четвъртък, 13 август 2015 г.

ПРАБЪЛГАРСКИ НАЗВАНИЯ НА ПЛАНЕТИТЕ-БОГОВЕ


ПРАБЪЛГАРСКИ НАЗВАНИЯ НА ПЛАНЕТИТЕ - БОГОВЕ, СЪГЛАСНО РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА  И

ЕДИН РАННОХРИСТИЯНСКИ НАДПИС ОТ СЕВЕРНА ДОБРУДЖА

 

                             Автор:  Иван Танев Иванов

 

 

      Отделни части от статията са публикувани в:

1.Иван Танев Иванов. Изследване върху прабългарските названия на планетите -богове съгласно розетата от Плиска. Епохи, историческо списание -ВеликоТърново. Година XIV, 2006, бр. 1 - 2, с. 225-234

 2.Иван Танев Иванов. Изследване върху прабългарските названия на планетите -богове съгласно розетата от Плиска и  раннохристиянски надпис от Северна Добруджа. Списание Анали, 2007, бр. 1 - 3, с. 104-110

3.Иван Танев Иванов. Нов прочит на руните по бронзовата седмолъчна розета от Плиска. Списание Авитохол, 2008, бр. 28, с. 46-49 

 Част от статията е докладвана на Научната конференция  "Българската държавност в Европа навечерието на своя 20-ти век", София, аулата на Софийски университет, 18-20 март 2005г.
  
РЕЗЮМЕ. Предлага се нов прочит на рунните знаци върху розетата от Плиска от който се получават достоверни названия на планетите-богове в езика на прабългарите.

Това са АНИШЪР (Юпитер), УОН или ВОН (Венера), САН (Сатурн), ТЕ (Марс), СОН(Слънце), ВЕШ (Месец) и КХЕ (Меркурий).

Названията АНИШЪР и УОН почти съвпадат с известните имена от българския фолклор, Янкул за Юпитер и Яна за Венера.

 Древните названия за Юпитер при поляците (Yęsza - Йенша) и албанците (Enjte - Енйете) са много близки до Анишър и вероятно са заимствани от прабългарите. Прабългарското АНИШЪР съвпада с акадското и асирийско название на бога на гръмотевиците Аншар.

Три от прабългарските названия почти съвпадат със съответните названия от старогерманската и латинска митологии, САН–Sam за Сатурн, ТЕ – iu за Марс и ВОН – Venus,Van за Венера.

Прабългарското название на Слънцето, СОН е близко до това в повечето древни европейски езици (Сонце,Sun, Sonne).

Предлага се и нов прочит на раннохристиянския български надпис от с. Басараб – Северна Добруджа, в който се откриват същите прабългарски названия. Надписът се чете:

„УОНЧУ (Веш - Месеца), СОН (Сон - Слънцето), АНСИР (Анишър-Юпитер), УОН (Уон - Венера) и т.н. Исус Христос управлява".

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/I_Ivanov_Rozeta_Pliska.pdf

 Седемлъчеви бронзови розети с двоен соларен кръг в центъра, намерени в археологически обекти от древна Бактрия. Подобни бронзови розети са намерени и в БЮР Македония.

Няма коментари:

Публикуване на коментар