четвъртък, 10 декември 2015 г.

История на България от Блазиус Клайнер, съставена в 1761 г.


Официалната историческа наука и до сега премълчава, че историята на друг католик - францисканския монах Блазиус Клайнер, издадена година по-рано от Паисиевата е озаглавена „История на България и в нея липсват славянски залитания. В нея за славяни се споменава мимоходом и то със съпътстваща и незначителна роля, на хора увлечени от събитията, в които водеща роля имат българите.

И първото печатно издание на историята на Христаки Павлович - преработка и допълнение на Паисиевата - издадено през 1844 г. е озаглавено “ЦАРСТВЕНИК или ИСТОРИЯ БОЛГАРСКАЯ”.История на България
от Блазиус Клайнер,
съставена в 1761 г.Печат под редакцията на Иван Дуйчев и Карол Телбизов
.
(Превел от латински Карол Телбизов, сверил Иван Дуйчев.)
Българска Академия на Науките, Институт по история
(Издателство на Българската Академия на Науките, София 1977)

 http://www.promacedonia.org/bk2/faks.jpg

Първа част на Архива на провинция България. Предговор
    За името на българите - Произход на българите - Нрави и вяра на българите

 


    Описание на Мизия - Разположение на България - Каква е големината на България - Особености на България

 


    Описание на град Охрид - Бил е седалище на архиепископи - Виминациум - Дунав сменя името си - Дионисопол - Истропол - Марцианопол - Месемврия - Била е епископско седалище - Никопол - Силистра - Романциана - София - Град Сардика - Търново - Томи: заточение на Овидий - Тибериопол или Варна - Град Чипровец - Копиловац - Траянов мост

 


    В България е имало вече католици преди тяхното идване - Св. Никита построил 4 църкви - Отива в Рим - Разрушава се Охридският храм - Българите биват прогонени от Охрид и от Македония


Глава V. За многобройните нахлувания на българите в Европа, преди да се установят на определени и постоянни поселения

    V - а:   Неточно се твърди, че българите навлезли в България през 498 г. - Анастасий става император през 491г. - Подписва решенията на Халкедонския събор - Исаврите се бунтуват в [Мала] Азия - Анастасий ги разбива - Затъва в престъпления - Българите нахлуват в Тракия през 493г.- Императорът откупил мира със злато - Арист води несполучлива война с българите - Отново опустошават Тракия - Умира Атила - Изтребвайки се взаимно, синовете му се бунтуват - Реан, предводител на българите, завзема Унгария - Българите биват победени в Сирмиум - Възхвала на българската войнственост - По това време българите получават от Анастасий България - Под предводителството на Виталиан българите въстават против Анастасий - Вождът Виталиан заедно с българите обсажда Цариград. Анастасий проси мир от Виталиан. Предложени от Виталиан - условия за сключване на мир - Анастасий става клетвопрестъпник - Българите отново въстават против Анастасий под предводителството на Виталиан в 515 г. - Анастасий бива наследен от Юстиниан - Какво са вършили българите от 515 до 583 г. - Зает императорът в различни войни, хуните и българите заедно вършат, каквото пожелаят - Второ нашествие на българите и хуните в ромейските предели - Оплаквания против българите на древния писател Йорданес - Друг поход на българите и хуните против Юстиниан - Писателите приписват на унгарците и на славяните много деяния, извършени от българите - Българите с хагана нанасят много щети на ромеите - Император Маврикий обуздава славяните в 593 г. - Приск пленява княза на славяните и избива много - Опитват отново да нанесат поражение на ромеите, но неуспешно - Изневиделица ромеите се натъкват на българите - Хаганът изисква от ромеите удовлетворение за нарушените договори вследствие на нападението и поражението над българите - Причината, поради която се премълчава от писателите, какво са правили българите от 515 до 582 г. - Българите с хагана, предводителя на хуните или аварите, вилнеят против ромеите. Хаганът и българите ограбват много неща от ромеите, но ги изгубва - В 599 г. хаганът отново започва война и обсажда град Томто - Сключва се мир между императора и хагана - Нечувано престъпление на Маврикий поради скъперничество - Хаганът отново започва война - В 602 г. хаганът опустошава Тракия - Маврикий бива свален, наследява го Фока; царува седем години. Ираклий става император - Лукавството на хагана - Ираклий храбро се бие с Хозрой, персийски цар - Хозрой повиква против Хераклий българите, славяните и аварите или хуните - Обсаждат столицата Цариград - Обсаждащите биват молени за мир - Не приема молбите на умоляващите - Хитростта на хагана пропада - Богородица, видяна да защищава града - Хаганът се връща в Панония - Ираклий умира в 641 г. - Наследяват го братята Константин и Ираклион с майка си Мартина. Константин бива отровен от майка си и брат си - Те обаче и двамата, осакатени, биват затворени в монастир - Констанс бива убит - Наследява го син му Константин - Българите опустошават тракийските предели - Спечелват безкръвна победа - Българите подгонват войската на императора, който купува от тях мира срещу годишен данък и им предоставя за заселване България - Опровергаване на заблуждението на мнозина - Разкъсва се съюзът между българите и хуно-аварите в 642 г. - Девет хиляди българи с жените и децата си биват избити коварно от баварците - Изглажда се спорът между историците - Какво приятелство е съществувало между хуни и българи - Константин сключва мир с българите, та да може да се свика вселенски събор - На Цариградския събор бива осъдена ереста на монотелитите - Умира император Константин Погонат. Наследява го Юстиниан - Предизвиква българите - Бива победен от българите - Изпратен на заточение. Наследява го Леонтий - Управлява Апсимар, наречен Тиберий - Юстиниан избягва от заточение - Гласи му се гибел - Търси спасение в бягство - Избягва при българския владетел - Пристига гри българския владетел Тервел - Юстиниан влиза с хитрост в града - Дава на владетеля на българите Тервел кесарска титла - Юстиниан неблагодарен спрямо българите - Българите спечелват славна победа над Юстиниан - Три хиляди българи, повикани на помощ от Юстиниан - Юстиниан бива убит - Българите опустошават Тракия - Филипик бива свален от престола и бива избран Анастасий Артемий - Сарацините нападат българите, но претърпяват страшно поражение - Анастасий моли владетеля на българите Терзел за помощ, за да си възвърне царството - Император Лъв побеждава българите с дарове и обещания - Българите нахлуват в Тракия - Императорът проследява българите - Българите въстават срещу владетеля си - Копроним предприема поход срещу българите - Победил българите - Избива пленниците - Избран бил от императора за хан Сабин, но бива прогонен - Избран бил на мястото му Телериг - Копроним отново тръгва на поход против българите - Отново действува против българите - Сключва се мир. Телериг тайно изпраща 12 000 войника за освобождаване на пленниците, които императорът избива до един - Императорът отново тръгва на поход против българите - Хитро измамване на императора от страна на Телериг - Телериг избива своите съветници-предатели - Императорът иска да си отмъсти - Императорът умира по пътя - Лъв става император, но не царува дълго - Владетелят на българите Телериг напуска царството и става католик-християнин - Умира Лъв на четвъртата година от управлението, възцарява се майката Ирина с Константин - Кардам наследява Телериг - Войските на императора биват победени от българите.


   V - b
:   Император Костантин предприема поход срещу българите, но отстъпва от страх - Константин отново предприема поход против българите - Константин претърпява поражение и бива обърнат в бягство от българите - Българите биват подстрекавани от хуните против Карл Велики - Умира българският владетел Кардам, наследява го Крум - Никифор излиза против тях - Крум дава повод за нова война - Никифор си отмъщава за нанесената му обида от българите - Крум напразно иска мир от Никифор - Един от служителите избягва от Никифор при Крум - Побеждава българите - Неговата жестокост - Крум моли за мир, но не получава - От отчаяние Крум се окуражава - Никифор бива обзет от страх - Крум го напада - Побеждава го и го погубва - Главата на Никифор, показвана за присмех - Крум избива жестоко пленените християни, които не искали да се отрекат от бога - Михаил Куропалат наследява Никифор - Българите вилнеят срещу Михаил - Българите завземат град Месемврия - Крум опустошава Тракия - Императорът не направя нищо - Двете войски влизат в стълкновение: християните се бият безуспешно - Михаил се отказва от престола, наследява го Лъв, неблагодарен към Михаил - Българите обсаждат Цариград и Одрин - Император Лъв устройва засада на Крум - Измамата на Лъв Арменец - Крум се изплъзва от засадата - Крум се разгневява и причинява огромни щети - Опустошава надлъж и нашир Тракия - Завзема Одрин, жестоко убива епископа на Одрин - Опустошава Тракия - Превзема Аркадиопол - Отново напада гърците - Лъв става враг на светите икони и наскоро бива убит от своя приемник Михаил Балбо - Спор между авторите за смъртта на Крум - Цок наследява Крум през 816 г. - Мнозина биват предадени на мъченичество от него - Не управлява дълго - Наследява го Мартагон - Бунтува се узурпаторът Тома - Мартагон оказва помощ на императора - Чудо с пленените християни, станало в България - Българите нахлуват в франкското кралство - Умира император Михаил Балбо. Наследява го Теофил - На мястото на Мартагон идва Богор - Теофил бива наследен от малолетния си син Михаил III - Описва се първото покръстване на българите - Взаимна размяна на пратеничество между Теодор и българския княз - Голям глад измъчва България и става причина за покръстването - Богор се покръства и бива наричан Михаил - Случва се и друго, което направя княза още по-ревностен във вярата - Изображение на Божия съд - Неверните заговорничат против Михаил, но той ги побеждава - Бунтовниците също безпокоят християните - Михаил моли да му се даде от Теодор земя и я получава - По онова време целият български народ още не бил покръстен - Император Михаил става богохулник, а българският цар Михаил напредва във вярата - Князът на българите Михаил изпраща до римския папа пратеничество - Достоверен разказ на Анастасий Библиотекар за пратеничеството на българите до папа Николай и обратно - Иска съвет от папата - Папата благодари Богу - Също и папа Николай I изпраща свои пратеници до Михаил - На тях също нарежда да отидат в Цариград - Причината, поради която българският княз изпратил пратеничество - Писмо на папа Николай до българския княз - Гърците и арменците учат лъжливо новопокръстените българи - Гръцки лъжесвещеник покръстил мнозина. Открита измамата, бива наказан жестоко от княза - Гърците лъжат, че при тях още изначало се получава мирото - Учат прочее още някои други суеверия - Искат да им се ръкоположи патриарх - Българите по онова време, изглежда, още не са имали епископ - 106 са били съмненията на българите - Папа Николай предписва на българите начина за подготовка на война - Предписания на добри дела преди излизане на война - Идват легатите заедно с българите в страната - Легатите поучават и кръщават народа - Похвала на княз Михаил - Иска епископ Формоза за архиепископ - Изпраща второ посолството папата - Император Михаил не приел папските легати - Императов Михаил бива убит - Наследява го Василий - Македонците побеждават на два пъти българите и си възвръщат предишната свобода - В Цариград заседава Осмият вселенски събор - Българският княз Михаил изпраща на събора свои пратеници - Реч на българския посланик Петър - Отговор на папските легати - Отговарят българските посланици - Отговор на папските легати - Отговарят българските посланици - Отговарят папските легати - Викариите на източните престоли са за гърците - Отговарят българите - Отговарят източните викарии - Папските легати - Папските легати отхвърлиха това решение - Патриарх Игнатий се извинява - Лукавството на гърците, които не допуснали добър преводчик - Князът на българите Михаил в знак на почит си отрязва косите и ги изпраща на папата - Завистливите гърци се мъчат да отклонят княз Михаил от римския престол - Използуват измама - Папските пратеници се завръщат от България.
    V - c:   Михаил им поверил своя пратеник, който носел писмо и дарове - Българите драговолно приели за архиепископ един от двамата посочени - Патриарх Игнатий изпраща на българите епископ Теофилакт - Това не е Теофилакт, чиито съчинения са запазени - Основателно съмнение, кога с умрял българският княз Михаил - Разказ на Бароний за българите при царуването на Василий - Доказва се, че това е басня - Папата изпраща легати в Цариград и при българите - Императора Василий наследява Лъв, а българския княз Михаил — от Симеон - Симеон побеждава император Лъв - Императорът повиква на помощ маджарите против българите - Маджарите опустошават България - Българският княз Симеон бива разбит от маджарите - Симеон си отмъщава на маджарите - Българите не искат да зависят от гърците даже и в духовно отношение - Войската на Лъв бива разбита от Симеон - Император Лъв Мъдри умира. Наследява го брат му Александър - Българският княз Симеон поздравява император Александър чрез пратеници - Умира император Александър. Наследява го малолетният син на Лъв - Симеон нахлува повторно в Тракия и започва обсада на Цариград - Обсъдил обаче по-добре нещата, предлага мир - Синовете на Симеон посещават младия император Константин - Симеон нахлува с войската си в Тракия - Превзема Одрин - Зоя си го възвръща отново със злато - Предприемат голям поход против Симеон - Гърците се опитват да унищожат напълно Симеон - Симеон побеждава гърците - Летописците не се съгласуват по въпроса, защо гърците нямали успех в това сражение - Роман Лакапин едва не бил ослепен. Забележка относно разногласията между летописците за този бой - Разяснение на това съмнение - Гърците молят папата да склони Симеон за мир - Симеон пренебрегва папските пратеници - Цариградският патриарх Николай моли за мир със следното писмо - Разказва се за военните действия на българите против маджарския владетел Арпад - Главното седалище на Салан - Отговор, даден от Арпад на пратениците на Салан - Иска земя от Салан - Арпад изпраща пратеничество до Салан с дарове - Салан отстъпва исканата земя на Арпад и изпраща с почести пратениците - Арпад повторно изпраща посолство до Салан и иска от него нови земи - От страх той ги отстъпва - Салан иска да си възвърне със сила отнетите земи - Арпад отговаря - Извежда войска против Салан - Салан излиза срещу Арпад, но бива разбит - Салан бива за втори път разбит с българите и гърците и проси мир - Арпад подчинява княз Глад - Историята на анонимния нотариус на крал Бела не е истина - Константин взема за свой кесар Роман [Лакапин] - Обръщат в бягство гърците - Симеон стига с войската си до Цариград - Част от българите отишли за плячка, другите по това време погинали - Симеон обсадил Одрин, погубил управителя и завладял града, но не след много време го напуснал - Симеон повторно броди из Тракия и Македония - Пристига с огромна войска при Цариград - Изисква да му изпратят патриарха и неколцина сенатори - Симеон опожарява храма на блажената дева Мария - Императорът се помолил на Богородица - Обръщение на императора към Симеон - Засрамен, Симеон обещал мир - Виждат се два орела над главите на императора и Симеон - Симеон започнал война с хърватите - Много пъти воювал с тях неуспешно. Напълно бива разбит и едва се спасил с бягство, връщайки се у дома, умира - Като починал Симеон, наследил го син му Петър. Настанал глад в България, понесени били много злини от маджарите и хърватите - Петър става зет на император Роман - Братът на българския цар Петър, Михаил въстава - Император Роман умира. Наследява го Роман Млади: той бива свален и наследен от Никифор - Умира и българският цар Петър. Наследява го Борис - Никифор бива убит от Йоан, който го наследява - Русите побеждават българите - Българите се съюзяват с русите. Нахлуват в Тракия и всичко опустошават - Изпратен бива срещу тях Варда Склир - Военачалникът Склир с малобройни войници победил грамадно множество - Императорът повежда войска срещу русите и българите - Русите биват разбити при Преслав - Императорът обсажда град Преслав - Превзема този град - Пленява също и цар Борис - Опожарява двореца и избива осем хиляди руси - Потегля към Доростол - Императорът обсажда Доростол - Нападан бива много пъти от Светослав - Побеждава най-подир с божия помощ - Русите сключват мир с императора - Императорът приел да сключи мир, но при условие русите да се оттеглят от България - Русите биват избити от печенегите - Император Йоан се връща в Цариград - Приготвя му се триумф - Императорът отхвърля като нещо ненужно триумфалното шествие - В триумфалната колесница поставя богородичната икона - Лишава българския цар Борис от царските отличия - Дарява богу българската корона и назначил Борис за магистър при двора - Българи и руси изпращат пратеничество до император Отон - Умира император Йоан, наследяват го братята Василий Младши и Константин - Василий решава да воюва с българите - Българите са поставили за царе четирима братя от благороден род и отхвърлили гръцкото иго - Най-малкият брат Самуил, избивайки братята си, станал единствен цар - Императорът извел против него войска - Обсадил град Сердика, но бидейки измамен от един свой пълководец, отстъпил - При отстъплението Самуил нападнал в тил неподготвените гърци, разбил ги и подгонил - Самуил опустошил Тракия и Македония - Превзел град Лариса и пленил градоначалника - Опустошил Пелопонес - Взел мощите на епископ св. Ахил и ги пренесъл в гр. Септа (Преспа).
    V - d:   Натоварен с плячка, Самуил се завърнал у дома си - Повторно с войските си тръгнал към Македония - Григорий Таронит бил изпратен против Самуил, Самуил пленил сина му и убил бащата - Самуил със своите бива тежко разбит от [Никифор] Уран - Император Василий лично тръгнал на поход против Самуил и превзел много градове - Василий продължил войната и превзел Верея и крепостта Сервия - И Воден, сега Видин(?) - Самуил не смее да излезе срещу Василий - Самуил претърпява поражение поради изненада на Василий и бива обърнат в бягство - Василий превзел яката крепост Перник - Император Василий постоянно водил борба с българите - В лято Христово 1001-во българите се компенсират в Трансилвания за нанесените от гърците щети - Император Василий напълно разгромява българите - Самуил бива обърнат в бягство - Голямата жестокост на Василий спрямо българите - Шр Самуил получава удар от нещастието; съвзел се, изпил много вода, разболял се и умрял - Българите си отмъщават за нанесените им злини от императора - Император Василий тръгва за Солун, за да презимува там - Василий подновява войната против българите. Превзел гр. Воден и построил там две укрепления - Превзел също гр. Мъглен и пленил подвластния на българите властел - Българският цар Гаврил иска мир, но безуспешно - Гаврил бива убит от братовчеда си Йоан Владислав - Императорът сключил мир, но доловил, че Йоан [Владислав] имал други замисли - Императорът превзема град Охрид - Императорът продължил войната в България - Императорът прогонил българите и им отнел всичкото съоражение - Йоан бива убит при обсадата на Драч - Със смъртта на Йоан [Владислав] и цялата България паднала - Българи ге се подчиняват доброволно на Василий - Българският войвода Кракра чрез сина си и брата си предал силно укрепената крепост Перник - Императорът завладява Орин [Охрид] и в царската съкровищница намерил сто товара злато - Вдовицата на българския цар Йоан [Владислав] помолила за императорска милост - Българският цар Йоан [Владислав] имал шестима синове и шест дъщери, които всички прибягнали при императора - Гръцкият градоначалник на Охрид Дафномила коварно ослепил отличния български войвода Ивац - Ксифиас станал управител на България. Императорът извършил своето [победно] шествие, придружаван от българските първенци - Умира император Василий и го наследява Константин - Печенегите нахлули в България - Мнозина български първенци биват ослепени от Константин - Умира Константин, наследява го Роман Аргир - Зоя отравя мъжа си Роман - Вече тежко болен, тя разпоредила да бъде убит в банята - Българите биват предизвикани към бунт поради големите данъци - Един неблагороден човек убедил българите да го признаят за цар. Българите въстанали под вода чеството на новия цар - Изпратени били войски за потушаване на въстанието - Воините не се покоряват на предводителя си, а се присъединяват към българите с Тихомир. Тихомир бива направен помощник на Делян в управлението, обаче бил убит от него - Българите превзели Драч и Никополската област - Алусиан, българин от царски род, избягал от императора при българите, които го поставили за помощник на Делян в управлението - Алусиан обсадил Солун, но бил разбит и прогонен от гражданите с помощта на св. Димитрий - Ако и болен, императорът тръгнал на поход против българите - Алусиан се отцепва и убива Делян. Избягва при императора. Императорът идва ненадейно и завзема цяла България - Императорът приема монашество. Наследява го Михаил Калафат - Михаил бива свален след 4 месеца. Наследява го Константин Мономах - Влашкият княз Тирах опустошава България, но бива разбит от императора - Император Константин умира. Наследява го Теодора. Тя умира след година и я наследява Михаил Стратиотик, който бива свален и се възцарява Исаак Комнин - Маджарите страшно опустошават България - Императорът се отказва от престола и посочва за наследник Константин Дука - Турците опустошават целия Изток - Константин с молитва разбива враговете - Константин умира, наследява го Евдокия със синовете си - Евдокия се омъжва за Роман Диоген и накарва да го прогласят за император - Роман Диоген взема българи и се бие срещу турците - Войната с турците трае три години - Накрая императорът бива разбит от турците и пленен, а като се завърнал, бива детрониран от своите; Евдокия бива - принудена да стане монахиня - Императорът се задължава да служи за подножие на нозете на турчина - Михаил Дука става император на мястото на Роман [Диоген] - Роман Диоген, виждайки върху си божественото отмъщение, влиза в монастир - Евдокия била принудена да стори същото - По онова време живял в България архиепископ Теофилакт, тълкувател на четири евангелия - От писмото Теофилактово узнаваме, че някога Борис е бил благочестив княз и бил построил седем църкви - Той не оставал драговолно в България - Описва суровите нрави на българите - Теофилакт бил не само учен, но и ревностен епископ - Хърватите нахлуват в България и предават всичко на огън и меч - За тези опустошения Теофилакт се оплаква в своето послание - Утешава с писмо Григорий Каматир - Какво страдали епископите в България от императорските служители - Българите измъчват своите епископи.
    V - e:   Патриархът утешава Теофилакт - Теофилактови съчинения - Императорът, идвайки с войската си, принуждава хърватите да се върнат в земите си - Българите въстават, но скоро биват усмирени - Императорът става монах, наследява го Никифор, но и той бива затворен в манастир - Алексий [I Комнин] става император - Григорий VII подтиква християнските владетели против турците - Наследникът му Урбан II успешно провежда делото - [Папата] изпраща 600 000 християни. Кръстоносците заминали за Изтока, мнозина от тях били избити от българите - Умира император Алексий, наследява го Йоан - Маджарите опустошават България - Умира император Йоан. Наследява го Мануил Комнин - Предприема се втори кръстоносен поход против турците, но той пропада поради подлостта на гърците - Скитите нахлуват в България - Умира император Мануил Комнин. Наследява го малолетният му син Алексий - Алексий бива удушен от опекуна си Андроник, който станал император - Наследява го Исаак Ангел - Българите биват обременени с данъци - Двама български вождове биват изгонени от двореца - Под началството на двамата си предводители българите се вдигат на оръжие - Прогонени от императора - Българите отново започват война - Биват принудени от пълководеца Йоан да отстъпят - Отзован бил първият военачалник и изпратен друг, слепият Кантакузин - Българите го обръщат в бягство - Асен и Петър се обличат царски. Започват възстановяването на българското царство след около 124 години гръцко иго - Император Исаак лично няколко пъти побеждава българите - Българите не обръщат внимание, а разрушават всичко около Цариград - Императорът изпраща (Константин) Аспиет против българите, когото обаче скоро отзовава - Императоръг лично тръгва на поход срещу българите, но положението се изменило и той се връща - Българите преследват императора при връщането и от засади избиват голяма част от войската - Българите нападат много градове - Императорът иска от маджарите помощ против българите - Исаак бива уловен от брат си Алексий [III Ангел] и ослепен - Българският нар Асен бил убит от българина Иванко - Иванко избягва при император Алексий. Българският цар Петър малко след брата си бива убит от друг българин - Българите претърпяват голямо поражение - След това, върнали се от бягство, излизат победители - Третият брат Йоан става цар - Йоан превзема много градове в Тракия - Иванко, убиецът на цар Асен, се бунтува против императора - Пълководецът Мануил [Камица] бива пленен от Иванко - С измама и обещания императорът привлича Иванко и го хвърля в тъмница - Мануил Камица преминава на българска страна и заедно с българите превзема много градове в Тесалия - Императорът обаче си възвръща всичко и сключва мир с Йоан - Предприет бил кръстоносен поход срещу турците. Алексий постъпва коварно с латините - Алексий бива хвърлен в тъмница от свой ласкател - Латините превземат Цариград - Българският цар Йоан завладява цяла България и Влахия - Йоан се обръща към папата - Папата изпраща при него легат, който го коронясва за цар - Папският легат изисква от Йоан да положи клетва за подчинение на римската църква - Унгарският крал Андрей задържа папските легати - Крал Андрей пуска легатите да отидат свободно в България - Българският цар Йоан бива коронясай. Знаците на българския цар Йоан са кръст с два ключа - Създават се закони за коронясването на българските царе - Епископите и свещениците в България биват миропомазани - Цар Йоан изпраща пратеници до император Балдуин Латински, но пратениците не били приети благосклонно - Разгневен, Йоан действува против латините - Откъсва от латините много градове в Тракия - Йоан превзема много градове с оръжие - Император Балдуин предприема поход против българите - Той бил обезпокояван от българите с чести нападения - Войската на императора бива разбита от българите - Йоан пленява император Балдуин и се отнася към него недостойно - Йоан превзема много градове в Тракия - Алексий Аспиета се отцепва от българите и става самовластен господар - Йоан зверски убива Аспиета, като го обесва надолу с главата - Йоан чрез скитите разоряза Тракия - Само някои градове останали незасегнати - Българският цар Йоан убива жестоко император Балдуин - Балдуин го наследява брат му Хенрих - Хенрих побеждава българите и ги усмирява - Йоан побеждава латинския вожд Бонифаций - Цар Йоан обсажда Солун - Но нападналите обсадени с помощта на св. [Димитрий] напълно го разбиват - Поминалия се Йоан наследява Борил - Той бил убит от Асеновия син Йоан; наследява го Океан - Крал Андрей посещава Океан - Обещава му дъщеря си за жена - Умира Хенрих, наследява го Роберт - В България се разпространява албигойската ерес - Синът на Асен Йоан след седем години война убива Океан и става цар - Йоан дава дъщеря си на гръцкия император Теодор - Император Теодор нападнал българите, но бил разбит и и пленен от тях - Йоан се отнася човешки с Теодор - Йоан превзема много градове в Македония - Умира латинският император Роберт. Наследява го Балдуин II - Император Йоан свързва приятелство с българите. Йоан даза дъщеря си за жена на сина му Теодор - И двамата нападат латините - Срамен договор между гръцкия император и българския цар Йоан - Императорът и Йоан, цар български, воюват срещу латините - Поставени на тясно, латините привличат на своя страна царя на българите Иван [Асен II] - Иван [Асен II] скъсва приятелството и хитро измамва гърците - Иван [Асен II] се бие на страната на латините, но получава злокобна вест и се връща, смятайки това за (божие) наказание - Иван, цар на българите, се залюбва в Ирина, дъщеря на пленения от него Теодор [Комнин] - Умира в същата година Иван, оставяйки непразна Ирина. Наследява го син му Коломан - Папата чрез писмо по братята францискани увещава Коломан към единение - Доказва, че във войнствуващата църква има само един глава - Папата и маджарската кралица работят за единение с българите - Частно послание до маджарската кралица - Гръцкият император напада България - Михаил бива облечен със знаците на царското достойнство - Императорът няколко пъти побеждава българите - Скитите, български съюзници, разгромяват императоровия пълководец Мануил - Българският цар Михаил моли за мир и го получава - Убит бива царят на българите Михаил - Константин Тих [Асен] става цар на България - Избухват редица бунтове в България - Бунтовникът Мицо принуден да бяга - Българският цар Константин изгонва съпругата си и взема друга.
    V - f:   Турчин подтикнал българите към война против императора - Българи и татари нахлуват в Тракия - Императорът се принуждава да се спасява с бягство - Папа Григорий X действува усърдно за единение с императора - Противопоставя се императрица Евлогия, която чрез дъщеря си Мария откъсва от унията българския цар - Татарите нахлуват в България. Лахан [Ивайло] свинарят заедно със себеподобни се противопоставя на татарите - Същият събира голямо множество от престъпници - Същият се вдига на бут против царя и го убива в бой - Против Лахан бива изпратен от императора Иван Асен - Императорът дава на Иван за съпруга дъщеря си Ирина - Царица Мария, вдовицата на покойния Константин, се омъжва за Лахан - Лахан бива победен и избягва при татарския хан - Царица Мария бива презряна от всички - Умира император Михаил Палеолог, наследява го син му Андроник - Григорий [Георгий] Тертер се бунтува в България и принуждава [Иван] Асен да избяга - Тертер изпьжда жена си и взема друга - Николай IV увещава Григорий Тертер към единение - Същият папа пише и на българския архиепископ - Пише по същото дело и на сръбската кралица Елена - В България брат Ангел францисканин получава мъченически венец - Българите воюват с императора - Много турци заемат в България военни служби - Умира Григорий Тертер, наследява го Михаил Тертер - Българите опустошават Тракия - Императорът им си отмъщава - Императорът превзема Пловдив - Михаил загива в бой - Наследяват го Страцимир и Войсил - Почти цяла България загива поради раздори - Войсил бива убит - Братя минорити биват изпратени в различни мисии - Българският цар Михаил посещава болния император - Това било прието зле от императора [Андроник Стари] - Андроник Млади се вдига против дядо си Кантакузин и го сваля от престола - Българският цар Михаил дава на императора повод да наруши мира - Михаил се принуждава да иска мир - Голяма война между българите и сръбския крал - Българският цар Михаил пада в бой - Братовчедът му Александър го наследява - [Иван] Александър нахлува в Тракия - [Иван] Александър взема за жена на сина си дъщерята императора - Умира император Андроник Млади - Предотвратява се голяма война между българите и императора - [Иван] Кантакузин бива заподозрян - Българите получават от императрица Анна девег града, за да обуздаят Кантакузин - Против него се разбунтувал и Йоан Палеолог - Тези кроежи биват разкрити - [Иван] Кактакузин повиква турците против българите и сърбите и ги разбива - Умира [Иван] Александър, двамата му сина спорят помежду си за царството и го изтощават напълно - Турците побеждават [Иван] Шишман и опустошават България - Унгарският крал Лудвиг побеждава българския цар [Иван] Страшимир и подчинява България. Той пленява и отвежда в Унгария българския цар [Иван Страшимир] - След като Иван Страшимир положил клетва за вярност, [Лудвиг] милостиво го освободил - Маджарският крал Лудвиг заляга за обръщението на България: изпраща там 8 францискани, които за 50 дни обръщат 200 хиляди души. Имената на обръщаните биват изпратени на генералния предстоятел - Писмо на генералния предстоятел до областния предстоятел на провинцията на св. Франциск - Голяма е духовната жътва, а малко работниците в България - Крал Лудвиг моли да бъдат изпратени до две хиляди братя - Това послание се обявява пред братята на празника на Порциункула - Българите стават схизматици заедно с гърците - След това манихеи - Заблужденията на манихеите - Българите попадат в ереста на патарените - В България още съществува и павликянската ерес - Идват 8-те францискани: носят със себе си иконата на блажената дева Мария, установяват седалището си в Чипровец - Чудотворната икона на два пъти отлита в съседната планина и бива намерена по светлината, която издава - Дават обет да построят храм - Урбан V изпраща братя минорити при българите и други народи - Папата пише послание до крал Лудвиг Унгарски - Пренася се тържествено иконата на Богородица в новия храм - Дава много благодеяния на набожния народ - Във Видин претърпяват славно мъченичество петима францискани - Турците опустошават България, след като победили Лазар Вукович и Вук Бранкович - Умира Йоан [V Палеолог], император на Изтока (Византия) - Унгарският крал Сигизмунд идва с войската си да брани България - Побеждава славно турците, иска помощ против тях от френския крал Карл -  Отговор на Баязид до Сигизмунд - Сигизмунд идва в Никопол с войската си - Поради несъгласие между християните, те губят победата - Сигизмунд се принуждава да бяга и България остава под турско иго - Баязид не направил почти нищо във Влашко - Създаден бива Съюз между братята минорити на странствуващите ради Христа - Идват в България - Състоянието на българската кустодия - „Обществото на странствуващите” придобива много привилегии - Турците обсаждат Белград - От Евгений IV биват изпратени други братя в България и Влашко - Отец Фабиан, францисканин, става инквизитор в Сикулия - Начало на папското послание - Унгарският крал Владислав с войската си в България. Корвин разбива 30 хиляди турци - Принуждава се да отстъпи по липса на продоволствие - Предприема отново подготовка за война - Сключва мир с турците - Владислав обаче се разкайва, че е сключил мир - Нарушава мира - Превзема много градове в България и пада в сражение - Ян Хуниади превзема Влашко - Корвин побеждава турците - Брат Фабиан става инквизитор в Молдова и България против еретическата поквара - Николай V изпраща в България брат Евгений Сомма - Турците започват да обсаждат Цариград - Загражда града с окоп - Генуезците идват на помощ на обсадените - На 29 май градът бива превзет - Император Константин бива убит - 40 хиляди души биват избити, а над 60 хиляди заробени - Градът три дни бива подложен на разграбване - Галата се предава доброволно на турците - Турчинът поставя на гърците патриарх - Причината, поради която обсадата и падането на Цариград се поставят тук - Заслугите на братята минорити от българската кустодия.
    Реан - Кубрат -Еспер-Требел [Тервел] - Телесен [Телец] - Сабин - Телериг - Кардам - Крум - Цок - Мартагон [Омуртаг] - Богор или Борис [Борис] - Симеон - Петър I - Борис - Самуил - Гавриил Бутелиан [Радомир] - Йоан Владислав - Василий [II] Млади - Константин [VIII] - Роман Аргир - Михаил Пафлагонин - [Петър] Делян - Михаил Калафат - Константин Мономах - Михаил Стратиотикос - Исаак Комнин - Роман Диоген - Михаил Дука - Никифор Вотаниат - Алексий Комнин - Андроник - Исаак Ангел - Асен с брат си Петър - Петър II - Йоан I - Борил - Океан - Йоан Асен II - Коломан I - Михаил Асен - Коломан II - Константин Тих - Лахан [Ивайло] - Йоан Асен III - [Георги] Григорий Терет или Тертер - Светослав Тертер или Терет - Михаил [Георги II] Тертер или Терет - Михаил III Страшимир или Стратимир [Шишман] - [Йоан] Александър - Шишман и Страшимир;
- Лудвиг Унгарски - Мария Унгарска - Карл II Унгарски - Сигизмунд Унгарски и Бохемски - Баязид I Илдъръм, султан турски - Сюлейман Емир, султан турски - Муса или Мойсей Куручелеби - Мехмед I, брат на Сюлейман и на Муса - Мурад II, син на Мехмед - Мехмед II, син Мурадов.


Край
Бележки (Иван Дуйчев)  [[ Бележките са вкарани в текста, В.К. ]]

Няма коментари:

Публикуване на коментар