понеделник, 4 май 2020 г.

Тракийските храмове. Част втора.


Тайни и мистерии в чест на Великата Богиня Майка.

Част втора


                        Самобитния тракийски храм в Александрово


Д-р Георги Китов. Из статията "Гробницата в Александрово – 1" - Публикувана  Юни , 2005 г.

 "Всичко това може да се използва в полза на направеното вече от мене тълкуване на погребалните ложета като ритуални легла, на които са извършвани религиозни церемонии, свързани с орфическите мистерии (Китов 2003 б, 35 сл.).

То отлично кореспондира и със събраните напоследък доказателства, че вратите към помещенията на тракийските храмове са имали механизми за заключване."


Височината на могилния насип на "
Рошава чука" край Хасковското село Александрово е около 15 м, а диаметърът му надхвърля 70 м. Гробницата има дълъг около 15 м коридор, ориентиран в посока изток-запад. Входът, фасадата на който е разрушена още в античността, се намира на изток, на около 10 м от периферията на могилата. Той е изграден от каменни квадри с различни размери, без каквато и да е спойка помежду им.

Вратата се е заключвала със сложен механизъм, от който е оцеляла една бронзова халка. Интересното тук беше механизма, с който са затваряли и придвижвали вратата. Самата врата е тежала около 750 килограма и се е държала на каменна ролка, която пък се е движела в улей от животинска мазнина. Така много лесно се е завъртала около ролката и се е затваряла.


Също така е имало и заключващ механизъм от вътрешната страна, като свидетелство за това са вкопаните дупки в отсрещната страна на вратата. Резето се е затваряло и отваряло само от вътре.  Вижте халката с въжето, което отива нагоре в правоъгълната дупка на вратата, чрез която резето се е отваряло.

Ето как древните са ползвали светилището.

След като човек влезе в храма той се е заключавал отвътре. Сядал е на леглото и е започвал да практикува практики, свързани с конкретни медитации. Напълно е възможно на такова място практикуващият да изпадне в толкова дълбока медитация, че с дни да не излезе от храма. Точно тук идва мястото на халката с въжето. Ако ученикът не излизал от храма в определеното време, тогава други са отваряли вратата отвън и са го изкарвали от медитацията.


Кръглата и правоъгълната камери са изградени от добре обработени каменни блокове без спойка, с рустицирани лица, върху които е положена мазилката и извършено изписването. Това говори за поне два периода на използване на съоръжението.

Доказателство в тази насока са и откритите две подови нива в кръглата камера - първото от каменни блокове, а второто - от трамбована глина.