неделя, 1 февруари 2015 г.

ЕЗИК И ПИСМЕНОСТ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ


ЕЗИК И ПИСМЕНОСТ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ

І част

Днес ще поговорим върху една много спорна и направо взривоопасна тема. Признавам – за едни от специалистите - тя изобщо не съществува, за други - е свързана с най-голямата конспирация в историята на българските земи. Това е темата, засягаща тайната на тайните в Европа - съществуването на палеобалканската писменост, за това как траките през историята „изгубиха” своите букви, дали в античността "траки" и "елини" са писали с еднакви знаци и кога всъщност са възникнали основите на древните български писмености, познати ни от по-късните извори с имената „кирилица и глаголица” - http://bg.netlog.com/alexandra_delova/blog/blog...- . Или накратко, днес ще си говорим за :

ТРАКИЙСКАТА ПИСМЕНОСТ

„Преди известно време, в интервю за Български Дипломатически Преглед директорът на института по Тракология проф.Кирил Йорданов изказа мнение, че траките са били безписмени.” - пише Тодор Христов във статията си „Траките и тяхната писменост”.

Но за да се каже, че траките са безписмени, то трябва да се представят доказателства за това.И доказателства от няколко години вече има безспорно. Те, обаче, всъщност сочат към обратното. Надписа от тракийското скално светилище Белинташ, открит за първи път от туристи от Бургас през лятото на 2006г., потвърждава тезата, че нашите предци от Родопите са имали писменост по-ранна от гръцката!

Надписът е намерен в Белинташ, светилището на бесите, посветено на бог Сабазий в Родопите. В края на 2008 е заснет, измерен и документиран. Дълъг е 70 см, височината на знаците е 20 см и съдържа поредица от 14 или 15 знака, издълбани в хоризонтална скала при древното скално светилище Белинташ - на възраст около IV-V хил. пр.Хр.

Надписът е поредното доказателство, че траките не са били безписмен народ и в отделни случаи са записвали послания върху скалата (А, дали само там:), използвайки фонетична или пиктографска писменост.Сензационното в случая е не фактът, че при Белинташ се открива надпис, а наличието на знакa IYI и то в самото му начало. Този знак, свързван изключително с прабългарите, е намиран и в други тракийски светилища (напр. Щуд край Ситово). Традиционната българска историография, обаче, твърди, че преди 681г. българи в Родопите не е имало.

Възниква резонният въпрос: как тогава най-значимият и характерен техен знак- този на върховния им бог- се появява много преди Христа, изсечен на едно тракийско светилище?

Отговор на този въпрос дава автохонната теория за произхода на българския народ, която все по-убедително доказва тезата, че българите са коренното и най-старо население на Балканския полуостров, разселило се впоследствие по различни места, и впоследствие завърнало се (част от него) в прародината си под предводителството на кановете Аспарух (Исперих/Еспор) и Кубер. Сам по себе си надписът от Белинташ е сериозно доказателство за правдивостта на тази теория, която тепърва ще получава все по-силна подкрепа с развитието на историческата наука и с подробното изучаване на хилядите древни свещенни места из територията на България.

В древните исторически извори, старите българи са отъждествявани многократно с траките, като археологическите данни показват също, че дедите ни са били най-древния автохонен палеобалкански народ. - http://dariknews.bg/view_article.php?article_i...


Надпис на камък от Плиска (Плискова/Блескава) града


И пак знака IYI... - рунически надпис от с. Бяла, Обзор. Знаците датират към VІІІ- ІХ в., като те са характерни за цялата територия на Първото българско царство. Дали все пак знака (Ю)ВИ (ІYІ), използван чрез фонетичното му записване върху камък по българските земи в продължение на цели 6000 години, през времето от IV-V хил. пр.Хр. - до VІІІ - ІХ в., включително, не сочи ясни индикации и за приемственост в езика и писмеността на населението, което го е обитавало от древността до края на Първото българско царство?

Наскоро на територията на България бяха открити още находки с линеарно писмо тип А и Б (предгръцка и пред финикийска писменост, която е открита и на остров Крит!), които се съхраняват в Националния исторически музей в София. Тези факти, както и откритите в България (Караново, Градешница, Варненско и Пловдивско) и Румъния (Тартария) най-древни писмени знаци в света (глинени печати пинтадери), на възраст над 6000 години показват, че в България е имало древна предпотопна култура предхождаща с поне 2000 години културите на Египет, Месопотамия и Китай! - http://science.actualno.com/news_365641.html

За съжаление, преди да бъдат направени тези последни археологически открития, мнението, че траките са безписмени е било мнение и на други корифеи на официалната историческа наука от 70-те години, както и известни наши археолози като, покойния д-р Китов. Хипотезата на проф. Александър Фол, обаче е била, че траките са имали писменост, използвана от жреческото съсловие.

Дали има фактическо основание за такова становище?

Да, има и това са ЗЛАТНИТЕ ОРФИЧЕСКИ ТАБЛИЧКИ, открити в цяла Южна Европа - от Южна Италия до Крит.


Златната орфеева книга, хранилище на НИМ

Златната орфеева книга, един от най-тайнствените експонати в музейната ни археологическа сбирка, понастоящем на съхранение в МАЗЕТО на НИМ, поради големия интерес и многото въпроси задавани по нея !?!, състояща се от 6 страници, изработени от 23,82-каратово злато, с размери 5 см на 4,5 см, свързани със златни пръстени. Била е намерена преди около 60 години от войник, работил при прокопаването на канал около р. Струма.

Текстовете върху погребалните златни пластини-листове съдържат формули, които се тълкуват като свидетелство за мистерийни обреди. Върху плочите релефно е издълбан текст със считани за „етруски” букви (въпреки, съществуващите податки, че на Балканите е имало азбука преди гръцката азбука - именно с т.нар. пеласгийски букви, разпространени измежду тракийските племена, възприети впоследствие и от етруските,), както и рисунки на свещен ритуален тракийски котел, кон, конник, сирена, лира и войници. Според археолозите това е най-старата съхранила се книга на света (!), създадена 600 години пр.Хр.! А ние типично по-български, разбира се, сме я съхранили в мазето на националния си исторически музей...:)

Съдържанието на книгата подсказва, че тя е направена във връзка с погребението на аристократ, изповядващ култа на Орфей. Гръцкият философ Питагор в VІ в.пр.Хр. е популяризирал отново този култ, произхождащ от Тракия, в Южна Италия и сред съседните племена. Досега са открити около 30 отделни страници от етруски "орфееви" книги, но само в България е открита цяла книга, чиито страници са съединени със златни пръстени. Тя е изследвана от експерти в София и Лондон. В момента учените работят върху превода на текста.


Златни пластини от Пирги (древно етруско селище, основано също от пеласгите, което е било антично пристанище в центр. Италия)

За Пирги Страбон пише следното:„И Пирги има храм на Ейлетюя, основан от пеласгите; някога богат... А от Пирги до Остия разстоянието е двеста и шестдесет стадия... “- Страбон. География кн.5-2

Това съобщават и мнозина гръцки автори - Тукидид, Страбон и др., като твърдят, че 17 поколения преди Троянската война (1184г. пр.н.е.) пеласгите са се преселили в Италия (около 1750г. пр.н.е.). В „Илиада” от Омир се споменава, че като съюзници на троянците срещу гърците са воювали пеласги.

В Централна Италия се заселват също и тракийските племена от групата на дарданите, чийто вожд според Илиадата е троянския герой Еней – митичния създател на Рим.

Вижте какво пише във връзка с това акад. Вл. Георгиев:
"За родствената връзка между троянците, и траките вече може да се съди не само от сведенията на египетските и асирийските текстове, не само от гръцките автори, но и от археологическите данни, както и от проучванията на езиковедите... За далечната етническа родствена връзка между траки и етруски пише австрийският учен Александър Ранда в книгата си "Балканите - ключово пространство към световната история". (Randa, A. Der Balkan Schlusselraum der Weltgeschichte. Wien,1949).

Античните автори пишат, че в светилищата на Дионис бесите също са използвали таблички с надписи. Знаем и че орфическото учение е първото, което се разпространява с книги. Самите гърци вярват, че буквите са им занесени от Орфей и други полумитични, но все свързани с Тракия герои. Т.е. представата за връзката на траките с писмеността идва от древността.

С безразличие ли да четем сведенията на Еврипид: “На тракийски таблички е записано Орфеевото слово“. За подобни таблички пишат и Платон, и Питагор, и Хераклид.” С орфически символи са изписани и Орфическите златни таблички, открити от Южна Италия до Крит.


ЗЛАТЕН ЛИСТ с Орфически мистичен надпис от десет стиха, 5-4-и в. пр.Хр. Намерен в Фарсала (Лариса).

Странното обаче е, че никой от класическите автори не нарича древните обитатели на нашите земи неуки. Херодот, Тукидит, Страбон, Ксенофон, Плиний и др. свидетелстват за богатството, културата и духовната извисеност на траките и техните роднини пеласгите.

В свой труд за старите цивилизации В. Дюруй посочва, че в античността траки, пеласги и илири са били считани за три клона на една и съща общност . Това се потвърждава от В.Георгиев (цитиран от Порожанов) който изказва тезата си, че трако-пеласгийския език е говорен в Юго-Източна Европа още от Неолита . Представителите на трако-пеласгийската общност са и първите европейци имащи писменост.


ЗЛАТНИ ЛИСТА С ОРФИЧЕСКИ ТЕКСТ - кротко отлежават в археологическия музей във Волос, Гърция!

В миналото се считаше, че кадмейския мит е от източен произход, но както отбеляза С. Янакиева (цитирана от К. Порожанов) преданието за финикиецът Кадмос е палеобалканско, т.е. трако-пеласгийско. Г. Херм потвърждава казаното от Порожанов и Янакиева пояснявайки, че финикийците са амалгама от ханаанци и морски народи. Последните са несъмнено трако-пеласги. Египтяните предават някои от имената им като пелесет (пеласги), дрд (дардани), чкр ( тевкри), мешуе (мизи), уешеш (веси), шерден (серди) трш ( трауси)... .

Това научаваме от Диодор Сикулски, който споделя, че пеласгите са първите, които използват кадмейските (финикийските) букви и поради това те са наричани още пеласгийски . - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6467

Това е била азбуката на пеласгите, която Кадмус по късно пренесе в Беотия,и след това Evander от Аркадия в Пеласг, я представи в Италия, където неговата майка, Carmenta ,,създаде познатите 15 графеми на латинската азбука."

Държавата Беотия не може да бъде елинска (гръцка) държава след като те не могат да произнасят Б. Това се отнася и за тракийския град държава Бизантиум.


Керамична статуетка на Великата богиня-майка с медна гривна на едната ръка и изписани знаци върху гърдите от гроб № 453 от некропола в Дуранкулак - каменно-медна епоха (V хил. пр. Хр.) - култура Варна

Особеностите на ханаанските надписи от Лакис и Бет Семеш също показват връзка с много по-старата неолитна писменост от нашите земи. Става дума за пунктуациите и хоризонталните редове за разделяне на текста, които се срещат за първи път в Търдош (Дакия) и Градешница (Тракия).” - /Протоханаанска писменост: http://bg.netlog.com/go/out/url=http%3A%2F%2Fww...-

Буквите на ханаанската азбука, от която идва и финикийската имат своя прототип в много по-старата палеобалканска писменост, т.е. посоката на разпространение на най-древната азбука е от Балканите към Азия, а нейни носители са били древните трако-пеласги.


Това е просто пример от ликийска писменост (Ликия /лат.: Lycia) е древна територия в югозападна Мала Азия, в периода І хилядолетие пр.н.е.- ІІІ век пр.н.е., когато е завоювана от Александър Македонски)


Един рунически надпис от българския скален манастир (X-ти в.), с. Басараб (Мурфатлар) – Северна Добруджа

В Тракия са открити доста надписи от предримската епоха, както и графити, които показват, че и на официално ниво, и в култовите практики, а и в ежедневието писмеността е част от културата на траките. Знаците са върху каменни стели, съдове от тракийските ритуални сервизи, върху лични предмети.

Едно от най-ярките свидетелства за културата на траките е надписа от Ситово. Той е открит от местни хора, катопо-късно уникалния тракийски паметник, бива проучен от редица изследователи. Някои определят буквите като фригийски, а относно възрастта му все още няма консенсус. Едни смятат, че древните букви са изсечени преди 6500 години. Други обаче са на мнение, че паметника е от преди 3200 години.

Дори да приемем, че надписа от Ситово е създаден по-късно, някъде през IX-ти -VIII-ми век пр. Христа, това го прави най-стария надпис на европейски народ! Много преди гърци, латини, келти и германи да се научат да пишат, траките са правили монументални надписи (буквите са с височина около 40 см)....Поради възрастта, а и ерозията знаците не са много ясни, има и лигатура на три букви Е, Б, У, но въпреки това думите могат да се прочетат. От ляво на дясно е написано:

ОН УЧЛ У НЕБУ ЕЧЛИ У СИНЕЙ НЧАЙ КУИС ЧИА У ЗИМЛЕТой отиде в небесата, оплакан от синовете, този, който бе погребан тук в земята.

Напълно естествено е текста да е неразбираем от пръв поглед. Все пак този, който е издялал думите е живял преди няколко хиляди години, а това е огромен период от време, при който само основния речников запас би оцелял и то в променена форма.

Напълно запазени от думите са:

ОН - той ( употребява се все още в западните ни диалекти)
УЧЛ – отишъл (сравни отчленяване - отделяне)
У- в, във, у

НЕБУ е в местен падеж, окончанието е също както при ст.блг. дв. число – селу ( в селото), душу ( в душата).

ЕЧЛИ е мин.св. вр. на глагола екам – викам (сравни с екот, ек- шум, грохот, ехтене, разекал = развикал).

СИНЕЙ – синове, означава по-скоро потомци, деца, наследници, отколкото наследници от мъжки пол.

НЧАЙ – нищъ (ниско стоящ, в случая със значение - мъртъв) ст.блг.

КУИС – кой е идентична на хетската куйс – кой, който, но тук трябва да се отбележи, че българския език показва смайващи прилики с хетския. В този древен език думите тата, сарпа, небиш, куна, нас, пас имат значение тате, сърп, небе, куна(ръка), нас, пазя...Явно по-древната форма на ст.блг. кыи-кой, който, е била кыйс, куис.

ЧИА – тук има най-близък еквивалент в латвийската ČΙΑ- тук, но както бе отбелязано по-горе, сродна е и ст.блг ЧЬТО, която е изградена от две показ. мест.
ЧЬ(А) и ТО (В.Георгиев). Трябва да се отбележи също, че латвийския език показва много общи белези с тракийския ( И. Дуриданов, Траките и техния език), но също разбира се и с по-новата му форма, а именно българския.

В ЗИМЛЕ виждаме една тракийска диалектна особеност, а именно това, че гласни без ударение често се редуцират : Διντιπορις –Δεντουπορις (В. Георгиев ). Същата тази особеност е характерна за източнобългарските диалекти: зилен –зелен, зимя – земя. Това разбира се не е случайно, за пореден път става ясно, че нашия език е само развита форма на тракийския, говорен от Орфей, Ситалк и Залмоксис...И какъв ли всъщност може да е ситовския надпис, ако в него се наблюдават български диалектни особености?


Ситовския надпис

Въпреки огромния период от време, който ни дели от времето на създаване на епиграфския паметник, текста е лесно преводим на български. Две думи са се запазили непроменени, а за останалите има ясна българска етимология. Това показва убедително, че първите европейци успели да създадат своя писменост са говорили език, който в по-късни времена е наречен български.А, ако Ви се струва странна ПРИЛИКАТА НА ЧАСТ ОТ ЗНАЦИТЕ СЪС ТЕЗИ ОТ КИРИЛИЦАТА(!) вижте пък снимките на артефактите по-долу:

Снимките, които ще видите по долу НЯМАТ АНАЛОГ!!! Те са на уникален артефакт, открит в земите на Македония от 2-ро хил. пр.Хр. с писмени знаци по него - http://www.slovio.com/origin/index.html


Възниква резонният въпрос: как тези кирилски букви са се озовали на съд от преди 4 хиляди години!?!

А, ето и още веднъж снимка на артефакта от 2-то хил. пр.Хр. от дн. Македония, върху който според професора по палеолингвистика Душко Алексовски на езика на пеласгийското население, живяло по това време в региона е изписано името на богиня Всефа, известна по-късно, като Веста.В този аспект има една уникална книга, която си заслужава да се прочете. Българската писменост – известна и непозната” – е заглавието на книгата на д-р Светлозар Попов. В многобройните си книги той търси истината за пътя и историята на българския род, като привлича огромен доказателствен материал от различни области като история, религия, митология литературни източници, лингвистика, топонимия, генетика и фолклористика.

Като привежда впечатляващо голям и интересен доказателствен материал, включително и наскоро откритите в разрушен манастир край провадийското село Равна над 300 каменни надписа и 3200 рисунки, написани на гръцки, латински, старобългарски и руническо и смесено писмо – КИРИЛИЦА и РУНИ, в книгата си авторът прави следния извод: „българската Кирилица представлява усъвършенствано и подобрено развитие на българската руническа писменост. Тя не възниква от нищото, а е стъпила на здравите, многовековни основи на нещо реално съществуващо и оказало се достатъчно жизнено, за да устои на превратностите на времето. Тя го е развила и пригодила към съвременните условия, смъквайки свещените знаци на знанието от камъка върху страниците на книгите.”


Macedonia archeologists uncover 4,000 year old writing - http://www.slovio.com/origin/index.html

Речта ни е древна, много по-древна отколкото ние смеем да помислим. Приликата на наши думи с хетски и с такива на изключително консервативния литовски доказват това. Направим ли сравнение на български с други езици, говорени в далечното минало ще забележим нещо интересно. Българския е много по-близък до ведически санскрит и хетски, отколкото прехвалените латински и старогръцки.

Спомнете си още още за надписа от Кьолмен, златния пръстен от село Езеро, за надраскания надпис върху обикновен камък "Скиас" в тракийската могила от Къпиново, за надписите с името на Севт върху неговия шлем и сребърните съдове от сервиза му. В Румъния, Македония и Италия са откривани орфически златни таблички със знаци и папируси. Има свещени формули, които се изписват. Както всяка писменост, и тази започва във връзка с религиозните практики.


Плочката от Градешница. Специалистът по древни езици и писмености от финландия проф. Харал Харман на междунороден симпозиум преди десетина години докладва, че тази пиктографска писменост, открита в България и Румъния (плочките от Тартария) е наистина с 2000 години по-древна от считаните до сега най-стари писмености в света - египетската и китайската! - http://science.actualno.com/news_365641.html

„Тракийското племе фриги е оставило над 340 епиграфски паметника, а в земите на същинска Тракия са оцелели ситовския, кьолменския, дуванлийския, езеровския, да не забравим и двадесетината надписа от Самотраки. Пълна загадка е защо нашите видни учени не желаят да анализират по-внимателно фактите, свързани със съществуването на тези надписи?


Един от 20-тината надписи от остров Самотраки, в два от тях се съдържа българската "кирилска" буква "Б".

При разкопки след Втората Световна война американският археолог К.Леман /K.Lehmann/ открил на о. Самотраки 20-тина надписи, които определя като "тракийски". Става дума за около 40 керамични фрагмента с различни по дължина буквосъчетания изписани върху тях. Какво било учудването на научния свят, когато след публикуването на находките се оказало, че в два от тях се съдържа българската "кирилска" буква "Б" /фрагменти № 1 и 33/. Леман тълкува този знак с фонетичната стойност "Б". Фрагментите се датират VI-III в.пр.Хр. Наличието на "кирилска" буква в "тракийски" текст не е прецедент. Известни са и надписи от остров Тера, които съдържат подобни букви "Б".

Интересното е, че голям процент от надписите от Самотраки съдържат думата "ден" или "дин", в очевидна връзка с старобългарската дума "дьнь" и новобългарската "ден". Смешното тълкуване на гръцката наука на този факт е, че "ден" било епитет на гръцкия бог Зевс ?! Другите български думи, които се откриват в надписите от о. Самотраки са: "дена", "века", "оно", "ли", "дел", "пито", "леси", "ле", "то". Най-често срещаното буквосъчетание е DENTOLE. Разчита се лесно на български:

DENTOLE - DEN - TOL - E
денят за тълкуване е


Сравни значението на архаичната българска дума "тълмя" /26. стр.517/, "толмя" - предсказвам, чийто корен е именно "тол" /сравни "тъл-кувам", "тол-кувам"/. Самотракийските мистерии са се провеждали в точно определен ден, когато е било възможно предсказването на бъдещето.

Тези надписи са свързани с пелазгийското население на о-в Самотраки и голямото тракийско светилище там, свързано с почитането на култа към бог Хермес и култа към Тракийския конник, разпространен и по нашите земи. С него се свързват и засвидетелстваните от античните автори "тракийски" мистерии на о-в Самотраки. В древността острова е бил населен с тракийски племена и оттам идва и името му. (Гърците се заселват там едва към 7 в. пр.н.е.)Трябва да се отбележи, че в началото на XX-ти век вече са били известни тракийски надписи от V- ти век преди Христа. По-късно с откритието на фригийските епиграфски паметници от Гордион става ясно, че тракийските племена са са имали висока култура през IX-ти и X-ти век преди Христа .

Ще бъде напомнено на читателите, че древните обитатели на нашите земи разполагат с азбука дори и преди този период. Диодор Сикулски свидетелства, че Орфей и Линей са ползвали пеласгийската азбука. Споменатите от римския историк траки са живели през второто хилядолетие преди Христа. За още по-ранна тракийска писменост от трето и четвърто хилядолетие преди Христа дава сведения нашия лингвист И. Дуриданов .”


Сравнителна таблица, в която се съпоставят знаци от т.нар европейска протописменост открита по нашите земи с тези на поне 2 хилядолетия по-късно появилата се Линеар А (за сега считана за Критска писменост) по М.Гимбутас

Хипотезата на проф. Александър Фол, че траките са имали писменост, използвана от жреческото съсловие, се подкрепя и от други изследователи на орфизма, като Никола Гигов в книгата му „Гела – Орфеево цвете“:

„Орфей е бил в Египет, Финикия, Делфи, остров Самотраки, Колхида. Той е сравнявал древните писмености. Преди Орфей е имало няколко вида писменост: Линеарното писмо А, Линеарното писмо Б, клинописът, иероглифите, пиктограмите, идеограмите, сричковото писмо. Откъде тогава идва тази категоричност у повечето наши траколози, че „ТРАКИТЕ СА БИЛИ БЕЗПИСМЕН И БЕЗКНИЖЕН НАРОД“?!?


Монограмите по българските монети

Орфей е написал и много произведения, познати ни от по-късни преписи на гръцки език сред, които епическата му поема “Аргонафти” от 1384 стиха, която е запазена до днес, “Химни за мистериите” – разказващи за силата на природата и в различните тайнства и “Магическа ботаника” – за лечебните свойства на родопските треви.

На гръцки език е изписано за Орфей: “Тираните на траките изгориха книгите му, изгониха учениците му, гръцките крале ги последваха по пример, заличаваха паметта му, унищожаваха последните му следи. След няколко века вече се съмняваха в съществуването на Орфей“.

И още: „Ксенофонт съобщава, че у траките се намирали и много книги. Запечатал съм и такова признание: В манастира Куталис в Палестина се пазят сведения, в които се сочи, че Евангелието се е четяло на бески език“.


Ето една от плочите, намерена в тракийската " Петелова могила”, край с. Драгойна, Първомайско, разкопана още преди Освобожденето. Надписът е с кирилски букви, досега не е изследван от нашата археологическа наука, не е разчетен и публикуван, поради противоречие с постулатите на официалната ни история.

Най-чудното е, че ние отричаме собствената си писменост, а гърците я признават. Платон пише: “Жреците разполагат с купища книги за Орфей”. В Родопите и на остров Самотраки е бил изграден свещеният култов език на траките, достъпен за малцина – само за посветените. Проф. Николай Овчаров казва, че в 2 хил пр.Хр. светилището в с. Татул е посещавано от хора от Мала Азия и от о-в Крит.

Николай Гигов: „Между бесите от Родопите и коптите от Египет (коренното население на Египет) е имало непрекъснат мирен съюз и взаимно подпомагане. Орфей – “най-великият смъртен музикант на света” – е реформирал именно коптската азбука. В Коптския музей в Кайро Орфей е изобразен пред входа на музея с кошница книжни свитъци. Нима е случайно това?”Днес лингвистиката ни дава доказателства в подкрепа на тази хипотеза. На теория не би трябвало да има общи думи между български и египетски и между българския и коптския, но те съществуват и съвпаденията в думите и знаците са съответно повече от 20-десет. За тези необичайни съответствия не се говори, за да не се подронват приетите до този момент тези за произхода на нашия народ. Изследвайки най-старата египетска култура учените се натъкват на странни знаци, които така и си остават без ясно тълкуване. Може би причината се крие в това, че повечето от тях се срещат в Тракия, около 2000 години по-рано.

За непредубедените е повече от ясно, че има само едно логично обяснение за смайващите прилики между египетския, неговия по-късен вариант коптския и днешния български език. Приемайки, че българите са тракийски наследници феномените изчезват защото тракийското присъствие в Египет е лесно доказуемо.

Преди време професор У.Б. Емери в своя „Архаичен Египет” установява, че първите три египетски династии са основани от хора чужди на местното население стр 27-28. Д.Е.Дери (цитиран от Емери) добавя, че потвърждение за това се намира в погребенията от преддинастичния период. Там индивидите са със значително по-едър ръст и с по-голям череп, сравнени с арфиканоидите, стр. 28. Това е периода от 3500г.- до 3150г. пр.н.е. на т.н. „Нулева“ династия, в Египет, свързана с предходните култури Накада І, II и ІІІ.

Антропологичното изследване на Д. Дери показа, че хората основали египетското царство не принадлежат на местното население, а са чужденци. Високият им ръст, светла кожа и рижа, кестенява коса доказват това. Именно през този период се появява и египетската йероглифна писменост, употребявана само от представители на първите династии, разшифрована от французина Жан-Франсоа Шамполион през 1821г. на основата на т.нар. Розетски камък (196г. до н.е.).

Емери представя и самите странни писмени знаци, които са употребявани само от представителите на първите династии и не присъстват сред по-късните йероглифи. За съжаление британският учен не е запознат с неолитната писменост на Тракия иначе щеше да установи, че [b]тя има 24 идентични знака с мистериозната и слабо известна египетска писменост. Логичното заключение е, че траки са посещавали Египет още от най-дълбока древност... [/b]

Още Херодот изтъква, че всъщност имената на божествата са възприети от елините чрез трако-пеласгите и че тези божества идват основно от Египет. Тук е мястото да отбележим, че и според някои нови научни данни преддинастичните египтяни са от бялата раса (както и първите династии на фараоните) и че те идват в Египет от Тракия и Мала Азия 33 века пр. Хр., а може би и много по-рано.


"Странните" знаци от Египет

Какво още можем да кажем за тракийската писменост? Николай Гигов пише: „Първият родопски епископ Никита Ремисиански (V в. след Христа) е превел Библията на бески език. Ние сме имали “Библия Бесика”. Това подсказва следното древно известие: “Тракийското племе беси, което живяло в Родопите, притежавало през V век на свой език книгите на светото писание и извършвало богослужение на свой език. В манастира Куталис в Палестина се пазят сведения, в които се сочи, че Евангелието се е четяло и на бески език." Известен разпространител на християнството между бесите бил Никита Ремисиански”, когото неговият приятел Св. Павлин Нолански, нарича "най-учен епископ, който дошъл от Дакия и справедливо представял предмет за учудване на римляните”.

Първите християнски проповедници са били: в Южна Тракия – апостол Павел, достигнал до Кабиле и до Филипополис (Пловдив); в Скития и Малка Скития (Добруджа) – апостол Андрей; в Македония и Егейска Тракия – Тимотей, Сила, Тит и евангелист Лука. (Рим. 15:19; 16:18; 16:14; Деяния 19:21-23;16:8-12). Указание за степента на християнизация по тракийските земи е големият брой мъченици, особено от III век. Известни са житията на около 250 тракийски мъченици от Мизия, Тракия, Македония, Малка Скития, загинали за триумфа на християнската вяра. В много тракийски селища още през 5 век след Христа има епископски катедри.Новооткритата църква от V в. на Перперикон. Истинско чудо на изкуството е великолепно съхраненият епископски амвон в центъра на църквата, откъдето архиереите произнасят своите проповеди. Това откритие е единствено по рода си за днешните български земи. Страниците на амвона са с чудесни релефни изображения на орли, геометрични и растителни орнаменти. Ръката на неизвестен монах е изпълнила с остър предмет редица надписи, в които се четат християнски текстове и имената на евангелистите Марко, Лука, Матей и Йоан

Повечето българи не са чували както за 12-те силистренски мъченици, загинали през IV век, така и за Мелитина от Марцианополис, загинала при Антоний Пий. Също и за Асклепиодота, загинала при Максимий (137г.), за Хармес от Бонония (дн. Видин), за Зоам от Аполония (дн. Созопол) и много други тракийски светци.

Смята се, че към “V - VІ в. траките вече масово са приели християнството”. Ако това е така, то ще трябва откровено и безспорно да признаем, че КОГАТО ПО ТЕЗИ ЗЕМИ СА ДОШЛИ СЛАВЯНИ И БЪЛГАРИ, МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ ВЕЧЕ Е БИЛО ХРИСТИЯНИЗИРАНО и даже е разполагало със Светото писание на свой език!!!

И не на последно място, можем да добавим, че данните от последните научни изследвания сочат, че в античността траки и гърци са писали с еднакви знаци, както създадената в България кирилица е станала обща за много славянски народи. - http://www.bono-shkodrov.narod.ru/ziv02/index.....


Надпис върху фиала от Рогозенското съкровище ΚΟΤΥΣ ΑΠΟΛΛΟΝΟΣ ΠΑΙΣ, четен като “Котис, син роб, служител на Аполон”.

В изследването си “Писмени знаци върху Черноморски подводен археологически обект от неолита” изследователя Боно Шкодров посочва, че линейно геометричната система от писмени знаци е възникнала в дълбока древност и има връзка с периода преди геологическата катастрофа в Черно море/5600 г.пр.н.е./, известна от старите източници като Потоп. Еднаквите знаци на Старите Гърци и Старите Българи с представените знаци от този период през неолита /таблица №6/ са следните:

• ПИСМЕНИ ЗНАЦИ ОТ НЕОЛИТА Таблица № 6
Представената тук особенност на писмената система на Старите Гърци в периода VІ – ІV в.пр.н.е., е едно от важните доказателства за настъпилия процес на миграция след Потопа и преноса на писмени знаци от една предходна цивилизация. Неслучайни са приликите на тези знаци с писмените системи на Шумер, Елам, Египет, Крит, Кипър, Бибъл, Хетите, Траките, Кария и Финикия, както и в други по-отдалечени региони,: Етруския, Иберия, Бактрия, Индия и Китай. /Писмени знаци на Старите Българи и връзката им с древните цивилизации/. - http://www.bono-shkodrov.narod.ru/ziv01/index....

Тук трябва да отбележим, че според изследователите на Критското линеарно писмо то се състои от 132 знака т.е. както и писмото на старите българи. Неизбежно,обаче възниква въпросът, кое от тях е по-древно.

ПЪРВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ ПРЕДИ НОВАТА ЕРАБроят на знаците, еднакви с тези на старите българи, е:

ФИНИКИЙСКИ - 10
ГРЪЦКИ - 28
ТРАКИЙСКИ - 20
КАРИЙСКИ - 28
ЕТРУСКИ - 18
ИБЕРИЙСКИ - 29
ЛАТИНСКИ - 19

Процесът на реформа и обединение между градовете-държави, довел до изхвърлянето от употреба на горепредставените знаци в Гърция започва в 403г. пр. н. е. в Атина . Постепенно и другите гръцки градове държави последвали примера на Атина в създаването на обща писмена система известна под наименованието – Класическа. Еднаквите знаци на Старите Гърци и Старите Българи, както преди, така и в този период, класическия /след ІV в.пр.н.е./ са следните :

• КЛАСИКА/ След ІІІ в. пр.н.е./ Таблица №2. Гърци.

Как е възможно една традиция траеща хилядолетия да бъде премълчана! Установихме, как използвайки за основа пеласгийската писменост, обща в началото и за двете култури, в античността траки и гърци са писали с еднакви знаци. Ето защо, постулатът, че траките са безписмени, просто не е верен!!!

Не можем да го твърдим, след като има много посветителски надписи и политически договори. Траките са много силни в духовната сфера. Тракийски жречески клан - Тракидите, управлява легендарното светилище в Делфи. Писмеността е била част от културата и поведението и на бесите като най-висш духовен елит.

Амфиктионията (Институт на храмовите общности) в Елада през древността се пазела именно от тракийска гвардия, т.е. от воини посветени в тайните учения. За гърците в древността, Тракия се е смятала за свято място, страна на светлината и истинската родина на музите, защото тукашните високи планини криели най-старите светилища на Хронос, Зевс и Уран.


Златния пръстен от село Езеро - надписът върху този пръстен е единственият цялостен текст на "тракийски" език известен на науката до ден днешен.

Надписа гласи :
Ролистене, аз Неренеа ти, лтея ниско, а разеа до мен ти лежи, .
Ролистене, аз, твоята Неренеа, тлея тук долу, а сразен до мен ти лежи(ш), .

Дори и неразчетен до край, надписът свидетелства, че сходствата между "тракийския" език и днешния български са не само лексикални, но и граматически!

От друга страна имаме и мнението на един от най-уважаваните учени на нашето време сър К. Ренфрю, според когото езикът на траките е сроден с този говорен днес в България . Историята на българската писменост е неразделно свързана с хилядолетната българска история.

Първият цивилизован народ на Европа са трако-пеласгите, те са дали писменост, култура и религия на гърците и са наричани богоравни в Илиада. Това е наследство, на което множество народи могат да завиждат.


Кипърско сричково писмо от 1-во хил. пр. Хр. Все повече нови изследвания потвърждават негръцкия, неахейски характер на местното население, говорило на чужд за гърците език!

Използвана литература:

1. http://www.diplomatic-bg.com/c2/content/view/1...
2. C.Renfrew, Archaology and Language.
3.К. Порожанов, Общество и държавност у траките, Studia Thracicа 6, БАН, София,1996;
4. http://science.actualno.com/news_365641.html;
5.http://dariknews.bg/view_article.php?article_i...;
6. Морските народи- http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_Peoples
7. Морските народи.-http://i/-cias.com/e.o/sea_people.htm
8. Протоханаанска писменост: http://www.proel.org/index.php?pagina=alfabeto...
9. http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6467
10. http://www.prehistory.it/ftp/winn10.htm
http://www.prehistory.it/fase2/sitovo.htm
11. http://www.prehistory.it/ftp/winn4.htm
12. Г. Ценов,"Българите са по-стари поселници на Тракия и Македония от славяните"
13. И. Дуриданов, Езикът на Траките, София,1976

следва продължение: "ПРЕДКИРИЛСКА ПИСМЕНОСТ В СЛАВЯНСКИТЕ ЗЕМИ"
http://alexandradelova.blogspot.com/2015/02/blog-post_43.htmlНадписа от Кьолмен, 4 в.пр.Хр. - езиковеда Вл.Георгиев счита, че е на тракийски или на дакомизийски език, тъй като двата езика били близки по правопис и произношение.

24 коментара:

 1. Много интересна информация и добре представена.

  ОтговорИзтриване
 2. Изключителна статия, за която благодаря от сърце !!! Умът ми не побира как е възможно български историци, траколози, лингвисти и всякакви мастити учени години наред да премълчават всичко това и умишлено да подтискат и без това смазаното ни самочувствие с лъжливи "сведения" за безписмените траки. Още повече, че и чуждестранни специалисти съвременни (извън древните писания на мъдреци и философи) потвърждават тезата, че не само сме имали писменост, но тя е и в основата на всички други езици . Артефактите се пренебрегват изцяло. Явно се работи по поръчка, но това не оправдава безродниците, позволяващи си такова уникално фалшифициране на б ългарската история !!!ПОТРЕСЕНА СЪМ, че вместо всичко това в ерата на "демокрацията" да бъде публично достояние и повод за неимоверна гордост, продължава да се укрива !!! СРАМ И ПОЗОР ЗА ВСИЧКИ УЧАСТВАЛИ ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН В ТОЗИ ОТВРАТИТЕЛЕН ЗАГОВОР СРЕЩУ РОДИНАТА СИ ! НЯМАТЕ ПРАВО, ВИЕ, УЧАСТВАЛИТЕ И УЧАСТВАЩИ И В МОМЕНТА ДА СЕ НАРИЧАТЕ БЪЛГАРИ !!! За продажните безродници има друго име.Което ще го спестя.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Асенова вие напълно естествено сте потресена, тъй като поради невежество за първи път чувате за подобни факти и "факти". За това и толкова лесно можете да бъдете излъгани от по-опитни в това като Делова. Делова като всеки "нов изследовател" търси под вола теле и естествено го намира, макар то да не е теле, а метилява овца, но в очите на слепите е лесно да се издигнеш.

   Изтриване

 3. Статията е изумителна! Само моля да бъде коригирана фразата:
  "Възниква резонният въпрос: как тези кирилски букви са се отзовали на съд от преди 4 хиляди години!?!" - "озовали" и "отзовали" не са синоними.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за корекцията, това наистина съм го пропуснала....

   Изтриване
 4. Тази статия е цяло съкровище!Поздравления за този колосален труд,Г-жо Делева!

  ОтговорИзтриване
 5. Първата манипулация е че статията е озаглавена "език и писменост на древните българи", а основно се говори за траки. Втората манипулация е че името траки го ползвате като пенкилер за всяка писменост открита в радиус от 2-3 000 километра. Етруските са траки, дарданите са траки, фригите са траки, пеласгите са траки, минойците са траки, финикийците са траки, египтяните са траки, шумерите и еламците са траки и т.н. и т.н. Извинявайте, ама освен криво разбран романтичен патриотизъм статии, като вашата и като тези на известният Спаро са много далеч от педантичната и скучна наука, чиято задача е да изяснява истината за миналото. Свободно цитирате акад. Вл. Георгиев който твърди за родство между троянци и траки, но забравяте да цитирате категоричното му твърдение повторено многократно в книгите му, че "ТРАКИ, ИЛИРИ, ЕТРУСКИ, ФРИГИ ,И ДАКИ СА РАЗЛИЧНИ НАРОДИ, ГОВОРЕЩИ РАЗЛИЧНИ ЕЗИЦИ ОТ ГРУПАТА НА ИНДОЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ. Правите се на ударена, /а може и да е невежество от ваша страна/, че академикът има и книга посветена на етруският език и в нея няма и дума за еднаквост, даже и за близост с тракийският език. "Забравяте", /а всъщност лъжете/ да обясните на наивните си и невежи читатели, че Георгиев смята етруските за дардани, минали от Мала Азия в Италия, което напълно изключва възможността за езиково родство между дарданите и траките. "Забравяте" да кажете, че Георгиев смята не българският, а албанският език за наследник, както на тракийския, така и на дако-мизийският и отчасти на илирийския езици. Ама това разрушава напълно романтичните ви сънища. Забравяте да кажете, че в земята на "писмените траки" от историческо време има десетина надписа с т.н. "гръцка" азбука,както и два пъти по-малко рунически надписи, докато у фригите, за които със сигурност ентусиазираните ви почитатели изобщо и не подозират, че живеят в Мала Азия, а не на Балканите тези надписи са близо 200 на брой. При това надписите /8-9 в. пр. хр.* на фригите са на алфабет, който предхожда "гръцката писменост"първите надписи от която пък са от 7-8 в. пр. хр. , докато тези най-ранни надписи в Тракия с подобна писменост са от 5 в. пр. хр. Т.е. тази писменост е използвана от фригите от Мала азия 1-2 в. преди елините, и 3-4 в. преди траките. А да не говорим че първообраза и можем да видим във Финикия още в 11 в. пр. хр. Т.е. ясно като бял ден е че т.н. "гръцка азбука" е тръгнала от Близкият изток, усвоена и усъвършенствана последователно от фригите и елините и чак след 600 години пристига в Тракия. Другото абсолютно наивно твърдение, че някой е разчел руническите надписи по скалите в Тракия, тъй като никой не може да каже от коя век и от кое хилядолетие са, още по-малко да твърди за какъв тип "писменост" става въпрос, както и за езика на техните автори. Но пък най-голямата лъжа,която всички от вашият калибър сътворяват е да "отракийстват" надписите на глинени плички от Караново, Градешница, Винча и Тартария, тъй като на всички историци и археолози е напълно ясно, че цивилизацията, която ги е сътворила, както тях, така и Варненската и Дуранкулашката култури,както и тези на Юнаците и Слатина от 5-6 хилядолетие пр. хр. нямат нищо общо с траките, и ги предхождат с около 1000-2000 години. На всички археолози е ясно че даннните сочат, че авторите на тази Велика Балканска или Дунавска култура са напуснали нашата територия около 500-600 години след като са постигнали своят културен връх А траките пристигат хилядолетия по-късно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Когато обвините някого в лъжа е добре, защитавайки тезата си да не използвате доводи, които също са заблуждаващи.

   Звучите като интелигентен човек и не може да не знаете следните факти: Дарданите или дарданците са племе от илирийско-тракийски произход,свързвано с античните историко-географски области Мизия и Дакия. Освен това с траките ги свързва обстоятелството, че част от тях се поселват около Дарданелите и взимат участие в Троянската войн. Съществува и древногръцката легенда за основателя на държавата Дардания – Дардан и за участието им като троянски съюзници в Троянската война.

   Според най-разпространената версия на мита, той е тракиец, роден на остров Самотраки и оттам се преселил във Фригия. Там основал едноименния град, който според Омир се намирал в подножието на планината Ида. Родоначалник на племето дардани.

   По-късни източници го отъждестяват с исторически съществувалия на брега на Хелеспонт (сега Мраморно море) град Дардан. Оженил се за дъщерята на фригийския цар - Батия. След смъртта на цар Тевкър, Дардан станал владетел на всички области, получили името Дардания. Според генеалогията, изложена в Илиада и приета с добавки в по-късни източници, Дардан е баща на Ил, основателя на Троя и дядо на Трос. Така, той е и родоначалник на троянските царе и предтеча на Хектор и Еней.

   Как стигнахте до извода, че потомците на един и същи родоначалник - на дарданите и на троянците, преминали впоследствие от Мала Азия в Италия, напълно изключвало възможността за езиково родство между дарданите и траките. Напротив родствените племена говорят и един и същи език език.

   Според Йосиф Флавий, еврейски историк от I век сл. Хр., потомците на Тир /Тирас/ – внук на Ной и син на Яфет (третия син на Ной, смятан за бащата на индо-европейските народни групи - тези народи били наречени тираси. Гърците ги нарекли траки, а по-късно траянци – най-ранните и истински жители на Троя.


   Троя /още наречен Трой, Троас или Илион – откъдето произлиза и името на известната Омирова „Илиада“) бил известен като центъра на древните цивилизации. Неговите жители били познати като троянци /а също траянци или тракийци, по-късно наречени дардани от Омир, фригийци или анатоли/ и техният език бил тракийски или трако-илирийски.

   Хиляди троянци напуснали Троя веднага след войната. Историческите записи потвърждават последните дни на Троя и описват как, след като гърците ограбили града, останалите трoянци напълно емигрирали.

   Повече от половината от тях се преместили край река Дунав, а някои стигнали до днешна Италия, основавайки етруската култура (доминиращото влияние върху развитието на Римската империя) и по-късно водели битки с римляните за регионално влияние.

   Изтриване
  2. Що се отнася до убеждението на проф. Владимир Георгиев, че албанския език бил наследник на тракийския, вероятно всеки може да направи грешки в теориите си. Да не забравяме изключително важната подробност, че не албанците, а българите са отъждествявани в продължение на хиляда години с палеобалкански етноси. Св. Йероним, Л. Дякон, Д. Хоматиан, М. Аталиат, Й. Цеца, Й.Малала, Фулко, Й. Кантакузин и др. са свързвали произхода на дедите ни с тракийските народи мизи, пеони...Няма стар автор, който дори един единствен път да е нарекъл албанците траки.

   Съпоставим ли албански, тракийски и български мигновено става ясно, че не албанския, а българския показва най-много прилики с езика на Орфей.

   Изкуствената черепна деформация, която се практикува в Тракия още от времето на Неолита намира продължение при старите българи, но не и при албанците.

   Г. Китов и Д.Агре казват от ясно по-ясно, че тракийската женска носия много прилича на традиционната българска женска носия ( Въведение в Тракийската Археология, стр. 20). От друга страна най-разпространената българска мъжка носия не се отличава от тази на старите гети ( има достатъчно изображения по различни древни паметници)...

   В случай, че по отношение на език, обичаи, стопански методи, стопански сечива и бит българите имат общи неща с траките, а албанците не, то ще е противно на здравия разум да се нарекат не българите, а албанците наследници на траките.

   Не на последно място, абсолютно невярно е твърдението Ви че на всички археолози е ясно че,Варненската и Дуранкулашката култури,както и тези на Юнаците и Слатина от 5-6 хилядолетие пр. хр. нямат нищо общо с траките, че авторите на тази Велика Балканска или Дунавска култура са напуснали нашата територия около 500-600 години след като са постигнали своят културен връх А траките "пристигнали" хилядолетия по-късно.

   Не се представят никакви убедителни доказателства за идване на нов народ. Тракийската керамика от Бронзовата епоха има същите красиви орнаменти както и тази на народа, на когото принадлежи Варненския некропол. Същите тези орнаменти красят и традиционната българска носия...

   особения тип жилище, при който хора и животни са под един покрив не изчезва през Бронзовата епоха. Проф. Я. Бест споменава в своя книга за невероятната приемственост която показват някои от жилищата на българските животновъди с жилищата от Неолита.

   Траките не са идвали от никъде през Бронзовата епоха. Дедите ни са обитавали Балканите, Черноморските степи и части от Мала Азия поне от Каменната епоха. Това е причината през пето хилядолетие преди Христа да се наблюдават идентични погребални ритуали на в Тракия и Анатолия (К.Бъчваров).

   Според една от научните хипотези, оформянето на тракийската етно-културна общност не е процес, повлиян основно от външни миграции, а е резултат от вътрешни миграции и консолидиране на местно население, т.е. тя защитава идеята, че траките са автохтонно (местно) население. Всъщност Ал. Фол копира доказаната още от праисторика проф. Петър Детев хипотеза, че местната етно-културна общност се е оформяла от края на седмото хилядолетие преди Христа, когато са налични данни за най-старата европейска култура, създавана от палеобалканското население. Траките са просто по-младите му генерации.

   При последните генетични изследвания се оказа, че всеки 5 българин носи специфичен генетичен маркер, който тръгва тук от Балканите и е на възраст 7 800 години. За какви пришълци тогава ни говорите?!

   Изтриване
 6. Не е необходимо, а и е унизително за да се чувстваме ние българите патриоти, да се изтъпанваме в римската баня да блъскаме героично космати гърди и крещим "Тракалар! Тракалар!" Делова "Забравяте" да кажете на невежите, че тракийският език е типичен индоевропейски език, докато египетският, шумерският, еламският и минойският не са! Т.е. няма как тези езици да са произлезли от тракийският език. По-скоро биха могли да произлязат от езикът на онези наши предшественици, които напускат Балканите преди да дойдат тук от север индоевропейците, част от които са и нашите траки. "Забравяте" да кажете и че финикийският е класически семитски език, което напълно изключва езикова и етническа близост между семитите финикийци и индоевропейците траки. Още повече че финикийците са супер познати на науката история, тъй като по цялото средиземноморие те имат супер познати колонии и във всяка от тях има намирани безброй техни надписи. Това важи и за елините от същият период, чиито надписи и писмени творения са хиляди, като надписите и на едните и другите предхождат с доста векове едва десетината надписа от класическа Тракия. Абсурдно е да се сравняват и да се "сродяват" т.н. от вас "писмените траки" с техните десетина надписа съответно с десетките хиляди писмени свидетелства оставени от египтяни, шумери, еламци, асирийци, вавилонци. Дори най-древният регистриран от науката индоевропейски народ, този на хетите е оставил стократно повече писмени свидетелства от траките, макар че писмено хетите предхождат траките с повече от 1000 години. Ако трябва да обобщим писмеността не е екстраординерно чудо, а постоянен спътник на културните народи в древността, от Балканите до Елам, Египет и Шумер, но нашите предшественици траките са на опашката в този процес. И точно за това за Елада, Шумер, Вавилон, Асирия, Египет, Хетия, Фригия знаем толкова много защото са оставили огромно количество надписи, които за щастие са разчетени. Това не са като в Тракия няколко кратки надписа върху погребални дарове и няколко притежателни надписа върху съдове собственост на тракийски царе, а при всички горепосочени народи става въпрос за огромен набор от теми, повод за писане. Освен тези за притежание на някакъв предмет, те са оставили храмови записки, търговски и счетоводни книжа, дарителски списъци, исторически съчинения, религиозни и космогонични творби, лечителски записки, списъци със закони,документирани международни договори и преговори, царски списъци, заповеди на царе и владетели и т.н. и т.н. Така че по-полека с изхвърлянията! О.к. ще успеете да вдъхновите няколко десетки или стотици невежи българи, но когато възбудите у тях интерес към историята и те научат всичко това което знае науката история и трябва да знаят и те, тогава какво ще правим?? Те ще разберат че макар всичко написано от вас дори да е вярно, то е само 1/1000 от истината и не дава право да се правят подобни изводи. А когато научат и дори и 1/100 от истината ще разберат че изводите ви са лъжа!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тук дори вече не сте и забавен, отделно явно не правите никаква разлика между език и етнос, като ги приравнявате.

   Ако не ме разбирате, ще ви припомня, че,гръцката азбука произлиза от семитската, по-специално от финикийската. Сиреч Финикийското писмо, прието в Гърция около 1100 г.пр. н. е., е съдържало 22 символа за съгласните, но не и за гласните звуци. Гърците измислили буквите α, ε, ι, ο, υ. Първоначално се използвала сричкова (силабичвска) писменост. Сиреч, архаичния гръцки, който се счита за индевропейски език ползвал семитска/финикийска писменост. Едва в 400 г. пр. н. е. 350-200г.пр.н. е. Елинизмът. Йонийският вариант на азбуката се възприел в повечето градове-държави и така в целия гръцки свят се създала единна писменост. Йонийците, обаче, са пеласги по произход (Херодот I-56). Така, че гърците всъщност възприемат в азбуката си пеласгийските букви.

   Страбон и Херодот твърдят че фригите са тракийско племе, което преди това се е наричало бриги. Създават своя държава в историческата област Фригия в Мала Азия със столица град Гордий. До наши дни са се съхранили сведения за двама фригийски царе, цар Мидас и баща му Гордий. Предполага се, че фригите се преселват в тази област от бреговете на река Струма в Македония в 1100 г. пр.н.е.

   Удивителна е лекотата и охотата, с която елинистите предпочитат да забравят, че фригийците са много по-древен народ от гърците. “Книгите както на фригийците, така и на мизийците”, пише Страбон, “ни връщат във времената преди Троянската война.” Възможно ли е това да е вярно, ако фригите и мизите не са имали собствена писменост?

   Платон признава, че гърците са заели и ползвали фригийски думи като pyr и hydor. Павзаний съобщава,че е имало спор между фрийгийците и египтяните относно това, кой от двата народа е по-древен.

   В античността фриги, пеласги и илири са били считани за три клона на една и съща общност . Това се потвърждава от В.Георгиев (цитиран от Порожанов) който изказва тезата си, че трако-пеласгийския език е говорен в Юго-Източна Европа още от Неолита. Представителите на трако-пеласгийската общност са и първите европейци имащи писменост.

   Вл. Георгиев и др. учени считат, че народът на о-в Крит през неолита (6000-2600 г. пр.н.е.) е бил пеласгийски. Преди нахлуването на древните гърци в Егея на Балканския полуостров са живели родствени народи - пеласги, траки, термили, лелеги и др. и езикът на пеласгите е родствен на тракийския."

   Предположение относно центъра на Балканите, като прародина на индоевропейците, във връзка с разпространението на гласната "Ъ" е изказано и в една статия, издадена още през 1982 година: И. М. Дьяконов. О прародине носителей индоевропейских диалектов, Вестник древней истории 3(161) ,( АН СССР, Институт всеобщей истории), Москва 1982-І част; и Вестник древней истории 4(162) 1982 - ІІ част.

   Доводите на автора са чисто езиковедски. В края накратко е изказана и идеята му, че най-логично се подреждат всички езиковедски факти единствено ако се приеме, че центърът е на Балканите, и разпространението започва някъде към V хилядолетие пр. (според мен поне в Европа е ставало паралелно с разпространението на земеделието от юг на север). Дава и карта на ситуацията от V-ІV хилядолетие, в която специално отбелязва зоната на "вторично потъмняване" (гласната Ъ!!).   Така, че ще ме прощавате, но всичко написано от мен е абсолютно вярно! И не правете грешката да считате, читателите си за невежи, защото именно интереса към историята, такава каквато в действителност е, може да събуди у тях осъзнато чувство на сила и гордост от миналото, а заедно с това и надеждата в бъдещето!

   Изтриване
 7. Живков,
  Пишете : „Варненската и Дуранкулашката култури, както и тези на Юнаците и Слатина от 5-6 хилядолетие пр. хр. нямат нищо общо с траките, и ги предхождат с около 1000-2000 години” е абсолютно погрешно. На всички археолози е ясно че данните сочат, че авторите на тази Велика Балканска или Дунавска култура са напуснали нашата територия около 500-600 години след като са постигнали своят културен връх А траките пристигат хилядолетия по-късно.”
  НЯМА НИКАКВИ СВЕДЕНИЯ ТРАКИТЕ ДА СА ДОШЛИ ОТ НЯКЪДЕ!
  Ако има –посочете ги. В този смисъл те са местно, автохтонно население.
  А къщичката на българските историци и археолози се срутва ден след ден, но те се правят, че нищо не се случва. Последните генетични проучвания забиха последния пирон в ковчега на тюркската теория, но за професионалистите тя е още актуална. Същото важи и за Африканската теория за произхода на Хомо Сапианс, която наскоро се счупи в Чирпанския зъб. Всички последни сведения карат много чужди специалисти да сочат, че Люлката на човешката цивилизация е тук на Балканите, а разселването на народите по света тръгва от тук, от земите на Древна Тракия, а не от някъде другаде.  ОтговорИзтриване

 8. Госпожо, Делова,
  Харесвам вашия блог и научавам много неща от него.
  Сега по темата:
  Основната слабост на автохтонната теория е, че не може да обясни идването на Дунавските българи на Балканите. Тази измислица за траки, които са отишли някъде, а са се върнали като българи, с благородната идея да освободят своите братя от римско робство прилича на приказка за деца. Измислица е и твърдението, че траките са се разселили на изток чак до Северен Кавказ, за което няма никакви сведения. В този смисъл да се приравнява езика на древните българи (прабългари) с този на траките е много фантазно. Както знаете, има няколко запазени надписа от езика на прабългарите и там не се намира нищо славянско или тракийско.
  Разбирам, че сте повлияна в голяма степен от идеите на един известен блогър, но твърдението му за писменост при траките издиша от всякъде. Плочките от Градешница, Караново, Винча и Тартария, (Румъния) съвсем не приличат на някаква писменост, а по-скоро на декорация. Не се знае дори кой ги е оставил, на Балканите са живели и други племена освен траки – келти, готи и т.н. Няколко надписа от глинени плочки не могат да правят писменост. Траките не са имали писменост, колкото и да ни се иска това да е така.
  Надписът от златния пръстен от Езерово не е на тракийски, а на древно македонски език. Да не забравяме, че този район е бил за известно време владян от Филип ІІ Македонски и някой загинал в битка или болен македонец го е оставил заедно с костите си на тракийска земя.
  Загадъчен и непознат народ - така и до днес характеризират траките, но това не е чудно, за най-древните се знае най-малко! И досега се чудим защо може би най-умните хора на древността не са създали писменост или не са създали империя, а са можели и едното и другото! Отговора трябва да търсим в светоусещането им, разбиранията им за живота и е трудно днес, много хилядолетия по-късно да влезем в тяхното мислене.
  Не са писали, защото не са имали необходимост от това. Знанията са се предавали устно, а така те се съхранявали по-продължително и по-добре, отколкото писмените, които винаги могат да се унищожат или изкривят и преиначат от този, обикновено един, който ги пише.
  Не са строили величествени храмове за техните богове както гърци и римляни защото не са имали такива. Имали са винаги само един единствен бог и неговото име е БОГ, известен от митологията като БАГ, БАКХ(ус), променено и останало и до днес - БОГ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Докато не се осъзнае ясно и безспорно факта, че НЕ ТРАКИТЕ СА БЕЗПИСМЕНИ,а древните гърци са тези, които заимстват пеласгийските букви, за да пишат на своя език и по този начин по късно, писмеността на пеласгите става писменост, на която пишат всички местни племена на Балканите, няма да разберем всъщност къде е началото в развитието на писмеността.

   През 1981 година излезе една изключително интересна книга "По следите на първите гърци" - “Auf der Spur der ersten Griechen-Woher kamen die Mykener? Neue archäologische Erkenntnisse über die Herkunft der Griechen”. Авторите - проф. Ян Бест и Сибила фон Реден представиха нови карти, някои от които доста необичайни и разтърсващи стереотипите. На една от тях (горе) се вижда, че през второто хилядолетие преди Христа Епир, Македония, Тесалия, Евбея, Етолия, Аргос, а също големи части от Ахея и Аркадия са принадлежали на траките .

   Това означава, че през 17-ти век пр. Христа, по време на пристигането на първите гърци с флота на Данай в Пелопонес, над 80% -90% от територията на Гърция е била населена с хора, наричани в Античността траки.

   " Хекатей Милетски казва, че Пелопонес преди елините е бил населен от варвари. Но може да се каже, че в древни времена цяла Елада е била поселище на варвари, ако човек разсъди от самите традиции: Пелопс довел хора от Фригия в Пелопонес, който получил името си от него; а Данай от Египет; а дриопите, кауконите, пеласгите, лелегите и други такива народи разделили помежду си частите, които са вътре в провлака – както и външните части, защото Атика някога се е владеела от траките, които дошли с Евмолп, Давлида във Фокида от Терей, Кадмея от финикийците, които дошли с Кадъм, а самата Беотия от еоните, темиките и хиантите.

   Според Страбон, География – кн. 7 – 7, Седма глава - "В древни времена преди идването на гърците цяла Елада е била поселище на варварите, а цяла Атика някога се е владеела от траките. И дори до ден днешен траките, илирите и епиротите живеят по фланговете на елините, въпреки че това преди е било повече в сила, отколкото днес; всъщност повечето от страната, която днес е неоспоримо Елада, се владее от варварите – Македония и някои части от Тесалия от траките..."

   Херодот - І-58: Гръцкото племе отначало е едно и винаги е говорело един и същ език. Гърците се превръщат от незначително племе във влиятелен народ, защото са асимилирали много други хора. Преди гърците да се обединят с пеласгите, пеласгите са варвари.

   Изтриване
  2. Така политиката на насилствена асимилация на местните автохонни народи довела и безогледното присвояване на културното наследство на другите народи, включително на писмеността и културата на пеласгите и техните потомци йонийците.

   Херодот от неговата „История”, потвърждава това:

   „/Х.,1, 65/ - 1

   Тези две нации, Ионийската и Дорийската в действителност са били най-известните преди, едната бидейки пеласгийска, другата елинска. Първата никога не е напуснала и излязла от своята територия, а втората сменила често местоположението си. Елините в действителност са живяли първо във Фтиотида ( при царуването на Девкалион, а при това на Дорис, син на Елен, , в подножието на върховете Оса и Олимп. Изгонени от там от Кадмейците-траки, те се установяват в подножието на Пинд. От там преминават в Дриопида, после в Пелопонес, където са наречени Дорийци.”

   Херодот I-56 - Йонийците са пеласги по произход.

   Херодот - I-57 - Пеласгийският език не е в никакъв случай гръцки. Той е "варварски".

   Страбон дава пример и че гърците (данайците) асимилират предгръцко население:

   Данай... според Еврипид „над Елада наложил закон всички наричани дотук пеласги да се наричат данайци”.

   Страбон, География – кн. 8 – 6, стих 9 - http://antichniavtori.wordpress.com/2008/11/13...

   Според Херодот, ІІ, 156, по-раншното име на Елада било Пелазгия.”

   Един малко известен факт е това, че първите, които започват да ползват кадмейските букви са трако-пеласгите, а не гърците. Диодор Сицилийски свидетелства, че траките Орфей и Линей са писали с пеласгийски ( кадмейски) букви. Обърнете внимание, преди Троянската война трако-пеласги, а не гърци са разполагали с писменост.

   Изтриване
  3. “Диодор Сикул : “Лин написал разказ с пеласгийски букви за делата на първия Дионис, както и за други митични легенди, които завеща сред мемоарите си. По същия начин Орфей и Пропанид , който беше учител на Омир и талантлив поет, ползваха пеласгийски букви, а също ги ползваше и Тимоет- син на стария Тимоет, а той син на Лаомедон- който живя по времето на Орфей…” Diod. Sic. , III, 67.5.

   Изтриване
  4. “Книгите както на фригийците, така и на мизийците”, пише Страбон, “ни връщат във времената преди Троянската война.” Възможно ли е това да е вярно, ако фригите и мизите не са имали собствена писменост?

   В античността мирмидони (мизи), пеласги (йонийци) и илири (пеонци) са били считани за три клона на една и съща общност.

   Диодор Сикул : “Лин написал разказ с пеласгийски букви за делата на първия Дионис, както и за други митични легенди, които завеща сред мемоарите си. По същия начин Орфей и Пропанид , който беше учител на Омир и талантлив поет, ползваха пеласгийски букви, а също ги ползваше и Тимоет- син на стария Тимоет, а той син на Лаомедон- който живя по времето на Орфей…” Diod. Sic. , III, 67.5.

   Изтриване
 9. Благодаря за добрите думи за блога ми, г-н Карапетков! Не разбирам, само откъде се е взело вашето убеждение, че е "измислица е твърдението, че траките са се разселили на изток чак до Северен Кавказ, за което няма никакви сведения".

  Боспорското царство e антично царство на 2-те страни на Керченския проток (тогава известен като Кимерийски Босфор), образувано през 5 век пр.н.е. от гръцките колонии в северната част на Черноморието и по бреговете на Азовско море (Меотидското езеро).

  Столица е Пантикапей. Първите владетели са от династията на Археанактидите, последвани от 438 пр.н.е. от династията на Спартокидите.

  Първите му царе са траки, основали династията на Спартокидите, която 330 години го управлявала (438-108 пр.н.е.). И по-късно много от царете носят типично тракийски царски имена като Котис II, Раскупор, Спарток (Спартак), Реметалк и т.н.

  С времето, Пантикапей от 479 г. пр. н. е. започнал да се управлява от градоначалници /архонти/, чиято длъжност се предавала по наследствен път. Известни са династиите на Архианактиди /479 - 438 г. пр. н. е./, Спартокиди /438 - 107 г. пр. н. е./ и Персиади.
  След няколко войни покорени от Пантикапей били източната част на Крим с град Теодосия, както и град Фанагория лежащ на отсрещния бряг.

  Пантикапей оглавил междуполисния съюз от 42 града, в който влизали Нимфей, Мирмикей, Фанагория и др. Градът създал силна флота и дори наложил господството си над степните народи, живеещи покрай Азовско море. Приемниците на Архиакантидите - Спартокидите обединили всички градове в Крим и започнали да се наричат боспорски царе.

  Последният владетел на Пантикапей Персиад V се отказал от наследствената си власт, а Херсонес от тъй дълго отстояваната си свобода, само и само кападокийските наемници да ги защитят от напиращите скити и сармати. Неоптолем разбил таврите при Пантикапея, крепостите им във вътрешността на страната били разрушени. Диофант разгромил въстаналия Савмак, победил роксоланите и достигнал бреговете на Днепър.

  Сарматското царство Боспор се е намирало на територията на Северното Причерноморие - Керченски (Кимерийския) проток, в периода до ­ІV в.

  Наследникът на Аспруг водил война с Рим през 64 г., опирайки се на помощта на сарматите. След свалянето на метежния династ, малоазиатските части на Боспор били присъединени към провинция Понт, а брат му Котис I заздравил връзките с Рим.

  В последвалите граждански войни Боспорските царе продължили да се подчиняват на империята и запазили относителна автономия. Синът на Асандър - Аспруг стабилизирал царството, присъединил Херсонес. С управлението му се свързва началото на нов период на разцвет на царството. През 14 г. той получил от римляните титлата "приятел на римския народ".

  Значението на Боспорското царство като форпост на Рим срещу варварите нарастнало по време на войните срещу сармати и даки в края на 1 в. При Раскупурис II и Савромат I се строяли отбранителни съоръжения, укрепвала се армията и флотата.

  Със нашествието на готите през средата на 3 в. започнал и упадъкът на Боспорското царство. Варварите разграбили градовете Гогрипа и Танаис. За да се спасят от унищожение, боспорците предоставили на готите флотата си, с която последните извършвали рейдовете си в Гърция и Мала Азия.

  Финален удар нанесли хуните, които във войната си срещу аланите и готите през 70-те години на 4 век разрушили градовете на полуостова.
  Това е бил краят на Боспорското царство.

  ОтговорИзтриване
 10. Знаците на боспорските царе са много близки до познатия ни и използван от древните българи знак ІYІ. Ето какво пише по този въпрос В. С. Драчук: "Болшинството от гербовете (знаците) на Боспорските царе се състои от три части. Източникът на горната част на тези гербове се корени в именните сарматски емблеми, донесени на територията на Боспор от сарматите. Долната (династическата) част – тризъбецът, е един от древните символи на боспорските династии. Такова съединение на боспорски и сарматски традиции…произхожда от началото на сарматския период в историята на Боспор”.
  В. С. Драчук стига до извода, че владетелските знаци на боспорските царе са древни: "Вероятно произходът на знаците се свързва с най-старата история на Боспорското царство и античната цивилизация на северните брегове на Черно море”.

  През 5 век територийте на които се е простирало Боспорското царство стават част от земите в които се установява Ернак - сина на Атила (Ирник от
  Интересно е, че тогавашните хронисти уточняват, че след разпада на империята на Атила, племената водени от Ирник се завърнали в старите си земи.
  Под управлението на Ирник са възстановени и крепости и селища, територийте се разширяват.
  Същите земи са и част от територията на Велика България 150 години по-късно!
  Не можем разбира се да не обърнем внимание, че освен името на боспорския цар Аспург (10 - 37 г. сл. Хр.), което твърде подобно на името на Аспарух, още имената на трима от боспорските царе, които се срещат в корпуса на Боспорските надписи - Гостас, Телесиус и Омарус удивително напомнят на Гостун, Телец и Умор, български владетели посочени в Именника (Корпус Боспорских надписей М.-Л. 1965, № 924, № 59, № 1099).
  Трябва да се посочи фактът, че дълги години за столица на Кубратовата държава се спрягаше гр. Фанагория (който е бил в състава на Боспорското царство), и макар, че не е сигурно дали точно това е била столицата на Кубратовата държава, то със сигурност се знае, че този град е бил пристанищния град, търговския вход на Велика България.

  "Именника на българските князе" ясно ни посочва, че "пет князе държаха княжеската власт отвъд Дунав 515 години".
  Предвид това сведение и всички останали историографски данни, този текст би трябва да се разбира дословно - князете с "остригани глави" са управлявали не някое хипотетично пространство в Евразия, а територийте на север от Дунав, т.е. в Северното Причерноморие, а именно земите, където е било Боспорското царство.

  Редица съвременни автори (Тафраджийска, Р. Рашев, Цв. Степанов, Г.Бакалов и т.н.) смятат алано-сарматите за част и дори за основна част от прабългарите. По този въпрос, колегата Ал. Мошев пише: "скито-сармато-аланският (ираноезичен) фактор представлява етническият мост между Боспорското царство и Стара Велика България. Той е спойката, която допринася за така ярко изразената приемственост между двете държавни обединения".
  Проф. Рашо Рашев, също изследвайки рунните знаци, смята, че знака ІYІ при древните българи е означавал бог.
  А Знакът IΥI винаги присъства в монограмите на династията на Рескупоридите - Θεος ΥΣΠΙΣΤΟΣ, почитан от тези владетели.

  ОтговорИзтриване
 11. 1. Трако-пеласги?
  Пеласгите не са тракийско племе. Дразнеща е тънката манипулацийка (не е измислена от вас) с непрекъснатото свързване на траки и пеласги с една чертичка за съобщност. Ако пеласгите бяха траки, то нямаше да имат име различно от траките. Траките са огромна за времето си общност от различни от другите племена.
  2. Орфей е герой от гръцката митология и няма нищо общо с траките.
  3. Боспорското царство е на около 1000 км. от Северен Кавказ, където има ясни археологически доказателства за присъствие на българите, които след Балк и Балкара в Северен Афганистан се преселват в останалите като наименования Балк, Булгар Балк, Хумар в днешен Дагестан, а по-късно се разширяват малко по на запад в останалата и до днес БАЛКАРИЯ в Северозападен Кавказ. Пак доста далеч от Боспор. Българите никога не са променяли името си .
  4. Използваният от древните българи знак ІYІ е древно тракийски символ на Бога, затова го намираме навсякъде, където има индоевропейци, вкл. в земите на Древна Тракия няколко века преди (пра)българите да се завърнат на Балканите.
  Имам своите изследвания върху древната история и генетика не само на българите и ще ви ги посоча по по-подходящ начин, за да не ви развалям хубавия блог със странична информация.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че това, което пишете за пеласгите и Орфей, че нямат нищо общо с траките, е несериозно.

   До началото на XX век археологическите и лингвистичните свидетелства не са били достатъчни, за да се изясни произходът и същността на предгръцкото население, обитавало Елада, островите в Егейско море и Мала Азия. Предполагало се е, че то е било неиндоевропейско, а пеласгите от античните извори са се приемали като нереален народ с митологическо значение, свързано с гръцкото царско родословие. В края на XIX век бележитият немски лингвист Паул Кречмер издава книгата „Въведение в историята на гръцкия народ“ (“Einführung in der Geschichte des griechischen Volkes“, 1896 г.), в която той разглежда и народностния слой преди идването на гърците. Кречмер приема, че това население е било от неиндоевропейски произход и е било носител на неиндоевропейски език, сроден с неиндоевропейските езици, говорени в Мала Азия /в края на XIX век все още не се е знаело, че анатолийските езици са индоевропейски/. Този език Кречмер нарича „медитерански“ и оттам теорията му получава наименованието „медитеранска“ („средиземноморска“). Според нея в Егейския свят хронологично са съществували три народностни слоя: 1. Неиндоевропейски = предгръцкото население; 2. Протоиндоевропейски = носителите на Микенската цивилизация; 3. Индоевропейски = гърците.

   През 1916 г. Б. Хрозни разчита хетския език, който е най-старият писмено засвидетелстван и проучен индоевропейски език. Тъй като хетският е един от анатолийските езици, сроден с лувийския, става неоспорим факт, че анатолийските езици, говорени в Мала Азия, са от индоевропейски произход. Този извод се отнася и до предгръцкия лингвистичен пласт, доколкото в него се забелязват сходства с анатолийските езици. Кречмер е принуден да ревизира своята теория с оглед на новото революционно откритие в индоевропеистиката и причислява предгръцкото население, което той нарича рето-тирени, към втория протоиндоевропейски народностен слой.

   Близки до вижданията на Кречмер са теориите на Дж. Буонароти и В. Бертолди през първата половина на XX век, според които на територията на Италия е имало два лингвистични пласта: 1.Средиземноморски, протоиндоевропейски, включващ езиците на лигури, рети и етруски и 2. Индоевропейски, представен от латинския и останалите италийски езици.

   Във връзка с интереса към илирите и илирийския език, през 50-те – 60-те години на XX век лингвистите Фр. Лохнер Хютенбах и Г. Крае популяризират т. нар. „илирийска теза“ . Според нея предгръцкото население представлява част от многобройните илирийски племена, които били разположени на целия Балкански полуостров и част от които били както предгръцките племена, така също и тракийските, и дако-мизийските. Още през 1962 г. тази теория е критикувана от видния австрийски индоевропеист Х. Кронасер, който доказва чрез ономастични и лингвистични факти, че западните части на Балканския полуостров не са били населени от носители на предгръцкия език. По-късно и българският учен Вл. Георгиев стига до убеждението, че илирийската топонимия е специфична и твърде различна както от предгръцката, така и от тракийската.

   „Тракийската теза“ се опира на безспорната близост между предгръцката и тракийската сравнително-историческа фонетика, като наличието на придвижване на съгласните и в двата езика. Основни поддръжници на тази теория през 50-те години на XX век са българският траколог Д. Дечев и неговият руски колега Л. Гиндин. И двамата стигат до извода, че предгръцкият и тракийският са всъщност един и същ език, а пеласгите са били многобройни племена от общ произход. Част от тези племена, които са обитавали земите на север от гърците, по-късно са получили от тях наименованието „траки“. По-късно подобно е и виждането на гръцкия учен М. Сакелариу, според когото пеласгите и траките произхождат от обща етническа и езикова люлка.   Изтриване
  2. Според античната литература и историография пеласгите като предгръцко население са обитавали цялата територия на Елада: областите Епир, Тесалия, Беотия, Атика и Пелопонес в континентална Гърция, островите в Егейско море Самотраки, Лемнос, Лесбос, Евбея, Крит и др., а също областта Троада в Мала Азия, както и цялото малоазийско крайбрежие. Редом с пеласгите често са изреждани и други предгръцки племена като карийци, лелеги, каукони, тирени /тирсени/ и др.

   От гледна точка на класическа Гърция „Тракия“ включва територията на север от Тесалия, без точно определени граници, като понякога се включвали и древна Македония и малка Скития, а народът, който ги обитава, е наричан транкес, тренкес, тракес. След епохата на великата гръцка колонизация обхватът на понятията „Тракия“ и „траки“ се разширява и започват да се разграничават отделните племена, които са организирани по области.

   Така, че траки, виждате добре, не е име на племе, а общо наименование дадено от елините като събирателно на множество племена, които обаче не се различават по своя етнос, като днес ние познаваме названията на понече от 80 тракийски племена. Разбира се, това са племена от различно време, като Тукидид ни разяснява как се получава етноним – заради военно-политическа изява и т.н.

   За първи път името „траки“ се споменава още от Омир във втора песен на „Илиада“, където с това име е обозначено населението на Тракийски Херсонес: “...А пък Пейрой с Акаманта предвождаха всички траки, мирно живеещи покрай Хелеспонт бързотечен.”

   В книга IX на „Одисеята“ се споменава тракийското племе кикони, Одисей минава покрай техните земи на връщане от Троя.

   Фригите също са споменат с отделно име, но са траки според древните източници:

   Страбон гл3/2:
   „Прочие, елините са приемали, че гетите са траки. А гетите са обитавали от двете страни на Истър, както и мюзите, които също са траки и са еднакви с народа, който днес се нарича мизи. От тези мюзи произхождат също и мюзите, които днес живеят между лидийците, фригите и троянците. А самите фриги са бриги, тракийско племе“

   Що се отнася до Орфей, съгласно древните текстове и предания Орфей Родопееца (XIII в. пр. н. е.) е бил роден и живял в Родопите. При това, с думата „Родопееца“ в древността не е назовавана измислена личност . Тя е изписана от ръцете на великите римски поети Вергилий и Овидий. Те пишат: “родопска вис“, „заридаха родопски вершини“ (за Орфей), „Орфей Родопееца“ и други.

   Троянската война е ориентир в човешката памет.Орфей е участвал в похода на Аргонавтите за Златното руно до Колхида, където били и бащите на известни личности от Троянската война. Това доказва, че Орфей е живял едно поколение преди Троянската война – 13-14 в пр.Хр.

   Във Виченца Италия се съхранява ваза от 4 в.пр.Хр. с образа на Орфей, заобиколен с мъже в тракийско облекло.
   В археологическия музей в гр. Сиена се съхранява съд, създаден 5 хил.пр.Хр., където е нарисуван Орфей с двама мъже в тракийско облекло.
   Дори в Гърция- Коринт се съхранява керамичен съд от 5 хил.пр.Хр. с образа на Орфей, заобиколен с мъже в тракийско облекло.
   В археологическия музей в Атина отоново намираме образа на Орфей с мъже в тракийско облекло.
   Намерени са релефи с лика на Орфей по земите на днешна Турция, която е била населена от траки, ахеи и елини.

   Археологическия музей в Истанбул съхранява мозайка, където Орфей е изобразен, свирещ сред панове и кентаври от 5 в.пр. Хр. Мозайката е създадена в Йерусалим.
   В Антакия на Турско-Сирийската граница се съхранява огромна мозайка с образа на Орфей от 3.хил.пр.Хр.

   Българските археолози, намериха една уникална монета с лика на римския император Каракала. От другата й страна е изобразен Орфей с фригийска шапка и туника.

   Изтриване
 12. „М. Сакелариу, според когото пеласгите и траките произхождат от обща етническа и езикова люлка.”

  Сакелариу е много близо до истината, защото траките са праотци на всички индоевропейци и това в последните години непрекъснато се набива в очи. Очи, които имат здрава логика и малко въображение да го видят разбира се. Чирпанският зъб дойде точно навреме за да даде още едно много важно доказателство!
  Когато се погледне от тази гледна точка всичко си идва на мястото. Пеласгите, като автохтонно население, макар и малко по-различна група, отделила се от траките неминуемо са говорили език, много близък до най-древния – да го наречем прототракийски. Гърците, които са се разселили на югоизток и след време се завърнали на Балканите вече са оформили свой език и култура, различна от тракийската и пеласгийската.
  Написал съм „Траките са огромна за времето си общност от различни от другите племена”, а не че са едно племе.
  Самата дума ТРАКИ на тракийски означава ХОРА, ЧОВЕЦИ и не е наименование дадено от елините, а самоназвание, превърнало се после в етноним на тези многобройни тракийски племена.
  Орфей е промененото от гърците име на един от най-великите тракийски владетели на одрисите - БАГ (известен от писмените извори като БАК, БАКХ, БАКхус), родом от Източните Родопи, изключителен певец, музикант, лечител, прорицател, математик, поет, мъдрец и философ и затова почитан от траките като пророк. Като една от най-забележителните личности на древността е превърнат в гръцката митология на герой с името Орфей, вероятно защото името Баг се е видяло но гърците твърде простовато.


  ОтговорИзтриване