира се, че е точно така. Никой не би се завирал в сухата Атика дето и дивеча е оскъден ако на север не е било вече заето от друга цивилизация

  ОтговорИзтриване
 3. Чудесна статия, пълна подкрепа за вашите изследвания и скорошна публикация!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви! наистина е удоволствие е някой да оцени труда ти!

   Изтриване
  2. Огромен труд, възхитително! Пак ще го чета...

   Изтриване
 4. Здравейте, г-жо Делова!
  Случайно попаднах на статия, в която се твърди, че китайски археолог Д-р Лу Кай Шек изследвал пещерите Пиянг и намерил надпис на езика калхи. Статията твърди, че преводът има изумително съдържание: "Смиреният благородник ще се завърне в земите на рождението на новия(цивилизования) човек, в земите на dānu /ДУНАВ!!!/ /Българската цивилизация е най-старата в света/, и ще поведе натъжения си народ към духовен и енергиен просперитет /думата също има конотация на ВЛАСТ/".
  В мрежата се срещат всякакви небивалици, но ако има нещо такова, този надпис е безценен за нас. Ако той види бял свят, вече трудно ще се краде от древната ни история.
  Моля, погледнете статията и кажете Вашето мнение за достоверността на твърденията!

  ОтговорИзтриване
 5. Тази статия четох http://bradva.bg/bg/article/article-35709#.VPR18vmsVvA

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, към информацията в този сайт следва да се подхожда с известен консерватизъм. Относно сведенията за наличие на културни паралели и материална връзка между представители на най-древната в света Дунавска цивилизация със земите, които днес се обитават от китайците и японците, може би ще Ви е интересно да прочетете този блог ....http://alexandradelova.blogspot.com/2015/02/7000.html

   Изтриване
 6. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 7. Във фалшифицирането на историята ни наистина изброените имат главна роля в подмяната и заграбването на историята ни, но при всички има едно общо: евреите. Главни дейци в Османската империя, че и нейни създатели. Във всички случаи са помагали на всеки от изброените, за да навреди на идентичността ни. С което не оправдавам въпросните народи, напротив, те винаги са завиждали на благородния ни произход, на това, че първата и най-голяма цивилизация е т. нар. "тракийска" или ако щете и "предтракийска" (макар че това са едни и същи хора) - наша, на висшите благородници, които от хилядолетия са наричани с основание и арийска раса, нещо, което най-много пречи на тумора на човечеството - евреите. И не - няма нищо общо с Хитлер, затова отбелязвам, че ни има от хилядолетия и ще ни има.

  ОтговорИзтриване
 8. Изумителен труд! Благодаря Ви! Отново ще чета....

  ОтговорИзтриване
 9. Поздравления за публикацията! Съвсем правилно е решението ви за научна публикация. Ако приемате едно мнение, опитайте Вашата публикация да бъде приета и като учебно помагало от Министерството на образованието и науката. Нека нашите младежи учат истинската история на Бълагрия.

  ОтговорИзтриване
 10. Не само ще го чета ,ами и ще го запечатам в ума си та и от сън да ме бутнат,пак да го знам !
  Благодаря ви, г-жо Александра Делова ,благословен да е колосалният ви труд и поклон пред достойнството ви !

  ОтговорИзтриване
 11. Прекрасно! Толкова хубава статия! Това трябва да стигне до повече хора.

  ОтговорИзтриване
 12. Прекрасно! Толкова хубава статия! Това трябва да стигне до повече хора.

  ОтговорИзтриване
 13. Възхитителна статия !!! Поздравления за огромния Ви труд и за смелостта Ви ! Само такива достойни хора като Вас имат правото да се наричат Българи ! Останалите писачи (визирам и т.нар. учени, историци и всякакви титуловани същества, убеждаващи ни в малоценността на шепата номади, прехранващи се с лов и местейки се от място на място) са едни нещастни безродници, които нямат право да се наричат българи! Още веднъж поздравления за чудесната статия и дано стане достояние на повече хора! Та ние трябва да полетим от гордост, а не да се срамуваме от произхода си!!! МНОГО СВЕТЛИНА ПО ПЪТЯ Ви пожелавам от сърце!

  ОтговорИзтриване
 14. С много неща съм съгласен. Само със заигравката "волжки българи" не съм съгласен.

  Това за държавата Идел и т.н. са бълнуванията на днешните татари за възникването и развитието на българите някъде там, из Волго-Камския край. А понеже са с преобладаващо тюркска/татарска (алтайска) кръв и са мохамедани нещата съвсем загрубяват, тъй като с тия лакардии те стават проповедници на пантюркистката хипотеза!
  Президента на Българския национален конгрес в Казан Гусман Халил: Всё очень просто. Турки - переселенцы из Волжской Болгарии, также как дунайские болгары. Язык у них относится к тюркской языковой группе, как и язык хана Аспаруха, как и язык волжских болгар. То есть все мы - братья болгары (волгари). ""

  Ал-Гарнати специално за мазните булгур тюрк пезевенклар:
  "... А учените при тях се наричат БАЛАР, затова са нарекли тази страна "БАЛАР", което означава "учен човек", и това са го арабизирали и са започнали да я наричат "БУЛГАР"."
  Демек, измислицата "Волга Булгар" е резултат на фонетични манипулации на руски и съветски учени и естествените недостатъци на куфическата арабица. Няма "Булгар" в изворите, а чувашкото ПЪЛХАР и татарско БОЛФАР. Когато българите са на Балканите през IV и V век, волжките туземци пълхар болфар живеят в каменната ера, не познават камъка и керамиката и вероятно са се учили да ходят на два крака.

  ОтговорИзтриване
 15. Поздравления! Сред фалшификаторите на нашата история трябва да добавите и англичаните - "Джийн Хардоун (1646-1729) е бил класик. През 1685 то е публикувал натуралната история на Плиний.... Според Хардоун повечето класически Римски и Гръцки книги не са направени от Римляните от Гърците а от Бенедитски монаси през средните векове. Той също твърди, че всички намерени монети са фалшифицирани."

  ОтговорИзтриване
 16. Браво! Поздравления! Много добра статия! Истинската история за Древна и Велика България тук на Балканския/Българския п-в от преди хилядолетия и за траките=българите, истината излиза наяве! :)

  ОтговорИзтриване
 17. Поздравления! Благодаря г-жо Делова,
  прекрасна статия,дано да достигне до повече хора. Би било чудесно,ако статията бъде разпространена от хора с медийно влияние и в съседните страни.Мисля си,че само с общи усилия Истината може да бъде намерена и утвърдена,защото от Нея понякога боли! Не мога да Ви опиша колко ми беше мъчно,когато в началото на 80-те год.във Виена разбрах как са ни лъгали за всичко : за история,за култура,за религия...

  ОтговорИзтриване
 18. НАПИСАНО В БИБЛИЯТА:
  Деяния на Светите апостоли: Деян. 18:4; И всяка събота той говореше в синагогата и убеждаваше иудеи и елини.
  Деяния на Светите апостоли: Деян. 14:1; В Икония те (Павла и Варнава) влязоха заедно в иудейската синагога и говореха тъй, че голямо множество иудеи и елини повярваха.
  Какво правят елините заедно с евреите в синагогата? Евреите не допускат външни хора и не проповядват учението си навсякъде както хриситияните и мюсюлманите.
  Елините (гърците) са евреи и до раждането на Христа са проповядвали юдаизма, а не са почитали Зевс и Олимпийските богове! Кой нарече Гръцката митология "ГРЪЦКА" и какво има тя общо с гърците?
  И това е написано в Библията:
  Деян. 14:6; те като узнаха прибягнаха в ликаонските градове Листра и Дервия и в техните околности, Деян. 14:7; и там благовестяха. Деян. 14:11; Деян. 14:12; И наричаха Варнава Зевс, а Павла Ермес (Хермес?), понеже той първенствуваше в говоренето.
  Езичниците на Балканите и в Мала Азия са се кланяли на Зевс! Елините са живеели там където са живяли евреите и нямат нищо общо с културата на Балканите!!!
  Моля всички учени които се занимават с този въпрос да прочетат Библията на Светия Синод преведена от иврит, а не от руски език!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Деяния 6:1
   А през тия дни, когато се умножаваха учениците, възникна ропот от гръцките юдеи против еврейските, загдето във всекидневното раздаване на потребностите техните вдовици били пренебрегвани.

   Да гърците са евреи, но не са били монотеисти и са служили на много идоли/богове, както са го правили братята им израилтяни винаги, като царя си Соломон.Ето да прочетем библията както ни предлага Мария и какво казва Павел
   Деяния 17:23
   Защото като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих и един жертвеник, на който бе написано: На непознатия Бог. Онова, прочее, на което се кланяте, без да го знаете, това ви проповядвам.

   Изтриване
 19. Поздравления за интересната и добре аргументирана статия! Почти всички народи около нас са имали и имат комплекси от българите и България и при удобен случай са вършели това, за което говорити Вие в статията!

  ОтговорИзтриване
 20. Благодаря за този труд, благодаря и за всички допълнения в коментари !!!
  Много имах нужда.., прибирам се от тримесечни обиколки около Олимп и бившите български земи по делтата на Вардар - там където хора на по 84 години говорят чист и звучен български език, а децата и внуците им не искат и да знаят за българите... Там където свирят гайди и играят ръченица и пайдушко, но някакви други хора - друг народ - друга нация - други са прекрасните тъжни песни и другояче звучат на непознатия и чужд език...

  ОтговорИзтриване
 21. Госпожо Делова,
  Бих искал да ви кажа, че Скития не се намира над Азовско море (Днешна РУсия и Украйна). С името Скития древните историци са обозначавали Балканския полуостров и част от Централна Европа! (Срапвка - Д-р Ганчо Ценов - Произходът на българите и началото на българската държава и българската книга)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Моля нека бъдем коректни в коментарите си:

   Древногръцките и латински автори обозначават с Голяма Скития територията, обитавана от скитски племена през Античността (7 век пр.н.е. - 1 век пр.н.е.). Скитите са били значителна мрежа от конни племена, владеещи голяма част от степните райони на Евразия. Поселенията им достигали включително до Североизточен Казахстан.

   Традиционно се приема че скитският етнос и култура се формират в Централна Азия и се разселва на запад между 800 г. пр.н.е. и 600 г. пр.н.е..

   Движението на тези народи към Европа се развива основно в два ръкава. Първият преминава през земите южно от Каспийско море. Именно тези преселници от VII-VI в.пр.н.е. стават известни в гръцките източници под името "скити". Вторият път на преселение преминава северно от Каспийско море. Тези средноазиатски преселници най-общо се определят в науката под иранското название саки. И в двата случая става дума за народи с общ произход. Отбелязването им като скити и саки е условно и цели единствено правилната им ориентация към времето.

   Малка Скития (на гръцки: Μικρά Σκυθία, Mikrá Skythia, на латински: Scythia Minor) е античното означение пък на днешна Добруджа. Територията и ограничена от делтата на река Дунав, е естествено продължение на степното причерноморско пространство, обитавано от скитски племена.

   Изтриване

  2. Когато Херодот пишел своите „Истории“, гърците различавали ''Велика Скития'', в район започващ на двайсет дни езда от река Дунав, през украинските степи и до долния Дон, от ''Малка Скития'', която е днешната Добруджа. Оттогава река Дон (в древността наричана Танаис) станала основен търговски маршрут.

   Изтриване
 22. Александра Делова,
  Уж цитирате Оруел...

  "Руските евреи са другата напаст, която осакати историята ни":
  Няма съветска/руска правителствена или неправителствена еврейска организация, която да ни е осакятявала като такава, от свое име или следвайки "еврейска" стратегия. Това е извършвало съветско и руско политбюро и правителство, а че е имало евреи в него, за което загатвате, не означава нищо друго, освен момент от състоянието му. То единствено е действало като държавен висш ръководен орган, воден от комунистически и руски националистически идейност и интереси, но по никакъв начин от еврейски. След него останалите политбюра и правителства, с евреи или без евреи в тях, имат точно същата политика. Язък ("жалко" на турски), че уж сте автор. Използването на конспиративните теории е още едно свидетелство за ниско ниво.
  "В Афганистан, американските бомбардировки и "хуманитарни операции" доунищожиха от българското наследство онова, което не успяха руснаците и талибаните!...".
  В Афганистан, и другаде, няма американкско правителствено усилие, което чрез военни действия да унищожава древно българско наследство.
  Обаче, в Афганистан, България, Русия, Украйна и къде ли не другаде, има Организирано Правителствено руско дейсвие срещу бъларското наследствдо за целенасоченото му унищожаване, за обезбългаряване и русифициране.
  Ако американски бомби са засегнали нещо, това може да е станало по време на бомбардировки срещу талибани или други подобни сили, но не умишлено и нарочно срещу друго.
  Въобще една пълна какафония от словоизлияния на измишльотини, сред които иначе е вкарана и истинност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки има право на собствена преценка над изложения материал. А изводите ще ги потвърдят или отхвърлят новите открития в историографията и археологията.

   Изтриване
  2. Не ми стана ясно (не намерих доказателства) , че евреите са манипулирали теориите за нашия произход. За руснаците е ясно- идеята за панславянство; за сърби и гърци е нормално да се предполага, че залагат на тези изключващи нашето древно културно влияние. Но какво общо имат евреите?

   Изтриване
  3. Здравейте, темата е особено щекотлива, доколкото произхода на лакедемонци и данайци, дори според съвременните ортодоксални равинистични тези е свързан с изгубеното племе на Дан - едно от десетте изгубени еврейски племена. Дори старогръцките митове сочат, че Данай пристига с корабите си в Пелопонес от Египет. И митологичното родословие на Данай е свързано с Африка.

   - Майка му Анхиноя е наричана "дъщеря на Нил" -
   - Брат му носи името Египт
   - Баща им Бел заселил Данай в Либия, а Египт - в Арабия....

   Темата е разгледана подробно тук:

   http://alexandradelova.blogspot.bg/2015/02/i_1.html

   Изтриване
  4. За съжаление негативното влияние на кръговете, имаши водещо значение в определянето на еврейските интереси в по-късната българска история било особено трагично и спомогнало за унищожаване на българската държавност през 1393г., чрез акт на пряко предателство именно от евреи, които тайно отворили една от вратите на Търновград пред османските завоеватели.

   "Лазар Коен‚ получил заповед от членовете на Синедриона‚ проникнал в българската крепост Царевец‚ явил се при патриарх Етимия и по най-подъл начин го уверил‚ че турските войски са изгубили всяка способност да се бият и не ще могат да подновят обсадата на ВеликоТърново. Той казал‚ че силни епидемии са предизвикали паническо бягство в армията на султана‚ той се клел‚ че турците са в ръцете на вече засилилите се отряди на Иван Шишман и че затова султанът вече дал заповед за отстъпление. За доказателство предателят показал копието от заповедта‚ с което го снабдили евреите - членове на Синедриона. (Гр. лет. XIV век‚ том IV. стр. 216). А в същото време Лазар Коен през нощта завел до самите стени на града турската войска‚ която се разположила на скрито и чакала сигнал. Подлите и лъжливи сведения създали в целия град радостно оживление. Радостта на уморените защитници не могла да бъде спокойно затаена в сърцето‚ тя се превърнала в страшен рев‚ който не може да се заглуши с нищо. Всички крещели за неочакваното си щастие и спасение‚ а евреинът Коен‚ като Юда Икариотски‚ тихомълком задигнал ключовете от градските врата и ги предал на своя помощник евреина Хасон‚ който възползувайки се от това‚ че цялото население било обхванато от ентусиазъм‚ отворил градските врата и предал ключовете на Челеби Сюлейман. Жителите на града се били събрали на площада‚ гдето патриарх Евтимий служил благодарствен молебен. Коен дал уговорения сигнал и на 17 юли 1393 година турските войски нахлули през отворените врати в града." (Гр. лет. XIV. век‚ том IV. стр. 318).

   Изтриване
 23. Баба ми казваше , че богоизбраните тракийци се наричат българи.

  ОтговорИзтриване
 24. Здравейте, г-жо Делова!
  Тези дни препрочетох статията и ми направи впечатление следното изречение: "Кирил и Методий и техните ученици не създават "славянска азбука", а "старобългарска" и като такава тя се налага в редица славянски народи..."
  Обаче, Кирил и Методи създават глаголицата. А това, което се налага в България и се пренасочва от Преславската книжовна школа към славянските народи и Русия е кирилицата.
  Велико е делото на Константин Философ, който оборва триезичната догма и защитава правото на българите да имат богослужение на родния си език. Но за съжаление тяхната глаголица не се употребява нито в България, нито в другите страни.
  Кой и защо замени през вековете кирилските букви със сегашните, не знам. Следите, изясняващи този въпрос вероятно са изгубени (унищожени) безвъзвратно. Но, няма да се учудя, ако руски историци решат, че буквите, които използваме днес са... руски и са въведени у нас, за да заменят глаголицата на Кирил и Методи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да бъдем истинни и верни, как Кирил и Методий са създали глаголицата в 9 век, което е било налично и използвано от Ероним векове преди това и разпространено в Илирия днешна Хърватия, които до 18 век пишат на глаголица. Същата азбука, според труда "За Буквите" на Храбън Мавър /Hrabanus Maurus 780-856/ Известен като Маурус Орбини, който псевдо историците ни преведоха като Черноризец Храбър, е написана през четвърти век от Етикус Истрос родом от Истрия-малка скития и е скитска азбука, което не бива веднага да ни довежда до мисълта, че скитите са българи или обратно.
   Целта на лъжата за приписване на авторството на глаголицата на Кирил и Методий е да скрият тяхното истинско и свето дело, да преведът на тази азбука Светото писание, за да могат и тези които четата на глаголица да прочетат Истината.
   После Климен Охридски пише нова азбука за българите, и известна като българска азбука, но лъжците, за които пише в статията я наименуваха Кирилица и славянска но в естеството си тя е българска азбука.

   Изтриване
 25. Уважаема госпожо Делова, благодаря за удоволствието. Би трябвало до по-широка публика да достигне, това, което прочетох. Тази информация, която предоставяте не ме изненадва. Време е да стане ясно на повече хора у нас и по света, кои сме и каква е била, е и ще бъде естествената ни мисия - просветление и бъдещност на чедата на планетата земя.С огромно уважение

  ОтговорИзтриване
 26. Достатъчно е да се види какво правят в момента "управлението" на България, за да си представим какво е ставало столетия назад.
  Постояното обезличаване на Българския Народ в интерес на турци, гърци, македонци и цяла европа със силната подкрепа на управляващата власт направи от България Пустиня ( във всички отношения, било то икономически, идеологически и народностни стойности).
  Унищожението на България като Нация продължава, и то с мого по-бързи темпове от всякога!

  ОтговорИзтриване
 27. Уважаема Г-жа Делова, благодаря Ви за публикуването на тази много интересна статия и големия труд по събирането и систематизирането на материалите. За съжаление не ми се отварят илюстрациите. Бихте ли могли да проверите дали връзките са все още валидни? Благодаря много.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви, сайта към който бяха линковете с илюстрации вече не работи, поради което се е появил проблем. Ще го оправя в най-скоро време!

   Изтриване
 28. Сега вече виждам всичките илюстрации. Много Ви благодаря! С най-сърдечни поздрави.Таня

  ОтговорИзтриване
 29. В допълнение на горното, името произхожда от верния корен ПАЛК и БЪЛГ- (от "бАлкари" и "бЪлгари" ), който корен като име на народ, означава "светлите"
  Да с това съм съгласен, светлината е тази, която осветява Истината Правдата, такава каквато е, а не който каквото иска и приема за вярно, тоест това е населението което е било справедливо.

  В статията има и известни неточности, но ще ги покаже времето.
  Само искам да попитам авторката, която дори претендира за научен труд и може би да е с основание в предвид на събрания материал, но въпроса е, до колко тя може да претендира за истинност на представяната информация. По този повод ще си позволя следната провокация, Ако след примерно 1000 години започнат археологически разкопки на територията на днешна българия и започват да се откриват следи само от циганско населеление, това ще означава ли, че българите са цигани и обратно. Ако в днешно време попитат един западно европеец, какви са българите, определено отговора ще е цигани, защото всеки циганин с български паспорт е в чужбина казва, че е българин.

  ОтговорИзтриване
 30. Поздравления за прекрасната работа! Благодаря Ви, г-жо Делова!

  ОтговорИзтриване